"bacteria" - Suomenkielinen käännös

EN

"bacteria" suomeksi

EN

bacteria {substantiivi}

volume_up
bacteria
Then there is the known resistance to antibiotics which bacteria are developing.
Lisäksi tiedämme, että bakteerit pystyvät kehittämään vastustuskyvyn antibiootteja vastaan.
Bakteerit ovat juuston valmistuksessa välttämättömiä.
Bacteria circulate more quickly today than they did in the past.
Bakteerit kiertävät nykyään nopeammin kuin ennen.

Esimerkkejä "bacteria"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishHowever, there are concerns about the increasing number of resistant bacteria.
Vastustuskykyisten bakteerien määrän lisääntyminen aiheuttaa kuitenkin huolta.
EnglishI am particularly concerned about the growing resistance of bacteria to antibiotics.
Olen erityisen huolissani bakteerien kasvavasta antibioottiresistenssistä.
EnglishThen there is the known resistance to antibiotics which bacteria are developing.
Lisäksi tiedämme, että bakteerit pystyvät kehittämään vastustuskyvyn antibiootteja vastaan.
EnglishI learned recently there were 45 different groups doing research into salmonella bacteria.
Sain äskettäin tietää, että 45 eri tutkimusryhmää tutkii salmonellabakteereita.
EnglishFungi don't like to rot from bacteria, and so our best antibiotics come from fungi.
Sienet eivät halua bakteerien mädättämiksi, joten parhaat antibioottimme saamme sieniltä.
EnglishWhen it breaks up, it has a long way to go before it gets down to bacteria.
Hajottuaan öljyllä on pitkä taival, ennen laskeutumistaan bakteerien luo.
EnglishThese bacteria can be controlled by chemicals, such as methyl bromide, which is toxic.
Näitä bakteereita voidaan torjua myrkyllisen metyylibromidin kaltaisilla kemikaaleilla.
EnglishBacteria and microbes cause it to decompose if it is taken away from its oxygen-free state.
Bakteeri- ja mikrobitoiminta hajottaa sen, jos se nostetaan hapettomasta tilastaan.
EnglishThey were not the bacteria behind this outbreak, but it takes a while to find that out.
Ne eivät aiheuttaneet tätä epidemiaa, mutta sen selvittäminen vie aikaa.
EnglishFinally, the battle against resistant bacteria is not a lost cause.
Lopuksi, vastustuskykyisten bakteerien vastustaminen ei ole hävitty taistelu.
EnglishCucumbers from Spain and other countries did have EHEC bacteria on them.
Espanjalaisissa ja muista maista tulleissa kurkuissa oli EHEC-bakteeria.
EnglishEven worse are the salmonella bacteria which have become resistant to antibiotics.
Vielä pahempia ovat ne salmonellabakteerit, joista on tullut vastustuskykyisiä antibiooteille.
EnglishWe therefore have four exceptionally hazardous bacteria that are thriving here in Europe.
Euroopassa rehottaa siis neljä hyvin, hyvin vaarallista bakteeria.
EnglishAnd these metals accumulate as minerals on the surface of the bacteria.
Kun metallit kerääntyvät bakteerin pinnalle, syntyy mineraaleja.
EnglishHospital patients and farmers are at particular risk of exposure to resistant bacteria.
Sairaalapotilailla ja karjankasvattajilla on erityisen suuri riski altistua resistenteille bakteereille.
EnglishThe only sure thing is that most Member States have reported cases of the bacteria.
Ainut varma asia on se, että useimmat jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet kyseistä bakteeria koskevista tapauksista.
EnglishIn January, we had the problems of toxins in Germany; now we have bacteria problems, again in Germany.
Tammikuussa Saksassa oli myrkkyongelmia, nyt on ongelmia bakteerien kanssa - jälleen Saksassa.
EnglishBacteria-based extraction would be more nature-friendly, but it is not yet used for gold.
Bakteereihin perustuva louhinta olisi luontoystävällisempää, mutta sitä ei vielä käytetä kullankaivamisessa.
EnglishIn 48 hours to 72 hours, these three mushroom species reduced the amount of coliform bacteria 10,000 times.
48 - 72 tunnissa nämä kolme sienilajia vähensivät kolibakteerien määrää 10 000-kertaisesti.
EnglishThis is where Europe needs to take joint action, for viruses and bacteria do not, after all, stop at borders.
Tässä Euroopan on tehtävä yhteistyötä, sillä virukset ja bakteerit eivät pysähdy rajoille.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "bacteria":

bacteria
English
Muita sanoja