"balance of payments" - Suomenkielinen käännös

EN

"balance of payments" suomeksi

EN

balance of payments {substantiivi}

volume_up
1. rahoitus
balance of payments
But the balance of payments is largely determined by the price of gold and cotton on the world market.
Mutta maksutase määräytyy suuressa määrin kullan ja puuvillan maailmanmarkkinahintojen pohjalta.
Secondly, the balance of payments is in fact positive, structurally positive, and that is no mere chance.
Toiseksi, maksutase on selvästi positiivinen, nimittäin rakenteellisesti, se ei ole sattumaa.
However, the balance of payments deteriorated in 1998, with the crisis in Russia being partly responsible for this.
Vuoden 1998 maksutase kehittyi kuitenkin kielteisesti. Siitä on kuitenkin vastuussa myös Venäjän kriisi.

Esimerkkejä "balance of payments"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishBecause the balance of payments constraint and problems will cease to exist.
Tämä johtuu siitä, että maksutaseeseen liittyvät rasitukset ja ongelmat poistuvat.
EnglishIt also published documents on money and banking and balance of payments statistics.
Se julkaisi myös asiakirjoja raha-, pankki- ja maksutasetilastoista.
EnglishIt could become collateral for loans beyond the balance of payments facility.
Se voisi olla lainojen lisävakuutena maksutasejärjestelyn ohella.
EnglishAn additional balance of payments deficit amounting to USD 190 million is in the offing.
Sitä uhkaa maksutaseen 190 miljoonan Yhdysvaltain dollarin lisävaje.
EnglishBalance of payments aid is very different from the provision of funds for normal programmes.
Maksutasetta koskeva tuki on aivan eri asia kuin tavallisiin ohjelmiin osoitettavat varat.
EnglishFinancial imbalances are due to issues surrounding budgets and the balance of payments.
Rahoitukseen liittyvä epätasapaino johtuu talousarvioihin ja maksutaseeseen liittyvistä seikoista.
EnglishThe financial imbalances relate to budgets and the balance of payments.
Talouden epätasapaino liittyy talousarvioon ja maksutaseeseen.
EnglishThe second use is to cover balance of payments external deficits.
Toinen hyöty liittyy maksutaseen ulkoisten vajeiden kattamiseen.
EnglishAs you already know, the balance of payments facility was an instrument that had not been used since 1993.
Kuten jo tiedätte, maksutasetuki on väline, jota ei ole käytetty vuoden 1993 jälkeen.
EnglishA similar amount was mobilized for immediate aid to Albania's balance of payments and budget.
Samanlainen summa saatiin liikkeelle Albanian talousarvion ja maksutaseen välitöntä tukemista varten.
EnglishSecondly, the balance of payments is in fact positive, structurally positive, and that is no mere chance.
Toiseksi, maksutase on selvästi positiivinen, nimittäin rakenteellisesti, se ei ole sattumaa.
EnglishBut the balance of payments is largely determined by the price of gold and cotton on the world market.
Mutta maksutase määräytyy suuressa määrin kullan ja puuvillan maailmanmarkkinahintojen pohjalta.
EnglishThat is why boosting the EU resources available to assist with balance of payments crises is absolutely vital.
Siksi maksutasekriiseihin käytettävissä olevien EU:n resurssien lisääminen on elintärkeää.
EnglishECB Guideline and Recommendation on balance of payments and international investment position statistics
EKP:n suuntaviivat ja suositus maksutasetta ja ulkomaista varallisuusasemaa koskevista tilastoista
EnglishRecently, Latvia received medium-term financial assistance for balance of payments, provided for by the Commission.
Latvia sai hiljattain komissiolta keskipitkän ajan rahoitustukea maksutaseensa parantamiseen.
EnglishIn each country there are balance of payments difficulties, but quite encouraging growth figures in all three.
Kaikilla kolmella maalla on maksutasevaikeuksia, mutta niiden kasvuluvut ovat myös varsin rohkaisevat.
EnglishFirstly, we are talking about balance of payments aid.
Ensiksikin puhumme nyt maksutasetta koskevasta tuesta.
EnglishOver the past 12 months, another substantial surplus has been registered in the balance of trade and the balance of payments.
Viimeisten 12 kuukauden aikana myös kauppa- ja maksutaseen ylijäämä on ollut huomattava.
EnglishHowever, the balance of payments deteriorated in 1998, with the crisis in Russia being partly responsible for this.
Vuoden 1998 maksutase kehittyi kuitenkin kielteisesti. Siitä on kuitenkin vastuussa myös Venäjän kriisi.
EnglishThis aid will be reflected in an improvement in the country's economy in terms of the budget deficit and the balance of payments.
Rahoitusavulla parannetaan valtion taloutta talousarvion alijäämän ja maksutaseen kannalta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "balance of payments":

balance of payments

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "balance of payments" suomeksi

of prepositio
Finnish
payments substantiivi
Finnish
balance substantiivi
balance of international payments substantiivi