"Bali" - Suomenkielinen käännös

EN

"Bali" suomeksi

volume_up
Bali {erisnimi}
FI
FI

"Bali" englanniksi

volume_up
Bali {erisnimi}
EN
EN

Bali {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Bali
Bali is only the start of the negotiation process, as the President said earlier.
Kuten neuvoston puheenjohtaja sanoi, Bali on vain neuvotteluprosessin alku.
Outcome of the Bali climate change conference (vote)
9. - Ilmastonmuutosta käsittelevän konferenssin tulokset (Bali) (äänestys)
Outcome of the Bali climate change conference (debate)
Ilmastonmuutosta käsittelevän konferenssin tulokset (Bali) (keskustelu)
FI

Bali {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Bali
Kuten neuvoston puheenjohtaja sanoi, Bali on vain neuvotteluprosessin alku.
Bali is only the start of the negotiation process, as the President said earlier.
9. - Ilmastonmuutosta käsittelevän konferenssin tulokset (Bali) (äänestys)
Outcome of the Bali climate change conference (vote)
Ilmastonmuutosta käsittelevän konferenssin tulokset (Bali) (keskustelu)
Outcome of the Bali climate change conference (debate)

Esimerkkejä "Bali"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe had expected an agreement on the funding of the Bali and Poznań climate deals.
Olimme odottaneet sopimusta, joka perustuu Balin ja Poznánin ilmastosopimuksiin.
EnglishIn our opinion, the decisions adopted at the Bali Conference are appropriate.
Mielestämme Balin konferenssissa hyväksytyt päätökset ovat tarkoituksenmukaisia.
EnglishThe Bali summit did not line up with the noble targets proposed by the Europeans.
Balin huippukokouksessa ei hyväksytty eurooppalaisten ehdottamia jaloja tavoitteita.
EnglishBali is only the start of the negotiation process, as the President said earlier.
Kuten neuvoston puheenjohtaja sanoi, Bali on vain neuvotteluprosessin alku.
EnglishOne cannot get to Bali in any other way but by using various means of transport.
Balille ei pääse millään muulla tavoin kuin käyttämällä eri kulkuneuvoja.
EnglishWe were both in Bali, we were both in Poznań, and we will both be in Copenhagen.
Olimme kumpikin Balilla, olimme kumpikin Poznańissa ja lähdemme kumpikin Kööpenhaminaan.
EnglishThey will run in parallel with the negotiations within the Bali Action Plan.
Niitä käydään samaan aikaan kuin Balin toimintasuunnitelmaan kuuluvia neuvotteluita.
EnglishThe ground rules were laid down in Bali for signing a post-Kyoto agreement.
Balilla määritettiin ehdot Kioton sopimuksen seuraajan allekirjoittamiselle.
EnglishThe negotiations that will begin in Bali in December will clearly demonstrate this.
Neuvottelut, jotka alkavat Balissa joulukuussa osoittavat tämän selvästi.
English. - We support the resolution dealing with the upcoming Bali conference.
kirjallinen. -(EN) Tuemme päätöslauselmaa, jossa käsitellään tulevaa Balin konferenssia.
EnglishWe learned in Bali that we fall short if we confine all our discussions to CO2.
Opimme Balilla, että jäämme jälkeen, jos rajoitamme kaikki keskustelumme hiilidioksidiin.
EnglishIn a nutshell, climate change at the Bali conference was mere window-dressing.
Kiteyttäen ilmastomuutos oli Balin konferenssissa lähinnä silmänlumetta.
EnglishIt goes without saying that we expect results and a clear mandate for Bali.
On sanomatta selvää, että odotamme tuloksia ja selviä neuvotteluvaltuuksia Balia varten.
EnglishIt must also be comprehensive, covering the full range of issues in the Bali road map.
Sopimuksen on myös oltava laaja, niin että se sisältää kaikki Balin suunnitelman asiat.
EnglishThe aim in Bali should be an agreement with an environmental perspective.
Tavoitteena Balissa tulisi olla ympäristöperspektiivin sisältävä sopimus.
EnglishHowever, having attended the last five COP sessions, for me Bali was effective.
Oltuani läsnä kuitenkin viidessä viimeisessä ilmastonmutosistunnossa pidän Balia tehokkkaana.
English(PL) Commissioner, I attended the Bali conference as a member of the Polish delegation.
Arvoisa komission jäsen, osallistuin Balin konferenssiin Puolan valtuuskunnan jäsenenä.
EnglishThe Parties to the UN Framework Convention on Climate Change have agreed on the Bali roadmap.
YK:n ilmastonmuutossopimuksen osapuolet ovat sopineet Balin etenemissuunnitelmasta.
EnglishSince then, there have been many developments, such as the Bali Agreement last December.
Tämän jälkeen on tapahtunut paljon: esimerkiksi viime joulukuussa tehtiin Balin sopimus.
EnglishAs you know, in Bali we stated our commitment to promoting afforestation.
Kuten tiedätte, Balilla annoimme lupauksen metsittämisen edistämisestä.