EN

backward {adjektiivi}

volume_up
The backward and medieval practice of stoning still forms part of its criminal justice system.
Takapajuinen ja keskiaikainen kivitys on edelleen osa oikeusjärjestelmää.
Let us call a spade a spade and Islam, in its real and current state, backward and misogynistic.
Islam on todelliselta ja tämänhetkiseltä tilaltaan takapajuinen ja naisvihamielinen.
That address was a backward state, which guarded a specific terrorist organisation, that was the Afghanistan ruled by the Taliban party.
Osoite oli takapajuinen valtio, joka suojeli tiettyä terroristijärjestöä; se oli Taleban-puolueen hallitsema Afganistan.
As an 18-year-old, I, with others, was determined to set my own country free from a deadening, authoritarian, backward regime.
18-vuotiaana olin muiden tavoin päättänyt vapauttaa maani kehitystä hidastavasta, autoritaarisesta ja taantumuksellisesta hallituksesta.
As far as we are concerned, therefore, we gave our support to the positive proposals, but we are against the backward position and the huge delay in regulating capital markets.
Kannatimme näin ollen myönteisiä ehdotuksia, mutta vastustamme taantumuksellista kantaa ja pääomamarkkinoiden sääntelyn valtavaa viivästymistä.
backward (myös: topsy-turvy)
19:22 And our results surprised us, but they were backward of what we thought.
19:22 Tuloksemme yllätti meidät olemalla päinvastainen kuin kuvittelimme.
This is linked to historical conditions that resulted in the power sector, for many years, being backward in comparison with the countries of the old EU.
Se johtuu historiallisista olosuhteista, joiden tuloksena energia-ala oli näissä maissa monien vuosien ajan alikehittynyt EU:n vanhoihin jäsenvaltioihin verrattuna.

Esimerkkejä "backward"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAnd, as Parliament knows, I have not been backward when it comes to enforcement.
Kuten parlamentti tietää, en ole laiskotellut voimaansaattamisen yhteydessä.
EnglishThere have never been forward steps that were not accompanied by backward ones.
Koskaan ei ole ollut edistysaskeleita, joihin ei olisi liittynyt takaiskuja.
EnglishThey fear more than ever that they will become victims of the backward-oriented forces.
Nuoret pelkäävät enemmän kuin koskaan joutuvansa vanhoillisten voimien uhreiksi.
EnglishThat ruling, as Mr Alvaro said, was a backward step for Community interests.
Kuten jäsen Alvaro sanoi, tämä tuomio oli yhteisön etujen kannalta askel taaksepäin.
EnglishThere is no turning back, there are no steps backward, we cannot reverse history.
Emme voi kääntyä takaisin, astua taaksepäin, emme voi muuttaa historiaa.
EnglishWe should not accept any backward steps, or those the Commission is proposing.
Meidän ei pidä hyväksyä minkäänlaisia taka-askeleita, ei niitä, joita komissio esittää.
English19:22 And our results surprised us, but they were backward of what we thought.
19:22 Tuloksemme yllätti meidät olemalla päinvastainen kuin kuvittelimme.
EnglishIt is not a step forward, but a step backward for European integration.
Se ei ole edistysaskel, vaan askel taaksepäin Euroopan yhdentymisen kannalta.
EnglishThe new financial frameworks are thought to be backward-looking in Mr Elles’ report too.
Uusia rahoituskehyksiä pidetään taantumuksellisina myös Ellisin mietinnössä.
EnglishMove backward between frames (only works if tabbed browsing is disabled)
Siirry taaksepäin kehysten välillä (toimii vain, kun välilehtiselaus ei ole käytössä)
EnglishWe are not prepared for there to be a clear backward step because the Constitution is approved.
Emme ole valmiita selkeään takaiskuun sen takia, että perustuslaki hyväksytään.
EnglishYes, it is backward in terms of the development of e-commerce made possible by the Internet.
Kyllä, olemme jääneet jälkeen Internetin mahdollistaman kaupan kehityksessä.
EnglishLinking ratification of the energy charter with accession to the WTO is a backward step.
Energiakirjan ratifioinnin liittäminen WTO:hon liittymiseen ei onnistu.
EnglishThis is therefore a backward step in a vital area, that of monitoring flexibility.
Tämä on askel taaksepäin tärkeällä joustavuuden seurannan alalla.
EnglishOne square in any direction—forward, backward, sideways, or diagonally.
Yksi ruutu mihin tahansa suuntaan; eteen, taakse, sivulle tai viistoon.
EnglishUnfortunately we are still backward, and much needs to be done to achieve equality.
Valitettavasti olemme yhä jälkijunassa, ja tasa-arvon saavuttamiseksi on vielä paljon tehtävää.
EnglishYet, at this level, the Hungarian measures on the media are a serious step backward.
Tiedotusvälineitä koskevat Unkarin toimet ovat tässä mielessä kuitenkin suuri askel taaksepäin.
EnglishThere have been significant backward steps in the recent drafts of the Italian Presidency.
Puheenjohtajavaltio Italian laatimat luonnokset olivat selvä takaisku.
EnglishAs the previous speaker mentioned, we are facing a backward movement in policies at national level.
Kuten edellinen puhuja mainitsi, jäsenvaltioiden toimet ovat ottaneet takapakkia.
EnglishThe backward and medieval practice of stoning still forms part of its criminal justice system.
Takapajuinen ja keskiaikainen kivitys on edelleen osa oikeusjärjestelmää.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "backward":

backward
backwardness
backwards