"baker" - Suomenkielinen käännös

EN

"baker" suomeksi

FI
EN

baker {substantiivi}

volume_up
baker
I refer here to a case that is well known in Poland, of a baker whose business folded because he was required to pay taxes on bread he gave to poor people.
Viittaan Puolassa hyvin tunnettuun tapaukseen, jossa leipuri, joka jakoi leipää köyhille, meni vararikkoon, koska hänen oli maksettava veroa jakamastaan leivästä.

Esimerkkejä "baker"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishFor example, Mrs Albright is acting in a manner directly opposed to Mr Baker.
Esimerkiksi Albright toimi erittäin selvästi juuri päinvastoin kuin Baker.
EnglishIf you want to work as a baker in Germany, click on “Bäcker (DE)”.
Jos haluat esimerkiksi työskennellä leipurina Saksassa, valitse ”Bäcker (DE)”.
EnglishMr President, Mr Baker has made a number of modifications to the initial peace plan.
Arvoisa puhemies, erikoislähettiläs Baker on tehnyt lukuisia muutoksia alkuperäiseen rauhansuunnitelmaan.
EnglishAnd I believe that James Baker must clearly intervene on this issue again.
Nähdäkseni on selvää, että James Bakerin on nyt vielä kerran ryhdyttävä välimieheksi tässä kysymyksessä.
EnglishI would be grateful if you could explain how you plan to support Mr Baker.
Olkaa hyvä ja kertokaa: kuinka aiotte tukea niitä?
EnglishI am sure everyone remembers the weekly trips to the Middle East by Mr Baker, to obtain a signature.
Jokainen meistä itse asiassa muistanee Bakerin jokaviikkoiset vierailut Lähi-itään allekirjoituksen saamiseksi.
English(Laughter) Discovered by a Tennessee baker in 1996.
(Naurua) Tenneeseeläisen leipurin löytö vuodelta 1996.
EnglishThe EU is maintaining close contact with James Baker and is looking into how best to support the UN' s initiatives.
Unioni pitää tiiviisti yhteyttä James Bakeriin ja tutkii sitä, miten YK:n toimia voitaisiin parhaiten tukea.
EnglishWe considered whether we should conduct a joint mission with the United Nations and with James Baker.
Olemme harkinneet, pitäisikö meidän kenties toteuttaa yhteinen vierailu Yhdistyneiden kansakuntien ja James Bakerin kanssa.
EnglishThe banks are equipped to deal with large flows of money and security but the corner shop and the local baker are not.
Pankit ovat keskittyneet suurin rahavirtoihin ja turvallisuuteen, kadunkulmien pikkukaupat ja leipomot eivät.
EnglishMr President, we have a baker's dozen!
(EN) Arvoisa puhemies, olemme ylittäneet tusinan.
EnglishThe presidency is in contact with Mr Baker.
EnglishThe most worrying thing, however, is that the solution is on the table, it exists and is called the Baker Plan II.
Kaikkein huolestuttavinta on kuitenkin se, että ratkaisu on esitetty, se on olemassa ja sen nimi on Baker II -suunnitelma.
English   No, because we would then have to vote on Amendment 17, which itself relates essentially to the Baker plan.
   Ei, sillä siinä tapauksessa meidän olisi äänestettävä tarkistuksesta 17, joka itsessään liittyy olennaisesti Baker-suunnitelmaan.
EnglishThere is no sensible reason to wait until end of January for the personal envoy, James Baker, and the Secretary-General to intervene again.
Ei liene mitään järkevää syytä odottaa pääsihteerin henkilökohtaisen lähettilään James Bakerin uutta välitysyritystä tammikuun loppuun asti.
EnglishMr President, as rapporteur, my advice on this particular section is not to accept an oral amendment in relation to the Baker Plan.
   Arvoisa puhemies, esittelijänä neuvon tämän nimenomaisen osion kohdalla olemaan hyväksymättä Baker-suunnitelmaan liittyvää suullista tarkistusta.
English   I am advised that if we approve General Morillon’s oral amendment, it would remove the references to the Baker Plan from all amendments.
   Saamieni tietojen mukaan viittaukset Baker-suunnitelmaan poistetaan kaikista tarkistuksista, mikäli hyväksymme jäsen Morillonin suullisen tarkistuksen.
EnglishLet us make sure that we are fully behind the United Nations and the commitment of Kofi Annan and James Baker and that we can see an end to this conflict.
Varmistakaamme se, että tuemme täysin Yhdistyneitä kansakuntia ja Kofi Annanin ja James Bakerin sitoumusta, ja se, että näemme tämän konfliktin loppuvan.
EnglishMorocco has blocked the process, repeatedly vetoing the most up-to-date proposals made by James Baker, and this ultimately led to his resignation.
Marokko on pysäyttänyt prosessin estämällä toistuvasti veto-oikeudellaan James Bakerin uusimpienkin ehdotusten hyväksymisen, mikä lopulta johti hänen eroamiseensa.
EnglishFrom childhood he was a farm worker, he looked after his family’s herd of llama, he worked as a brickmaker, a bricklayer, a baker and a trumpet player.
Bolivian presidentti työskenteli lapsesta saakka maatilalla, paimensi perheensä laamoja, työskenteli tiilentekijänä, muurarina, leipurina ja trumpetin soittajana.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "baker":

baker