"to bail out" - Suomenkielinen käännös

EN

"to bail out" suomeksi

EN

to bail out {verbi}

volume_up
Neljä kuukautta myöhemmin: meidän pitäisi pelastaa se.
After all, they are the ones who have had to bail out the banks.
Loppujen lopuksi juuri ne joutuivat pelastamaan pankit.
Why should we therefore bail out the Sabenas and the Aer Linguses with their overcapacity, with too many routes, too few passengers and too much state pride?
Miksi meidän siis pitäisi pelastaa Sabenan ja Aer Lingusin kaltaiset yhtiöt, joilla on ylikapasiteettia, liikaa reittejä, liian vähän matkustajia ja liian paljon kansallista ylpeyttä?

Esimerkkejä "to bail out"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIf my group votes for Mr Barroso today, it is not to bail you out of your misery.
Jos ryhmäni äänestää Barrosoa tänään, se ei tapahdu teidän lohdutukseksenne.
EnglishIt is absurd that Ireland and Greece will be joining the bail-out of Portugal.
On järjetöntä, että Irlanti ja Kreikka osallistuvat Portugalin pelastamiseen.
EnglishI am not in favour of giving large amounts of money to bail out inefficient companies.
En kannata suurien rahasummien antamista tehottomien yhtiöiden pelastamiseen.
EnglishWe are struggling manfully to reach our targets in relation to the bail-out.
Me ponnistelemme miehekkäästi saavuttaaksemme tukea koskevat tavoitteemme.
EnglishWe cannot sign a blank cheque to bail out the countries of eastern Europe.
Emme voi allekirjoittaa avointa šekkiä, jolla pelastamme Itä-Euroopan maat.
EnglishIt is like watching a slow-motion car crash and now you want a permanent bail-out mechanism.
Tämä on kuin katsoisi hidastettua autokolaria, ja nyt halutaan pysyvä tukimekanismi.
EnglishFor that reason the recent EU-IMF bail-out hurt the Irish people badly.
Tästä syystä EU:n ja IMF:n hiljattainen pelastuspaketti loukkasi pahasti irlantilaisia.
EnglishI wonder, can you please tell me who is really profiting from the Greek bail-out package?
(EN) Voisitteko kertoa, kuka tosiasiassa hyötyy Kreikan tukipaketista?
EnglishThe bail out of the banks was a necessary but not sufficient step.
Pankkien pelastaminen oli välttämätöntä, mutta se ei ole vielä riittävää.
EnglishThe model itself is failing and yet what you want is to double the size of the bail-out fund.
Itse malli on epäonnistunut, ja silti te haluatte kaksinkertaistaa pelastusrahaston koon.
EnglishNow the taxpayers are being expected to bail out the banking system.
Nyt veronmaksajien odotetaan pelastavan pankkijärjestelmän pulasta.
EnglishQuite frankly, we have got into this mess and now we are being asked to bail you out.
Suoraan sanottuna olemme joutuneet tähän liemeen, ja nyt meitä pyydetään pelastamaan teidät pulasta.
EnglishHere we are, on the verge of the second Greek bail-out, and you say, 'there is no alternative'.
Tässä me nyt olemme, Kreikan toisen tukipaketin äärellä, ja te sanotte "vaihtoehtoa ei ole".
EnglishThe solution that has been found scrupulously respects what is known as the no bail out clause.
Aikaansaadussa ratkaisussa noudatetaan omantunnontarkasti sitä, mitä kutsutaan avustuskielloksi.
EnglishWe are about to mandate a bail-out in plain violation of Article 125 of the treaties.
Olemme antamassa valtuutuksen tukipaketille, joka on selkeästi perustamissopimusten 125 artiklan vastainen.
EnglishWe need to expose those countries that aid and bail out this corrupt regime with trade.
Meidän on paljastettava ne maat, jotka avustavat ja tukevat tätä korruptoitunutta hallitusta kaupankäynnillä.
EnglishAfter all, they are the ones who have had to bail out the banks.
Loppujen lopuksi juuri ne joutuivat pelastamaan pankit.
EnglishThe Federal Reserve had to account for the USD 13 trillion spent to bail out the banks.
Yhdysvaltain keskuspankin piti tehdä selvitys pankkien tukemiseen käytetystä 13 biljoonasta Yhdysvaltain dollarista.
EnglishIt turns out that, when all turns sour, no one will bail you out.
Käy ilmi, että kun kaikki kaatuu, kukaan ei auta.
EnglishMy third concern is regarding moral hazard: if this money is to be put into a bail-out fund.
Kolmas huolenaiheeni koskee moraalista vaaraa: jos tämä rahamäärä sijoitetaan pankkien pelastamista koskevaan rahastoon.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to bail out" suomeksi

bail substantiivi
out adverbi
out adjektiivi
out substantiivi
out prepositio
to come out verbi
to go out verbi
to turn out verbi
to knock out verbi
Finnish