EN

backwards {adverbi}

volume_up
backwards (myös: aback, backward)
Unfortunately, the Stockholm European Council was a step backwards in this respect.
Valitettavasti Tukholman Eurooppa-neuvoston kokous oli tässä mielessä askel taaksepäin.
However, the rapporteur's proposals take several steps backwards.
Esittelijän ehdotuksissa otetaan kuitenkin monta askelta taaksepäin.
We go backwards in history from Montesquieu to Merkel and Machiavelli.
Siirrymme historiassa taaksepäin Montesquieustä Merkeliin Machiavelliin.
backwards (myös: topsy-turvy, backward)
9:56 All right, here it is backwards, and see if you can hear the hidden messages that are supposedly in there.
9:56 Selvä, tässä se tulee takaperin. Koettakaa kuulla kätketyt viestit jotka muka ovat siellä.
She would catch the poem by its tail, and she would pull it backwards into her body as she was transcribing on the page.
Hän tarttuisi runoa sen hännästä ja vetäisi sen takaperin ruumiiseensa samalla, kun hän kirjaisi sitä paperille.
And in these instances, the poem would come up on the page perfect and intact but backwards, from the last word to the first.
Ja näinä kertoina runo muodostuisi paperille täydellisenä ja koskemattomana, mutta takaperin, viimeisestä sanasta ensimmäiseen.

Esimerkkejä "backwards"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIn almost every area, progress has come to a standstill or things are moving backwards.
Lähes kaikilla aloilla edistyminen on pysähtynyt tai on otettu jopa takapakkia.
EnglishGenerally speaking, it is a fact that democracy is today taking a backwards step.
Yleisesti ottaen on totta, että demokratia on tällä hetkellä taantumassa.
EnglishLet's do it backwards -- I thought he was joking when he first showed it to me.
Mennäänpä takaisin -- Luulin sitä vitsiksi, kun hän näytti tämän minulle.
EnglishUnfortunately, the Stockholm European Council was a step backwards in this respect.
Valitettavasti Tukholman Eurooppa-neuvoston kokous oli tässä mielessä askel taaksepäin.
EnglishHowever, we all have the impression, you and I, that we are going backwards.
Silti meillä, teillä ja minulla, on tunne, että astumme koko ajan askeleen taaksepäin.
EnglishIt may, on the other hand, represent a step backwards into forms of authoritarianism.
Toisaalta se voi myös ottaa askelen taaksepäin kohti autoritaarisia hallinnon muotoja.
EnglishWe expect to see Turkey move forward; instead all we see is it moving backwards.
Odotamme askeleita eteenpäin, mutta näemme vain askeleita taaksepäin.
EnglishWe did not move backwards; we did not stand still; we moved forward.
Emme liikkuneet taaksepäin emmekä jääneet paikoillemme vaan liikuimme eteenpäin.
EnglishIn my own country, for example, this might mean a step backwards in ecological terms.
Esimerkiksi omassa kotimaassani tämä saattaisi merkitä ekologisesti askelta taaksepäin.
EnglishShe attempted it a second time, and again, halfway up, she fell backwards.
Hän yritti toisen kerran, ja jälleen, puolivälissä, hän kaatui taaksepäin.
EnglishWe must not go backwards, because we are in a good position when it comes to the WTO.
Emme saa palata taaksepäin, sillä meillä on WTO:n suhteen hyvät asemat.
EnglishMr President, instead of looking backwards I would like to look forwards.
Arvoisa puhemies, menneisyyden sijasta haluaisin katsoa tulevaisuuteen.
EnglishThe ECB will represent a huge step backwards in the development of political democracy.
EKP edustaa pitkää taka-askelta poliittisen demokratian kehittämisessä.
EnglishWe will breathe a sigh of relief after eight years of going backwards.
Huokaisemme helpotuksesta kahdeksan vuoden taaksepäin suuntautuneen kehityksen jälkeen.
EnglishWe go backwards in history from Montesquieu to Merkel and Machiavelli.
Siirrymme historiassa taaksepäin Montesquieustä Merkeliin Machiavelliin.
EnglishEvery time he says we are having more democracy, we take a step backwards.
Joka kerran, kun hän sanoo, että meillä on enemmän demokratiaa, astumme askeleen taaksepäin.
EnglishIt is back to that same old message: Europe must deepen its integration or risk going backwards.
Viesti on sama vanha: Euroopan on syvennettävä yhdentymistään tai se uhkaa taantua.
EnglishAnything else would be a step backwards, a mere integration process.
Toisenlainen prosessi merkitsisi suunnanmuutosta ja yhdentymisprosessia.
EnglishThose that have fewer entrepreneurs and fewer patents just go backwards.
Ne, joissa on vähemmän yrittäjiä ja vähemmän patentteja, taantuvat.
EnglishThe bloodshed of 21 January dragged Tirana backwards by several years.
Verenvuodatus 21. tammikuuta vei Tiranaa taaksepäin usealla vuodella.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "backwards":

backwards
backward
backwardness