EN

bad {adjektiivi}

volume_up
A bad book is bad, however good the print quality or the paper.
Huono kirja on huono, vaikka painojälki olisi kuinka hyvä tai paperi kunnollista.
That is bad for Europe's citizens and bad for the consumers.
Se on huono asia kansalaisten ja huono asia kuluttajien kannalta.
This is not only bad news for them, it is also bad news for the European Union.
Tämä on huono uutinen paitsi Itä-Euroopalle myös Euroopan unionille.
An obsession with being thin is as bad for health as compulsive eating.
Laihuuden pakkomielle on yhtä paha asia terveydelle kuin pakonomainen syöminen.
The situation is particularly bad for women with a background of migration.
Tilanne on erityisen paha siirtolaistaustaisten naisten osalta.
Madam President, the situation was already bad and now it is worse.
(EN) Arvoisa puhemies, tilanne oli paha, ja nyt se on entisestään huonontunut.
One bad news story may blow confidence in e-trade for years.
Yksi ikävä uutinen saattaa viedä vuosiksi luottamuksen sähköiseen kaupankäyntiin.
This is a very bad coincidence - this process has gone very badly.
Tämä on ikävä yhteensattuma - menettely on sujunut hyvin huonosti.
It would be a bad moment for the whole of Europe.
Se olisi ikävä hetki koko Euroopalle.
We cannot afford for the European Union to make a bad impression again.
Meillä ei ole varaa siihen, että Euroopan unionista saadaan taas kielteinen vaikutelma.
This is a very bad phenomenon and it goes back to party treasuries.
Tämä on erittäin kielteinen ilmiö, ja se juontaa juurensa aina puolueiden talousarvioihin asti.
This would not have been such a bad thing after all, had we worked it through.
Jos olisimme vieneet työn loppuun saakka, direktiivi ei olisi ollut lainkaan niin kielteinen asia.
We think it is inappropriate, because voting for the resignation of the Commission every time that bad management problems are discovered and recognised is quite excessive.
Aloite on meistä sopimaton, koska on täysin liioiteltua äänestää komission erottamisesta joka kerta, kun huonon hallinnon ongelmia tulee ilmi ja yleiseen tietoon.
Although seeing him with his trousers down is not a particularly appealing prospect, the idea of debating the issue he has raised here is not at all bad.
Näkymä Markus Ferberistä housut kintuissa ei sen sijaan ole kovin houkutteleva, joskin hänen ehdotuksensa käsitellä aihetta täällä ei ole kaikkein huonoimpia.

Esimerkkejä "bad"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishBoeing's complaint against Airbus in the WTO is making it look like a bad loser.
Boeingin valitus Airbusia vastaan WTO:ssa saa sen näyttämään huonolta häviäjältä.
EnglishIt is already bad enough that the financing holds up the projects for some time.
On jo kyllin ikävää, että hankkeet viivästyvät jonkin verran rahoituksen takia.
EnglishNow I have come to believe that a bad constitution is not better than nothing.
Nyt olen tullut siihen tulokseen, että huono perustuslaki ei ole tyhjää parempi.
EnglishBut sporting organisations and many governing bodies think this is a bad thing.
Urheilujärjestöt ja monet hallintoelimet pitävät sitä kuitenkin huonona asiana.
EnglishThe weather in Portugal was particularly bad during the 1997/98 marketing year.
Portugalissa sääolot olivat markkinointivuonna 1997/98 poikkeuksellisen huonot.
EnglishIf a few big countries set a bad example, the situation does not look very good.
Jos muutama iso maa näyttää huonoa esimerkkiä, tilanne ei kovin hyvältä näytä.
EnglishNo agreement would have been a bad result for everyone, not least for our planet.
Sopimuksettomuus olisi ollut huono tulos kaikille, eikä vähiten planeetallemme.
EnglishThere is no such thing as good or bad terrorism, as all kinds of terrorism are bad.
Ei ole joko hyvää tai pahaa terrorismia, sillä kaikenlainen terrorismi on pahaa.
English      Mr President, we are all aware that the Constitutional Treaty is bad news.
      Arvoisa puhemies, tiedämme kaikki, että perustuslakisopimus on huono uutinen.
EnglishThis is bad news, but perhaps surprising to you, it's also part of the good news.
Nämä ovat huonoja uutisia, mutta kenties yllättäen ne ovat myös hyviä uutisia.
EnglishI frequently have a bad conscience about answering questions that no one has heard.
Tunnen usein syyllisyyttä vastatessani kysymyksiin, joita kukaan ei ole kuullut.
EnglishMr President, undermining one' s own political authority is always a bad thing.
Arvoisa puhemies, oman poliittisen uskottavuuden horjuttaminen on aina huono asia.
EnglishIn this case, the TAO is NBG - it is a bad thing, and we must not forget that.
Tässä tapauksessa teknisen avun toimisto on huono asia emmekä saa unohtaa sitä.
EnglishNevertheless, some of these things highlight where something is in a bad state.
Eräät näistä asioista kuitenkin osoittavat selvästi, missä jokin on huonosti.
EnglishLet us not follow the bad example that cast a pall over the Durban Conference.
Älkäämme seuratko sitä huonoa esimerkkiä, joka varjosti Durbanin konferenssia.
EnglishThe al-Assad family’s criminal regime must not be rewarded for bad behaviour.
Al-Assadin perheen rikollista hallintoa ei saa palkita huonosta käyttäytymisestä.
EnglishAny measure that has the opposite effect would be an extremely bad measure to take.
Mikä tahansa toimenpide, jolla on päinvastainen vaikutus, olisi huono toimenpide.
EnglishMadam President, I would like to say that the acoustics in this room are very bad.
Arvoisa puhemies, haluaisin sanoa, että istuntosalin akustiikka on erittäin huono.
EnglishMany countries are doing good work and others are doing bad work, to put it bluntly.
Monet jäsenvaltiot tekevät hyvää työtä, toiset taas suoraan sanoen kehnoa työtä.
EnglishNobody wants to have a bad name in the world, and Afghanistan is no exception.
Kukaan ei halua joutua huonoon maineeseen maailmassa, eikä Afganistan ole poikkeus.