EN

bait {substantiivi}

volume_up
bait (myös: decoy, gudgeon)

Esimerkkejä "bait"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt will no longer be possible in future to lure citizens with false bait advertising.
Vastedes kansalaisia ei voida enää houkutella harhaanjohtavalla täkymainonnalla.
EnglishIndeed, only bait boats still benefit from previous derogations.
Itse asiassa vain vapapyydyksiä käyttäviä aluksia koskevat poikkeukset säilyvät.
EnglishThe second amendment refers to the inclusion of live bait in the TAC.
Toinen tarkistus koskee elävien syöttien sisällyttämistä TACiin.
EnglishAnd when the fishermen move off, the crows fly down, reel up the lines, and eat the fish or the bait.
Kun kalastajat lähtevät, varikset lennähtävät paikalle, kiskovat siimat ylös ja syövät kalat tai syötit.
EnglishYou are lured to the site by a bait and switch scheme, in which the product or service is not what you were expecting.
sinut on houkuteltu sivustoon huijauksella, eikä lopullinen tuote tai palvelu vastaakaan odotuksiasi.
EnglishChildren cannot be expected to view advertising critically or resist bait advertising directed at them.
Lasten ei voida olettaa katsovan mainoksia kriittisesti tai kykenevän vastustamaan heille kohdistettua täkymainontaa.
EnglishYou're lured to the site by a bait and switch scheme, in which the product or service isn't what you were expecting.
sinut on houkuteltu sivustoon bait and switch -menetelmällä, jossa tuote tai palvelu ei vastaa odotuksiasi.
EnglishOnce upon a time, Scarlet was used as bait in dog fights.
EnglishYou are lured to the site by a bait and switch scheme, in which the product or service is not what you were expecting.
sinut on houkuteltu sivustoon bait and switch -menetelmällä, jossa tuote tai palvelu ei vastaa odotuksiasi.
EnglishLive bait will be taken into consideration in the quotas, making it possible to check the quantities fished in the fairest way.
Elävät syötit otetaan huomioon kiintiöissä, mikä mahdollistaa pyyntimäärien tarkistamisen mahdollisimman oikeudenmukaisella tavalla.
EnglishNow the governments are again offering us the usual poisoned bait: let us sort out our public accounts and then we will see who is left alive.
Nyt hallitukset tarjoavat meille taas tuttua myrkyllistä syöttiä: selvitetään julkiset taloutemme ja katsotaan sitten, kuka jää henkiin.
EnglishIn this regard, I did not like the comments of the Council, which has taken the bait, which has become embroiled in the current media war.
Tältä osin en pitänyt neuvoston huomautuksista, ja katson, että neuvosto on nielaissut syötin ja sotkeutunut tiedotusvälineissä parhaillaan käytävään sotaan.
EnglishSo do you want to use this money as bait so that you can penetrate the Turkish economy even further, so that you can plunder the Turkish people' s wealth even more?
Haluatte siis käyttää näitä rahoja syöttinä päästäksenne syvemmälle Turkin talouteen ja ryöstääksenne vielä lisää Turkin kansan rikkauksia.
EnglishThis is why it proposed its so-called rationalisation plan‘, where the continuation of some reduced taxes were only there to act as bait.
Juuri tästä syystä se ehdottaa niin kutsuttua järkeistämissuunnitelmaansa, jossa joidenkin alennettujen verokantojen soveltamisen jatkaminen oli tarkoitettu vain syötiksi.
EnglishThey probably did not even imagine how easily the bait would be taken, to the extent that even the 4x4 in which the flash drives were being transported was stolen.
Todennäköisesti he eivät edes voineet kuvitella, miten helposti syöttiin tartuttaisiin, jopa siinä määrin, että nelivetoajoneuvo, jolla muistitikkuja kuljetettiin, varastettiin.
EnglishMainly using economic incentives as bait, legislation is being passed on what are, to all intents and purposes, binding rules governing the constitution and modus operandi of European parties.
Varsinkin taloudellisten kannustimien toimiessa syöttinä säädetään itse asiassa sitovia sääntöjä eurooppalaisten puolueiden perustamisesta ja toiminnasta.
EnglishWe are beginning to apply to fish what was generally applied solely to bait fish in the past because there is not enough, which is why we need to keep the focus on this matter.
Mehän alamme pitää kalana sitä, mitä pidettiin aikaisemmin yleensä ainoastaan syöttinä, koska kalaa ei ole enää tarpeeksi. Siksi meidän olisi painotettava sitä yhä uudelleen.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "bait":

bait