EN

baffled {adjektiivi}

volume_up
In fact I am baffled and dismayed by his approach.
Olen itse asiassa hämmentynyt ja tyrmistynyt hänen lähestymistavastaan.
Third, with respect to the use by existing Members of current schemes, I have to say that I am completely baffled.
Kolmanneksi, kun on kyse siitä, että nykyiset jäsenet käyttäisivät olemassa olevia järjestelmiä, on sanottava, että olen aivan hämmentynyt.
I am baffled for instance by the idea that the fight against gender discrimination would fall into the crisis management category, triggering the use of the rapid reaction facility.
Olen esimerkiksi hämmentynyt siitä ajatuksesta, että sukupuoleen perustuvan syrjinnän vastainen taistelu kuuluu kriisienhallintakategoriaan ja että se voi laukaista nopean toiminnan välineen.

Esimerkkejä "baffled"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt is a hypocritical act in the face of electors who are completely baffled by it.
Se on tekopyhä teko äänestäjiä kohtaan, sillä he eivät ymmärrä siitä kerrassaan mitään.
EnglishEven moving the implementation of the agreements to 2002 has baffled us.
Myös sopimusten soveltamisen siirtäminen vuoteen 2002 on mielestämme hämmentävää.
EnglishThe Commission's evident willingness to play along with this leaves me astonished and baffled.
Komission ilmiselvä halu mukautua tähän hämmästyttää ja häkellyttää minua.
EnglishIn fact I am baffled and dismayed by his approach.
Olen itse asiassa hämmentynyt ja tyrmistynyt hänen lähestymistavastaan.
EnglishThat the Council should behave in this way leaves me baffled.
Olen täysin ymmälläni neuvoston käytöksen vuoksi.
EnglishHowever, I wish to stress that I am baffled by the insistence on the 'final disposal' of nuclear waste.
Haluan kuitenkin korostaa, että olen hämmästynyt ydinjätteen "lopullista sijoittamista" koskevasta sinnikkyydestä.
EnglishAnd initially, that archaeologist would be baffled.
EnglishI have to say that I am completely baffled.
Minun on todettava, että olen aivan ymmälläni.
EnglishEvery request to mobilise this fund, however, leaves me even more baffled as to its fairness and effectiveness.
Jokainen tämän rahaston varojen käyttöönottoa koskeva hakemus kuitenkin pistää minut hämmästelemään sen oikeudenmukaisuutta ja tehokkuutta.
EnglishThird, with respect to the use by existing Members of current schemes, I have to say that I am completely baffled.
Kolmanneksi, kun on kyse siitä, että nykyiset jäsenet käyttäisivät olemassa olevia järjestelmiä, on sanottava, että olen aivan hämmentynyt.
EnglishTake for example Amendment No 23 on recital 22, which has an 88-word sentence that left me completely baffled.
Esimerkiksi johdanto-osan 22 kappaletta koskeva tarkistus 23 koostuu yhdestä 88 sanan virkkeestä, jossa ei ainakaan minun mielestäni ole päätä eikä häntää.
EnglishI am most baffled as to what our optimism is actually based on and why the Commission has circulated two contradictory assessments.
Minulle on siksi täysin epäselvää, mihin meidän optimismimme tulisi oikein perustua ja miksi komissio esittää kaksi vastakkaista arviota.
EnglishI feel that the concerns of Cyprus and Spain are legitimate, but I am baffled by the apprehensions raised by the Romanian and Slovakian political elites.
Mielestäni Kyproksen ja Espanjan huolet ovat oikeutettuja, mutta Romanian ja Slovakian poliittisen eliitin esittämät pelot saavat minut ymmälle.
EnglishI am baffled by the curious way in which Mrs Weisgerber submitted four retrospective amendments, and cannot understand the purpose behind her doing so.
Minua kummastuttaa jäsen Weisgerberin epätavallinen menettely jättää jälkikäteen neljä tarkistusta käsiteltäväksi, enkä ymmärrä hänen menettelynsä tarkoitusta.
EnglishI am baffled for instance by the idea that the fight against gender discrimination would fall into the crisis management category, triggering the use of the rapid reaction facility.
Olen esimerkiksi hämmentynyt siitä ajatuksesta, että sukupuoleen perustuvan syrjinnän vastainen taistelu kuuluu kriisienhallintakategoriaan ja että se voi laukaista nopean toiminnan välineen.
Muita sanoja
English

Lisäksi bab.la tarjoaa käyttäjilleen Suomi-englanti sanakirjan josta löytyy lisää käännöksiä.