"bad debt" - Suomenkielinen käännös

EN

"bad debt" suomeksi

EN

bad debt {substantiivi}

volume_up
1. rahoitus
bad debt

Esimerkkejä "bad debt"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishOnce again I am hearing the social democrats talk of a distinction between good and bad debt.
Jälleen kerran kuulen sosiaalidemokraattien puhuvan hyvän ja huonon velan erosta.
EnglishThere are many citizens who receive their pensions late: that is bad debt on the part of States.
Monet eläkeläiset saavat eläkkeensä myöhässä: kyse on tällöin valtion maksukyvyttömyydestä.
EnglishWhen are we going to concern ourselves, then, Mr President, with the bad debt of States as regards pensions?
Arvoisa puhemies, milloin kiinnitämme huomiota jäsenvaltioiden kyvyttömyyteen maksaa eläkkeitä?
EnglishMonth after month, I have warned that you cannot go on buying up vast quantities of your own bad debt.
Kuukausi toisensa jälkeen olen varoittanut, ettette voi enää ostaa valtavia määriä omia luottotappioita.
EnglishThis is distinguishing between good and bad debt.
Tämä merkitsee eron tekemistä hyvän ja pahan velan välillä.
EnglishMoreover, it is right that no country is given discounts and that no distinction is made between good and bad debt.
On oikein, että millekään valtiolle ei anneta alennuksia ja että hyvän ja huonon velan välillä ei tehdä eroa.
English. - (DE) There is no such thing as good or bad debt; the continual rise in national debt must be stemmed.
Sellaista asiaa kuin hyvä tai huono velka ei ole olemassakaan. Kansallisen velan jatkuva kasvu on pysäytettävä.
EnglishBad debt has become citizens' debt.
Epävarmoista saamisista on tullut kansalaisten saamisia.
EnglishOf course investment is different to consumption, but at some point too much good debt becomes bad debt too.
Totta kai investoinnit eroavat kulutuksesta, mutta jossain vaiheessa liian paljon hyvää velkaa merkitsee, että velka on huonoa.
EnglishThere is no such thing as good or bad debt.
EnglishHere, too, one MEP said that in very many cases a debt that started as a good debt could turn into a very bad debt.
Eräs Euroopan parlamentin jäsen totesi tässä asiassa, että monessa tapauksessa velka, joka oli ensiksi hyvä velka, voi muuttua erittäin huonoksi velaksi.
EnglishI propose the creation of a kind of credit mediator, which could house Greece's bad debt in a suitable financial, or hive-off, structure.
Ehdotan, että luodaan eräänlainen luottovälittäjä, joka voisi suojata Kreikan luottotappiot sopivassa rahoitusrakenteessa tai roskapankissa.
EnglishAs the EIB has a good credit rating and the bad debt risk is low, it should adhere to stringent social and environmental criteria when granting loans.
Kun EIP:llä on hyvä luottokelpoisuus ja pienet luottotappioriskit, sen pitäisi noudattaa lainanannossaan tiukkoja sosiaalisia ja ympäristökriteereitä.
EnglishWho was supervising the investment banks that took the crisis up a notch by transforming the bad debt into financial products for sale all over the world?
Kuka valvoi investointipankkeja, jotka saivat kontolleen kriisin muuntamalla luottotappiot rahoitustuotteiksi, joita myytiin kaikkialla maailmassa?
EnglishThere are many citizens who, after working for a great many years, receive tiny pensions which amount to starvation rations: that is bad debt on the part of States.
Monet kansalaiset, jotka työskenneltyään vuosikausia saavat mitätöntä eläkettä, jolla he hädin tuskin pysyvät hengissä: kyse on valtion maksukyvyttömyydestä.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "bad debt" suomeksi

debt substantiivi
bad adjektiivi
bad substantiivi
Finnish
bad blood substantiivi
Finnish
external debt substantiivi