"bakery" - Suomenkielinen käännös

EN

"bakery" suomeksi

FI
EN

bakery {substantiivi}

volume_up
bakery (myös: bakehouse, bake house)
At the same time, though, the bakery round the corner can continue to promote its high-fibre rolls without having to negotiate a long-drawn-out authorisation procedure first.
Samalla kulmakunnan leipomo voi edelleen mainostaa runsaasti kuitua sisältäviä sämpylöitään ilman, että sen olisi ensin käytävä läpi pitkällinen lupamenettely.

Esimerkkejä "bakery"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishBefore I finish, I should like to mention the issue of fine bakery products.
Ennen kuin lopetan puheeni haluan ottaa esiin konditoriatuotteita koskevan kysymyksen.
EnglishThis game puts you in Chef Purble's bakery, where you must complete an order for a batch of cakes.
Peli sijoittuu Purble-kokin leipomoon, jossa sinun on valmistettava kakkuja tilauksen mukaan.
EnglishI know of the example of a bakery built in a neighbouring country.
Minulla on esimerkki naapurimaahan rakennetusta leipomosta.
EnglishTherefore, the Commission can agree to the deletion of the proposal on fine bakery wares (Amendment 7).
Tästä syystä komissio voi hyväksyä sen, että konditoriatuotteita koskeva ehdotus poistetaan (tarkistus 7).
EnglishThis game puts you in Chef Purble's bakery.
EnglishThe breadcrumbs were produced from bakery waste (out-of-date biscuits), which are dried using a direct heating process.
Korppujauho oli valmistettu leipomon tähteistä (vanhentuneista kekseistä), jotka oli kuivattu suoralla lämmitysmenetelmällä.
EnglishThe bakery's customers are very particular, so you'll need to make the cakes with the correct combination of shapes, batters, fillings, decorations, and icing.
Leipomon asiakkaat ovat erittäin vaativia, joten sinun on noudatettava ohjeita tarkasti ja valittava oikeat vuoat, taikinat, täytteet, koristeet ja kuorrutukset.
EnglishAt the same time, though, the bakery round the corner can continue to promote its high-fibre rolls without having to negotiate a long-drawn-out authorisation procedure first.
Samalla kulmakunnan leipomo voi edelleen mainostaa runsaasti kuitua sisältäviä sämpylöitään ilman, että sen olisi ensin käytävä läpi pitkällinen lupamenettely.
EnglishThe bakery's customers are very particular, so you'll need to make the cakes exactly as ordered, with the right combination of shapes, batters, fillings, icings, and decorations.
Leipomon asiakkaat ovat erittäin vaativia, joten sinun on noudatettava ohjeita tarkasti ja valittava oikeat vuoat, taikinat, täytteet, kuorrutukset ja koristeet.
EnglishA series of amendments has been tabled concerning the Commission proposal to clarify the meaning of the wording of the food category 'fine bakery wares' for special nutritional uses.
Useita tarkistuksia on esitetty komission ehdotuksesta, joka koskee elintarvikeluokan "erityisravinnoksi tarkoitetut konditoriatuotteet" sanamuodon selventämistä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "bakery":

bakery