"bad luck" - Suomenkielinen käännös

EN

"bad luck" suomeksi

EN

bad luck {substantiivi}

volume_up
bad luck (myös: hard luck)
Sovitteluponnistelujamme leimasi huono tuuri.

Esimerkkejä "bad luck"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIn the environmental area, the presidency has had some bad luck.
Ympäristöasioissa puheenjohtajavaltiolla on ollut jonkin verran huonoa onnea.
EnglishThis proposed amendment is not included because of very bad luck in the administration.
Nämä muutosehdotukset puuttuvat tekstistä mahdollisimman huonon onnen vuoksi hallinnollisessa käsittelyssä.
EnglishA country such as Mozambique, which has had so much bad luck, is once again struck by heavy flooding.
Mosambik, joka kärsinyt jo niin monista onnettomuuksista, joutuu nyt toisen kerran pahojen tulvien uhriksi.
EnglishIt was just bad luck that it happened in Belgium.
Oli huonoa tuuria, että kaikki sattui Belgiassa.
EnglishIt is our bad luck and their good luck.
Se on meidän huonoa onneamme ja heidän hyvää onneaan.
EnglishOur mediation efforts were dogged by bad luck.
EnglishOne must not forget, however, that this problem that we are discussing today is not just another stroke of bad luck due to pure chance.
On kuitenkin muistettava, että tämänpäiväisen keskustelun aiheena oleva ongelma ei ole jälleen vain yksi kohtalon voimien määräämä lisäonnettomuus.
EnglishMr President, having observed the political collapse of the Comoros, we could well think that they are the victims of some sort of bad luck.
Arvoisa puhemies, tarkasteltaessa Komorien saarten poliittista hajoamista voisi luulla, että nämä saaret ovat joutuneet jonkinlaisen kohtalon uhreiksi.
EnglishThis may seem to be their bad luck, but this really does seem to be the fate of Portuguese workers who are simply looking for better salaries and better working conditions.
Tämä kuulostaa fado-laululta, mutta se on silminnähtävästi parempia palkkoja ja työoloja etsivien portugalilaisten fado.
EnglishIn fact bad luck has nothing to do with it, and if we consider the situation objectively, we can clearly see three levels of responsibility.
Todellisuudessa ei ole mitään kohtaloa, ja jos tilannetta halutaan tarkastella objektiivisesti, voidaan nähdä selvästi, että vastuu jakautuu kolmelle tasolle.
EnglishI will not wish you good luck in your fishing, Mr Duisenberg, because, as an Italian from the south of Italy, I am afraid that it might bring you bad luck.
Arvoisa puheenjohtaja Duisenberg, en toivota teille kalaonnea, koska italialaisena ja etelästä kotoisin olevana pelkään sen tuovan teille epäonnea.
EnglishHowever, tomorrow we will vote for the motion of censure, as the mad cow problem is not, as some people try to make us believe, the fault of bad luck.
Huomenna sen sijaan äänestämme epäluottamuslauseen puolesta, koska hullun lehmän ongelma ei ole, toisin kuin eräät yrittävät uskotella, vain satunnainen virhe.
EnglishI cannot share the opinion that regions are a kind of Member State, as it were, but which, by a stroke of really bad luck, ended up not being Member States.
En voi olla samaa mieltä siitä, että alueet olisivat ikään kuin jonkinlaisia jäsenvaltioita, joista ei vain suuren epäonnen vuoksi ole tullut jäsenvaltioita.
EnglishIt is not just a terrible combination of bad luck: in Haiti, in the streets crowded with children and tents crammed in amongst the rubbish, no one knows where to begin.
Kyse ei ole vain huonon onnen yhdistelmästä: Haitissa, lapsien ja rojun sekaan pystytettyjen telttojen täyttämillä kaduilla, kukaan ei tiedä, mistä aloittaa.
EnglishThe present situation, as we know, is not down to bad luck or an unforeseeable turn of events but to decisions taken by the senior management of manufacturing groups.
Nykytilanne, kuten tiedämme, ei johdu huonosta onnesta tai odottamattomasta tapahtumakäänteestä, vaan autonvalmistajien konsernien johtohenkilöstön tekemistä päätöksistä.
EnglishThere is no justification for saying, as has already been implied once here in Parliament, 'Give me your money; trust me; I shall invest it and, if it disappears, that is your bad luck'.
Ei ole oikeutettua sanoa, kuten täällä parlamentissa on kerran annettu ymmärtää, että ?anna minulle rahasi ja luota minuun; minä sijoitan ne ja jos ne katoavat, sinulla oli huonoa onnea?.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "bad luck":

bad luck

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "bad luck" suomeksi

luck substantiivi
bad adjektiivi
bad substantiivi
Finnish
good luck interjektio
Finnish