"backlog" - Suomenkielinen käännös

EN

"backlog" suomeksi

EN

backlog {substantiivi}

volume_up

Esimerkkejä "backlog"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt is good that the Commission intends to do more about clearing the backlog of payments.
On hyvä, että komissio ottaa esiin maksusuman aikaisempaa tehokkaamman käsittelyn.
EnglishThis resulted in a massive backlog of pigs on farms during July and August.
Tämä johti sikakannan vahvistumiseen maatiloilla heinä- ja elokuussa.
EnglishThat way, you won't end up with a backlog of pictures that need to be tagged.
Näin tietokoneeseen ei kerry liikaa kuvia, joilta puuttuu tunniste.
EnglishThere is a backlog of commitments that he has inherited from the old Commission.
Edelliseltä komissiolta hän peri vanhojen sitoumusten suman.
EnglishNevertheless, the backlog of commitments still to be processed is enormous.
Tästä huolimatta keskipitkän aikavälin sitoumusten täytäntöönpanossa kohdataan suuria ongelmia.
EnglishWe are producing a backlog, of the sort that we often used to have.
Tästä syntyy backlog (maksukasauma), jollaisia meillä oli aiemmin usein.
EnglishThere is a mass of activities to start, but a great backlog of projects and of players.
Toteuttamista kaipaavia toimia olisi valtavasti, mutta hankkeista ja niiden toteuttajista on pulaa.
EnglishThe poor levels of implementation of the budget in recent years have now created a backlog.
Viime vuosien heikko budjetin toteutuminen on nyt luonut ruuhkan.
EnglishThis backlog of work leads to innumerable additional plenary part-sessions.
Tämä johtaa lukemattomiin ylimääräisiin täysistuntoihin.
EnglishWhether intentional or not, a backlog has occurred here accounting for more than 40 billion.
Tässä on syntynyt - tahallisesti tai tahattomasti - suma, jonka kokonaismäärä on yli 40 miljardia.
EnglishUnfortunately, the backlog at the end of 1997 was 1 106 cases.
Valitettavasti vuoden 1997 lopulla keskeneräisiä asioita oli 1 106.
EnglishIt is this plant that the inspectorate threatened with legal sanctions if the backlog is not cleared.
Juuri tätä laitosta tarkastuslaitos uhkasi oikeudellisin pakottein, jos jätesumaa ei pureta.
EnglishAnd it has to be said that the backlog of payment appropriations has certainly reached a worrying level now.
On korostettava sitä, että maksusitoumusten suma on jo kasvanut pelottaviin mittoihin.
EnglishThe present centralised method, which means that there is a backlog of cases, is inevitably somewhat arbitrary.
Nykyinen keskitetty menetelmä ja asiakirjojen tulva ovat jossain määrin mielivaltaisia.
EnglishWe have proposed taking urgent measures to tackle the backlog of old and dormant projects.
Olemme ehdottaneet kiireellisten toimenpiteiden toteuttamista vanhojen ja keskeneräisten hankkeiden hoitamiseksi.
EnglishHowever, 1996 shows that the backlog in programme planning now seems to have been overcome.
Vuosi 1996 osoittaa kuitenkin sen, että ohjelmansuunnittelussa esille tulleet viivästykset näyttävät nyt olevan ohi.
EnglishWe should consider how we might resolve this problem, which has come about because of a backlog of cases to deal with.
Meidän tulee miettiä, miten me voimme ratkaista tämän ongelman, joka syntyy jutturuuhkasta.
EnglishI also want to say something about the backlog.
Haluaisin sanoa vielä jotakin suorittamattomista maksuista.
EnglishThere is still a backlog of demand here in Europe.
Kysyntä on tällä alalla edelleen ruuhkautunut EU:ssa.
EnglishThere is a tremendous backlog of reform in the EU.
EU:n viivästyneiden uudistusten määrä on valtava.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "backlog":

backlog