"Bahrain" - Suomenkielinen käännös

EN

"Bahrain" suomeksi

volume_up
Bahrain {erisnimi}
FI
FI

"Bahrain" englanniksi

volume_up
Bahrain {erisnimi}
EN
EN

Bahrain {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Bahrain
In contrast, Bahrain is a relatively modern and progressive constitutional monarchy.
Sitä vastoin Bahrain on suhteellisen nykyaikainen ja edistyksellinen perustuslaillinen monarkia.
This includes countries like Brunei, Taiwan, Singapore, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar etc.
Tällaisia maita ovat Brunei, Taiwan, Singapore, Saudi-Arabia, Bahrain ja Qatar.
FI

Bahrain {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Bahrain
Sitä vastoin Bahrain on suhteellisen nykyaikainen ja edistyksellinen perustuslaillinen monarkia.
In contrast, Bahrain is a relatively modern and progressive constitutional monarchy.
Tällaisia maita ovat Brunei, Taiwan, Singapore, Saudi-Arabia, Bahrain ja Qatar.
This includes countries like Brunei, Taiwan, Singapore, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar etc.

Esimerkkejä "Bahrain"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThere is also a simple reason why they want to overthrow the Bahrain Government.
Ne haluavat myös syöstä Bahrainin hallituksen vallasta yksinkertaisesta syystä.
EnglishThe report also takes account of recent changes in the political arena in Bahrain.
Mietinnössä otetaan myös huomioon viimeaikaiset muutokset Bahrainin politiikassa.
EnglishThe question of Iranian interference in Bahrain's domestic affairs was raised.
Keskustelussa tuotiin esiin Iranin puuttuminen Bahrainin sisäisiin asioihin.
EnglishThese challenges are not only to be found in Bahrain, Yemen, Iran and Armenia.
Kyseisiä haasteita ei löydy enää vain Bahrainista, Jemenistä, Iranista ja Armeniasta.
EnglishThis must be made clear in the bilateral contacts between the Union and Bahrain.
Unionin ja Bahrainin kahdenvälisissä suhteissa tämä on tehtävä selväksi.
EnglishThis includes countries like Brunei, Taiwan, Singapore, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar etc.
Tällaisia maita ovat Brunei, Taiwan, Singapore, Saudi-Arabia, Bahrain ja Qatar.
EnglishSyria, Bahrain and Yemen have been rocked by protests, which have been savagely repressed.
Julmasti tukahdutetut protestit ovat järkyttäneet Syyriaa, Bahrainia ja Jemeniä.
EnglishBahrain is at risk of becoming the site of a confrontation between Iran and Saudi Arabia.
Bahrainista on vaarassa tulla Iranin ja Saudi-Arabian välisen konfliktin näyttämö.
EnglishWithin the limits of our discussion tonight this is especially true of Bahrain.
Tämäniltaisen keskustelumme osalta tämä koskee erityisesti Bahrainia.
EnglishLarge-scale movements have also emerged in Bahrain, Yemen and Syria.
Laajaa liikehdintää on syntynyt myös Bahrainissa, Jemenissä ja Syyriassa.
EnglishIn contrast, Bahrain is a relatively modern and progressive constitutional monarchy.
Sitä vastoin Bahrain on suhteellisen nykyaikainen ja edistyksellinen perustuslaillinen monarkia.
EnglishIt shows that these reports on Bahrain had nothing whatever to do with realities there.
Näyttää siltä, että näillä mietinnöillä ei ole mitään tekemistä Bahrainin todellisuuden kanssa.
English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I refer to Bahrain.
(IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluan puhua Bahrainista.
EnglishOn the other hand, however, Bahrain is under extreme threat from Iranian forces.
Toisaalta Bahrainia uhkaa kuitenkin Iranin sotavoimat.
EnglishThe EU has been dismayingly ambiguous regarding Bahrain, in particular.
EU on ollut tyrmistyttävän epäselvä etenkin Bahrainin suhteen.
EnglishFundamental issues are also at stake when we look at what is happening in Bahrain, Yemen and Syria.
Perustavanlaatuiset kysymykset ovat kyseessä myös Bahrainin, Jemenin ja Syyrian tilanteessa.
EnglishMadam President, I abstained on the vote on the situation in Syria, Bahrain and Yemen.
(EN) Arvoisa puhemies, äänestin tyhjää Syyrian, Bahrainin ja Jemenin tilannetta koskevassa äänestyksessä.
EnglishIn Bahrain, in spite of some return to normality on the streets, the situation remains tense.
Bahrainin tilanne on edelleen jännittynyt, vaikka tilanne kaduilla on normalisoitunut jonkin verran.
English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I lived in Bahrain for three years, from 1987 to 1990.
(IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, asuin Bahrainissa kolme vuotta vuosina 1987-1990.
EnglishMr President, allow me first to respond specifically to a few questions relating to Bahrain.
(EN) Arvoisa puhemies, haluan ensimmäiseksi vastata erikseen muutamaan Bahrainia koskevaan kysymykseen.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Bahrain":

Bahrain
Muita sanoja