EN

baffling {adjektiivi}

volume_up

Esimerkkejä "baffling"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI find this completely baffling in a sector which claims that the customer comes first.
Kuinka se on mahdollista alalla, jolla sanotaan, että asiakas on etusijalla. Se on minulle arvoitus.
EnglishBut to me, what's most baffling and most tragic about this is that it misses the whole point of being human.
Kaikkein hämmentävintä ja surullisinta tässä kaikessa on ihmisyyden menettäminen.
EnglishFirstly, I find the whole anti-road sentiment of this report baffling in the extreme.
Ensinnäkin tässä mietinnössä ilmenevä tieliikenteen vastainen henki on mielestäni äärimmäisen hämmentävää.
EnglishIt is baffling therefore to hear that fresh regulation is bad because it would stifle financial innovation.
Siksi on hämmentävää kuulla, että uusi sääntely on huono asia, koska se tukahduttaisi rahoitusalan innovaatiot.
EnglishAs I see it, that is a completely baffling argument.
Mielestäni tällainen perustelu on todella outoa.
EnglishSome of these decisions are beyond my comprehension as the rapporteur, and I am sure the whole committee finds them equally baffling.
Tämä on osittain minulle esittelijänä ja varmasti myös koko valiokunnalle asia, jota ei voi ymmärtää.
EnglishThe fact that this request came from the Greens makes it all the more baffling, and it should be thrown out for this reason.
Kun tämän vaatimuksen esittävät vielä vihreät, se on sitäkin käsittämättömämpi ja myös torjuttava tästä syystä.
EnglishIn this connection, I should like to remind you that our latest study into the cost of cross-border payments has yielded baffling results.
Haluaisin tässä yhteydessä muistuttaa, että viimeisessä tutkimuksessamme rajatylittävien tilisiirtojen kustannuksista saatiin hämmentäviä tuloksia.
EnglishIs it not a baffling suggestion that the significance and role of the European Parliament should be reduced by a Constitution based on this draft?
Onko puheenjohtajavaltion mielestä ajateltavissa, että tähän luonnokseen perustuva perustuslaki vähentäisi Euroopan parlamentin merkitystä ja vaikutusvaltaa?
EnglishHow anyone can argue that this is a plan that will support the peace process is baffling when only 1% of the US contribution is set aside for this specific purpose.
On hämmentävää, että joku voi väittää, että tämä suunnitelma tukee rauhanprosessia, kun vain prosentti Yhdysvaltain avustuksista varataan tähän erityistarkoitukseen.
EnglishBaffling as this may appear the Commission, Member States and other policy makers need to take stock of these perceptions and undertake steps to correct them.
Vaikka tämä tuntuukin hämmentävältä, komission, jäsenvaltioiden ja muiden poliittisten päättäjien on otettava huomioon nämä näkemykset ja ryhdyttävä toimiin niiden korjaamiseksi.
EnglishWhat I find more baffling, frankly even inexplicable, is the notion that the talks could flounder on the US and to a lesser extent the EU position on agriculture.
Mielestäni vieläkin hämmentävämpää ja suorastaan käsittämätöntä on se, että neuvottelut voisivat takerrella Yhdysvaltojen ja vähäisemmässä määrin myös EU:n maatalouskannan vuoksi.
EnglishThey have received nothing, and instead of thanking these people for their self-sacrifice, the Hungarian Government made the baffling decision to disband the Hungarian Guard.
He eivät ole saaneet mitään, ja sen sijaan, että näitä ihmisiä kiitettäisiin uhrautumisesta, Unkarin hallitus on tehnyt hämmästyttävän päätöksen lakkauttaa Unkarin kaartin.
EnglishAgainst this background it is of course baffling that the costs of the crisis have to be borne primarily by governments and are passed on by governments to the ordinary taxpayer.
Tätä taustaa vasten on luonnollisesti pöyristyttävää, että kriisin kustannukset tulevat ennen kaikkea viranomaisten ja niiden kautta tavallisten veronmaksajien maksettavaksi.