EN

bail {substantiivi}

volume_up

Esimerkkejä "bail"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIf my group votes for Mr Barroso today, it is not to bail you out of your misery.
Jos ryhmäni äänestää Barrosoa tänään, se ei tapahdu teidän lohdutukseksenne.
EnglishIt is absurd that Ireland and Greece will be joining the bail-out of Portugal.
On järjetöntä, että Irlanti ja Kreikka osallistuvat Portugalin pelastamiseen.
EnglishI am not in favour of giving large amounts of money to bail out inefficient companies.
En kannata suurien rahasummien antamista tehottomien yhtiöiden pelastamiseen.
EnglishEurosystem contribution to the European Commission public consultation on bail-in
Eurojärjestelmän vastaus Euroopan komission julkiseen kuulemiseen bail-in-järjestelyistä
EnglishWe are struggling manfully to reach our targets in relation to the bail-out.
Me ponnistelemme miehekkäästi saavuttaaksemme tukea koskevat tavoitteemme.
EnglishWe cannot sign a blank cheque to bail out the countries of eastern Europe.
Emme voi allekirjoittaa avointa šekkiä, jolla pelastamme Itä-Euroopan maat.
EnglishIt is like watching a slow-motion car crash and now you want a permanent bail-out mechanism.
Tämä on kuin katsoisi hidastettua autokolaria, ja nyt halutaan pysyvä tukimekanismi.
EnglishFor that reason the recent EU-IMF bail-out hurt the Irish people badly.
Tästä syystä EU:n ja IMF:n hiljattainen pelastuspaketti loukkasi pahasti irlantilaisia.
EnglishI wonder, can you please tell me who is really profiting from the Greek bail-out package?
(EN) Voisitteko kertoa, kuka tosiasiassa hyötyy Kreikan tukipaketista?
EnglishThe bail out of the banks was a necessary but not sufficient step.
Pankkien pelastaminen oli välttämätöntä, mutta se ei ole vielä riittävää.
EnglishThe model itself is failing and yet what you want is to double the size of the bail-out fund.
Itse malli on epäonnistunut, ja silti te haluatte kaksinkertaistaa pelastusrahaston koon.
EnglishThat is also why it is right that this has been the case in the bail-outs that have taken place.
Tämän vuoksi on oikein, että näin on toimittu toteutetuissa talouden pelastamistoimissa.
EnglishNow the taxpayers are being expected to bail out the banking system.
Nyt veronmaksajien odotetaan pelastavan pankkijärjestelmän pulasta.
EnglishQuite frankly, we have got into this mess and now we are being asked to bail you out.
Suoraan sanottuna olemme joutuneet tähän liemeen, ja nyt meitä pyydetään pelastamaan teidät pulasta.
EnglishHere we are, on the verge of the second Greek bail-out, and you say, 'there is no alternative'.
Tässä me nyt olemme, Kreikan toisen tukipaketin äärellä, ja te sanotte "vaihtoehtoa ei ole".
EnglishFor example, when are we to see proposals for a EuroBail system?
Milloin esimerkiksi ehdotetaan Euroopan laajuista takuujärjestelmää?
EnglishThe solution that has been found scrupulously respects what is known as the no bail out clause.
Aikaansaadussa ratkaisussa noudatetaan omantunnontarkasti sitä, mitä kutsutaan avustuskielloksi.
EnglishWe are about to mandate a bail-out in plain violation of Article 125 of the treaties.
Olemme antamassa valtuutuksen tukipaketille, joka on selkeästi perustamissopimusten 125 artiklan vastainen.
EnglishWe need to expose those countries that aid and bail out this corrupt regime with trade.
Meidän on paljastettava ne maat, jotka avustavat ja tukevat tätä korruptoitunutta hallitusta kaupankäynnillä.
EnglishAfter all, they are the ones who have had to bail out the banks.
Loppujen lopuksi juuri ne joutuivat pelastamaan pankit.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "bail":

bail
bail bond
English