EN

badge {substantiivi}

volume_up
They have the right to wear their own uniform, with the addition of a European badge.
Heillä on oikeus käyttää omaa univormuaan, jonka lisäksi käytetään käsivarsinauhaa, jossa on Euroopan unionin sekä viraston tunnus.
I say to my colleague, Mrs Palacio Vallelersundi, that it is a label she should accept with pleasure and a badge which she should wear with pride.
Sanon kollegalleni jäsen Palacio Vallelersundille, että se on leima, joka hänen pitäisi hyväksyä mielihyvin, ja tunnus, jota hänen pitäisi kantaa ylpeänä.
badge (myös: insignia)
badge (myös: nametag)
I would like to ask you, Mr President, to change the admission procedure in Brussels back to how it used to be: you identify yourself, a badge is made and you are admitted.
Haluaisin pyytää teiltä, arvoisa puhemies, että Brysselin sisäänpääsymenettelystä tehtäisiin sellainen kuin se oli aikaisemmin: henkilöllisyyden todistaminen, nimilappu ja sisäänpääsy.

Esimerkkejä "badge"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishBack in 1989, I wore a badge bearing the Chinese words for freedom and democracy.
Käytin vuonna 1989 rintamerkkiä, johon oli kiinalaisin kirjaimin kirjoitettu sanat "vapaus" ja "demokratia".
EnglishAn engine that has never misfired and never stopped, and I believe that you can wear that badge with pride.
Tämä moottori ei ole yskinyt eikä pysähtynyt koskaan, ja uskon, että voitte pitää sitä kunnia-asiana.
EnglishThey have the right to wear their own uniform, with the addition of a European badge.
Heillä on oikeus käyttää omaa univormuaan, jonka lisäksi käytetään käsivarsinauhaa, jossa on Euroopan unionin sekä viraston tunnus.
EnglishThis is yet another tremendous badge of honour.
Tämä on kuitenkin jälleen kerran valtava kunniamerkki.
EnglishAny infringement of this code is punished by withdrawal of the lobbyist's badge and exclusion from the register.
Menettelysääntöjen rikkomisesta on rangaistuksena lobbaajan kulkuluvan peruuttaminen ja hänen poistamisensa rekisteristä.
EnglishBeing poor is not a badge of pride, but, on this occasion, it would be a window of opportunity to help our poorest communities.
Köyhyys ei ole ylpeilyn aihe, mutta tässä tapauksessa se tarjoaisi tilaisuuden auttaa köyhimpiä yhteisöjämme.
EnglishI am assured that we will have one badge by the end of the year but your point about the cleaning staff is well made.
Olen varma, että meillä on yksi kortti vuoden loppuun mennessä, mutta siivoushenkilöstöä koskeva huomautuksenne on hyvin perusteltu.
EnglishThe Union is the global leader in the provision of development assistance and this generosity of spirit is a badge we can wear with honour.
Unioni on maailman suurin kehitysavun antaja, ja tämä avokätisyys on tunnusmerkki, jota voimme ylpeänä käyttää.
EnglishFortunately, in most cases, these national disabled badges are still recognised when the badge holder travels to the other EU countries.
Onneksi nämä kansalliset vammaiskortit tunnustetaan useimmissa tapauksissa myös silloin, kun kortin haltija matkustaa muissa EU-maissa.
EnglishRegarding access by car, even though the red light is extremely unpleasant, I find it reasonable to be obliged to use the badge.
Paikoitusalueille pääsyn osalta punainen valo on erittäin epämiellyttävä, mutta mielestäni kuuluu asiaan, että meidän on käytettävä tunnistetta.
EnglishMr President, Commissioner, Madam President-in-Office of the Council, like others, I wear a badge which symbolises trade with justice.
Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, pidän muiden tavoin rintamerkkiä, joka symboloi oikeudenmukaista kauppaa.
EnglishIn order to obtain a badge, lobbyists must fill out an accreditation form and provide a character reference and a letter signed by the police.
Saadakseen kulkuluvan lobbaajien on täytettävä akkreditointilomake ja toimitettava parlamentille suosituskirje ja poliisin allekirjoittama kirjelmä.
EnglishI say to my colleague, Mrs Palacio Vallelersundi, that it is a label she should accept with pleasure and a badge which she should wear with pride.
Sanon kollegalleni jäsen Palacio Vallelersundille, että se on leima, joka hänen pitäisi hyväksyä mielihyvin, ja tunnus, jota hänen pitäisi kantaa ylpeänä.
EnglishBut it would still be much more practical and much safer for disabled citizens if a common EU badge were issued.
Vammaisia ajatellen olisi kuitenkin paljon käytännöllisempää ja varmempaa laatia yhteinen EU-kortti ja sen vuoksi pidän ehdotettua asetusta myönteisenä aloitteena.
EnglishOne of my constituents had difficulty in having a blue disabled badge issued in Germany: Mrs Nuttall was informed that she had to be a resident in Germany.
Eräällä äänestäjälläni oli vaikeuksia Saksassa myönnetyn vammaisille tarkoitetun sinisen pysäköintikortin kanssa: rouva Nuttallille ilmoitettiin, että sitä varten on asuttava Saksassa.
EnglishI would like to ask you, Mr President, to change the admission procedure in Brussels back to how it used to be: you identify yourself, a badge is made and you are admitted.
Haluaisin pyytää teiltä, arvoisa puhemies, että Brysselin sisäänpääsymenettelystä tehtäisiin sellainen kuin se oli aikaisemmin: henkilöllisyyden todistaminen, nimilappu ja sisäänpääsy.