"Baku" - Suomenkielinen käännös

EN

"Baku" suomeksi

volume_up
Baku {erisnimi}
FI
FI

"Baku" englanniksi

volume_up
Baku {erisnimi}
EN
EN

Baku {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Baku
The Baku-Tbilisi-Ceyhan oil pipeline is also not insignificant in this matter.
Baku-Tbilisi-Ceyhan-öljyputkikaan ei ole tässä asiassa merkityksetön.
On the BakuTbilisiCeyhan pipeline, I can only say that it has been inaugurated today with the strong support of the European Union.
Baku–Tbilisi–Ceyhan -kaasuputkesta voin vain todeta, että se on tänään avattu Euroopan unionin vahvalla tuella.
They have an eye on the oil, the new Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline having been opened last May by BP Chairman Lord Browne.
He ovat iskeneet silmänsä öljyyn, ja uuden Baku-Tbilisi-Ceyhanin öljyputkenkin avasi viime toukokuussa British Petroleumin hallituksen puheenjohtaja John Browne.
FI

Baku {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Baku
Baku-Tbilisi-Ceyhan-öljyputkikaan ei ole tässä asiassa merkityksetön.
The Baku-Tbilisi-Ceyhan oil pipeline is also not insignificant in this matter.
Baku–Tbilisi–Ceyhan -kaasuputkesta voin vain todeta, että se on tänään avattu Euroopan unionin vahvalla tuella.
On the BakuTbilisiCeyhan pipeline, I can only say that it has been inaugurated today with the strong support of the European Union.
He ovat iskeneet silmänsä öljyyn, ja uuden Baku-Tbilisi-Ceyhanin öljyputkenkin avasi viime toukokuussa British Petroleumin hallituksen puheenjohtaja John Browne.
They have an eye on the oil, the new Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline having been opened last May by BP Chairman Lord Browne.

Esimerkkejä "Baku"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIn any event, the positive responses from Ashgabat and Baku offer perspective.
Joka tapauksessa myönteiset vastaukset Ašgabatista ja Bakusta tarjoavat näkymiä.
EnglishWe continue to encourage legal and regulatory harmonisation through the Baku process.
Tuemme jatkossakin lakien ja asetusten yhdenmukaistamista osana Bakun prosessia.
EnglishI came from Baku yesterday, and we are definitely still on course to fulfil this project.
Tulin eilen Bakusta, ja me pyrimme edelleen varmasti toteuttamaan tämän hankkeen.
EnglishThe Baku-Tbilisi-Ceyhan oil pipeline is also not insignificant in this matter.
Baku-Tbilisi-Ceyhan-öljyputkikaan ei ole tässä asiassa merkityksetön.
EnglishI was travelling to Baku and could only get back with great difficulties.
Matkustin Bakussa ja pääsin takaisin vasta suurten vaikeuksien jälkeen.
EnglishThe reports now coming out of Azerbaijan and Baku are very worrying.
Azerbaidžanista ja Bakusta saamamme tiedot ovat hyvin huolestuttavia.
EnglishI know this because I came from Azerbaijan, through Baku and Madrid and then by road.
Tiedän sen, koska minä tulin Azerbaidžanista ensin Bakun ja Madridin kautta ja sitten maantietä pitkin.
EnglishIn addition, there were 200 arrests made in the wake of the recent protests in Baku in March and April.
Lisäksi maalis-huhtikuussa Bakussa pidettyjen mielenosoitusten jälkeen pidätettiin 200 ihmistä.
EnglishMadam President, your proposals do indeed show, Commissioner, that there really is something lacking in Baku.
Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, ehdotuksenne osoittavat, että jotain todellakin puuttuu Bakusta.
EnglishAnd Baku can prove itself on 6 November.
Azerbaidžanilla on mahdollisuus näyttää 6. marraskuuta.
EnglishCommissioner van den Broek made this very clear to President Aliyev when they met in Baku last June.
Komissaari van den Broek teki tämän asian erittäin selväksi presidentti Aliejeville heidän tavatessaan Bakussa viime kesäkuussa.
EnglishThe expectation and need is for work to start immediately by the Commission Delegations in Yerevan and Baku.
Niissä odotetaan ja kaivataan sitä, että komission edustustot Jerevanissa ja Bakussa käynnistäisivät työnsä välittömästi.
EnglishSo far, Baku is saying 'I'll give you all gas', but it is not in a position to guarantee even its safe transit.
Bakun hallinto sanoo toistaiseksi, että se antaa kaiken kaasunsa, mutta se ei pysty takaamaan edes turvallista kauttakulkua.
EnglishOn the BakuTbilisiCeyhan pipeline, I can only say that it has been inaugurated today with the strong support of the European Union.
Baku–Tbilisi–Ceyhan -kaasuputkesta voin vain todeta, että se on tänään avattu Euroopan unionin vahvalla tuella.
EnglishAlthough Nabucco would transport Asian gas, so far - unlike Gazprom - Europe has not even made an offer to Baku.
Vaikka Nabucco-kaasuputki toimittaa kaasua Asiasta, tähän mennessä Eurooppa ei ole - toisin kuin Gazprom - edes tehnyt tarjousta Azerbaidžanille.
EnglishMy call to the Turkish Government would be to continue on this path and not let itself be stopped or sidetracked by nationalists in Ankara or Baku.
Pyydän Turkin hallitusta pysymään tällä tiellä ja torjumaan Ankaran tai Bakun nationalistien pysäytys- tai harhautusyritykset.
EnglishThey have an eye on the oil, the new Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline having been opened last May by BP Chairman Lord Browne.
He ovat iskeneet silmänsä öljyyn, ja uuden Baku-Tbilisi-Ceyhanin öljyputkenkin avasi viime toukokuussa British Petroleumin hallituksen puheenjohtaja John Browne.
EnglishSuch messages were passed on by President Barroso himself during his visit to Baku in January, and will be high on our agenda for future visits.
Puhemies Barroso vei tällaisen viestin vieraillessaan Bakussa tammikuussa, ja se tulee olemaan asialistamme kärjessä tulevilla vierailuilla.
EnglishIn the actual text it says to replace the words 'in the Baku-Tbilisi-Erzurum gas pipeline' with the words 'in the trans-Caspian energy corridor projects'.
Varsinaisessa tekstissä sanotaan, että sanat "Baku-Tbilisi-Erzurumin kaasuputkeen" korvataan sanoilla "Transkaspian energiakäytävähankkeisiin".
EnglishThis time I speak as the resolution’s co-author, as I am being sent to Baku by this Parliament as an official observer for the 6 November elections.
Tällä kertaa puhun mietinnön laatijan sijaisena, sillä parlamentti lähettää minut Bakuun 6. marraskuuta pidettävien vaalien viralliseksi tarkkailijaksi.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Baku":

Baku