"to backtrack" - Suomenkielinen käännös

EN

"to backtrack" suomeksi

EN

to backtrack {verbi}

volume_up

Esimerkkejä "to backtrack"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe Commission was subsequently forced to backtrack and introduce a quota system.
Komission oli sittemmin pakko perääntyä ja ottaa käyttöön kiintiöjärjestelmä.
EnglishIt was because of international pressure that the Togolese Government started to backtrack.
Kansainvälinen painostus sai Togon hallituksen aloittamaan suunnanmuutoksen.
EnglishIt does not backtrack on any gains that have been made and enshrines new and important advances.
Se ei mitätöi nykyisiä saavutuksia ja sisältää uusia merkittäviä edistysaskeleita.
EnglishIn no way is it the intention of the Presidency to backtrack on its goals.
Puheenjohtajavaltio ei missään nimessä aio luopua tavoitteistaan.
EnglishI have told Mrs Harms that we must not backtrack on these goals.
Olen kertonut Rebecca Harmsille, että emme saa luopua näistä tavoitteista.
EnglishIt is important that Barcelona does not backtrack on that commitment.
On tärkeää, että Barcelonassa ei peräännytä tästä sitoumuksesta.
EnglishOur fellow citizens would not understand if we were to backtrack.
Kansalaiset eivät ymmärtäisi, jos nyt perääntyisimme tältä tieltä.
EnglishYou make grand proclamations, but when it comes to actually implementing these policies, you backtrack.
Annatte suuria julkilausumia, mutta kun tulee aika todella toteuttaa toimet, te vetäydytte.
EnglishThe question is how far will we backtrack, and at what pace?
Kysymys on enää, kuinka kauaksi taaksepäin ja millä nopeudella.
Englishand then backtrack innovations within that.
Mitä ovat planetaariset rajat joiden sisällä voimme turvallisesti toimia?" ja sitten jäljitämme innovaatioita sen sisällä.
EnglishI do not think we can backtrack on this.
En usko, että tässä voidaan enää perääntyä.
EnglishThey would do well to backtrack.
EnglishFor instance, Commissioner, please do not backtrack on the agreements you committed to at Doha on medicines and TRIPS.
Arvoisa komission jäsen, pyydän ettette esimerkiksi peru lääkkeitä ja TRIPS-sopimuksia koskevia sopimuksia, joihin sitouduitte Dohassa.
EnglishWe voted against this resolution, since it seeks to backtrack on sections of the CAP reform package which has been agreed.
Olemme äänestäneet päätöslauselmaesitystä vastaan, koska sen tarkoituksena on vastustaa joitakin osia jo sovitusta yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksesta.
EnglishI voted against Amendment 28 because it would allow the EU to backtrack on commitments of support to farmers by forcing countries to co-finance schemes such as the Single Farm Payment.
Äänestin tarkistusta 28 vastaan, koska sen avulla EU voi perua sitoumuksensa tukea maanviljelijöitä pakottamalla jäsenvaltiot yhteisrahoitusohjelmiin, kuten maatilan tulotukijärjestelmään.