"bad news" - Suomenkielinen käännös

EN

"bad news" suomeksi

EN

bad news {substantiivi}

volume_up
Very often when there is bad news and restrictions it comes from the Commission.
Hyvin usein huonot uutiset ja rajoitukset tulevat komissiolta.
She gives the bad news in the nicest possible way.
Hän kertoo huonot uutiset mahdollisimman miellyttävällä tavalla.
The bad news is that, more and more often, work goes undeclared.
Huonot uutiset: töitä tehdään, kuitenkin yhä useammin pimeästi.

Esimerkkejä "bad news"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

English      Mr President, we are all aware that the Constitutional Treaty is bad news.
      Arvoisa puhemies, tiedämme kaikki, että perustuslakisopimus on huono uutinen.
EnglishThis is bad news, but perhaps surprising to you, it's also part of the good news.
Nämä ovat huonoja uutisia, mutta kenties yllättäen ne ovat myös hyviä uutisia.
EnglishThat is always bad news for employment, with unemployment rising, as a rule.
Se tietää aina pahoja uutisia työllisyydelle, sillä tavallisesti työttömyys kasvaa.
EnglishThe bad news is that I have a supplementary question I should like to put to you.
Huono uutinen on se, että haluaisin esittää teille vielä lisäkysymyksen.
English   Mr President, we have become used to receiving bad and alarming news from Russia.
   – Arvoisa puhemies, olemme tottuneet saamaan huonoja ja hälyttäviä uutisia Venäjältä.
EnglishThis is not only bad news for them, it is also bad news for the European Union.
Tämä on huono uutinen paitsi Itä-Euroopalle myös Euroopan unionille.
EnglishHe has made his country, Africa's fertile granary, a conveyor belt of bad news.
Hän on tehnyt maastaan, Afrikan hedelmällisestä vilja-aitasta, huonojen uutisten liukuhihnan.
EnglishAs regards financial regulation, I have one piece of bad news and two of good news.
Rahoitusmarkkinoiden sääntelyn osalta minulla on yksi huono uutinen ja kaksi hyvää uutista.
EnglishI have some bad news for him, in that I have learnt a bit from him over the years.
Minulla on hänelle hieman huonoja uutisia, sillä olen oppinut häneltä hieman vuosien mittaan.
EnglishA lack of cohesion is bad news, even for strong national economies.
Koheesion puuttuminen on huono juttu, myös voimakkaissa kansallisissa talouksissa.
EnglishWe sometimes receive good news but that good news is usually accompanied by some bad news.
Joskus saamme hyviä uutisia, mutta niiden joukossa on mukana myös jokin huono uutinen.
EnglishUnfortunately, this good news is also laced with a great deal of bad news.
Hyvien uutisten lisäksi on valitettavasti myös monia huonoja uutisia.
EnglishFrom time to time, as far as fisheries are concerned, the news we receive is generally bad news.
Silloin tällöin kalastuksesta saamamme uutiset ovat ylimalkaan huonoja uutisia.
EnglishHowever, there is also bad news, and I should like to mention four points.
Mutta meillä on myös huonoja uutisia, joista mainitsen neljä kohtaa.
EnglishThis is bad news, because I was so happy and now the score is one all.
Se on sitäkin ikävämpää, koska olin niin tyytyväinen, ja nyt joukkueet ovatkin tasoissa.
EnglishVery often when there is bad news and restrictions it comes from the Commission.
Hyvin usein huonot uutiset ja rajoitukset tulevat komissiolta.
EnglishMr President, there is good news and there is bad news for tourism in the European Union.
Arvoisa puhemies, Euroopan unionin matkailun osalta uutiset ovat sekä hyviä että huonoja.
EnglishThat was bad news for the canaries but good news for the miners.
Se oli huono juttu kanarialinnuille, mutta hyvä asia kaivosmiesten kannalta.
EnglishOne bad news story may blow confidence in e-trade for years.
Yksi ikävä uutinen saattaa viedä vuosiksi luottamuksen sähköiseen kaupankäyntiin.
EnglishSo let me finish up with some good news, and maybe a little bit of bad news.
Haluan lopettaa hyvillä uutisilla, ja ehkä vähän huonoillakin.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "bad news" suomeksi

news substantiivi
bad adjektiivi
bad substantiivi
Finnish
bad blood substantiivi
Finnish
breaking news substantiivi
bad bank substantiivi