"backlash" - Suomenkielinen käännös

EN

"backlash" suomeksi

EN

backlash {substantiivi}

volume_up
When the backlash comes - as it surely will come - it will sweep away this failing European project.
Kun vastaisku tulee - ja se tulee varmasti - se vie mukanaan tämän epäonnistuneen Eurooppa-hankkeen.
Moreover, this year I visited a number of what we call 'difficult countries' - China, Cuba, even Russia today, parts of the Arab world - where the democracy backlash is moving in.
Olen vieraillut tänä vuonna useissa niin kutsutuissa "hankalissa maissa", joita ovat Kiina, Kuuba, jopa nyky-Venäjä ja osa arabimaista ja joissa demokratian vastaisku lähestyy.
backlash (myös: play)
backlash (myös: play)

Esimerkkejä "backlash"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishHave we forgotten that Putin warned that the recognition of Kosovo would unleash a backlash?
Olemmeko unohtaneet, että Putin varoitti, että Kosovon tunnustaminen aiheuttaisi vastaiskun?
EnglishWhen the backlash comes - as it surely will come - it will sweep away this failing European project.
Kun vastaisku tulee - ja se tulee varmasti - se vie mukanaan tämän epäonnistuneen Eurooppa-hankkeen.
EnglishThe backlash could create a whole new cause célèbre for terrorism.
Se loisi aivan uuden terrorismia ruokkivan perusteen.
EnglishThat would inevitably cause a backlash in the countries that are not greatly affected by this problem.
On selvää, että tämä aiheuttaisi kuohuntaa niissä jäsenvaltioissa, joita tätä tämä ongelma ei juurikaan koske.
EnglishSo this backlash is hardly surprising.
Miten tähän yllättävään suunnanmuutokseen pitäisi suhtautua?
EnglishIs this not an inevitable backlash; the consequence of an uncontrollable desire to do everything, to dominate everything?
Eikö tämä ole väistämätön reaktio, joka on seurausta hallitsemattomasta halusta tehdä kaikkea ja hallita kaikkea?
EnglishIn this connection I would particularly warn against excessive demands, for these will inevitably produce a backlash.
Varoitan tässä yhteydessä nimenomaan ylimitoitetuista vaatimuksista. Ne johtavat pakostakin päinvastaisiin lopputuloksiin.
EnglishWe must all ensure that under no circumstances is there any sort of backlash whatsoever against the Muslim communities within our Union.
Meidän on kaikkien varmistettava, ettei missään tapauksessa tulla tekemään minkäänlaisia vastaiskuja Euroopan unionin muslimiyhteisöjä vastaan.
EnglishAll of this took place without any xenophobic reactions or statements, and without any backlash against specific religions or countries.
Kaikki tämä tapahtui ilman muukalaisvastaisia reaktioita tai lausuntoja ja ilman tiettyihin uskontoihin tai valtioihin kohdistuneita vastaiskuja.
EnglishThe backlash you are creating by denying the people a referendum will bring this intolerant EU empire down as sure as day follows night.
Vastareaktio, jonka luotte kieltämällä ihmisiltä kansanäänestyksen, kaataa tämän suvaitsemattoman EU-valtakunnan yhtä varmasti kuin päivä seuraa yötä.
EnglishBecause if such were the case, on such a scale, do not doubt, Mr President, that the backlash would be equal to the insult to democracy in Europe.
Arvoisa puhemies, voitte uskoa, että jos huijaus olisi näin laajaa, vastareaktio olisi samanlainen kuin jos Euroopan demokratiaa loukattaisiin.
EnglishThe reasons behind this turnaround are clear: the federalists are beginning to fear the backlash generated by the false hopes that they have raised.
Tämän äkillisen käännöksen syyt ovat selvät, liittovaltion kannattajat alkavat pelätä antamiensa väärien toiveiden aiheuttamia hylkimisreaktioita.
EnglishThis naïve confidence in nuclear solutions to serious problems has now given rise to a backlash and caused the EU to appear in an embarrassing and ridiculous light.
Tämä naiivi luottamus vakavien ongelmien ydinvoimaratkaisuihin on nyt aiheuttanut takaiskun ja saattanut EU:n noloon ja naurettavaan tilanteeseen.
EnglishFollowing this backlash against the democratic opening, I welcome last week's announcement by the Turkish Government to carry the democratic opening further.
Tämän demokraattisen avautumisen vastaisen takaiskun jälkeen pidän myönteisenä Turkin hallituksen viime viikolla antamaa ilmoitusta jatkaa edelleen demokraatista avautumista.
EnglishThis was the backlash in Kenya, and Ghana bypassed, but then Kenya and Ghana go down together -- still a standstill in Congo.
Ghana edistyi nopeasti. Kenia koki takaiskun, ja Ghana ohitti sen. Sitten Kenia ja Ghana laskeutuvat yhdessä -- Kongossa pysähdys jatkuu. Tässä olemme tänään.
EnglishThese developments are indicative of a new backlash and a slap in the face for the process of democratisation in South-East Asia.
Kyseessä on paluu Hun Senin alaisen yksipuoluejärjestelmän päiviin. Kehityksen suunta on valtava takaisku Kaakkois-Aasian demokratisoitumisprosessissa.
EnglishIn this regard, it is important that low income countries receive appropriate funding to meet the needs emerging especially from the backlash of the financial crisis.
Tässä yhteydessä on tärkeää, että alhaisen tulotason maat saavat asianmukaista rahoitusta, jonka avulla ne voivat vastata erityisesti rahoituskriisin vaikutuksista aiheutuviin tarpeisiin.
EnglishMoreover, this year I visited a number of what we call 'difficult countries' - China, Cuba, even Russia today, parts of the Arab world - where the democracy backlash is moving in.
Olen vieraillut tänä vuonna useissa niin kutsutuissa "hankalissa maissa", joita ovat Kiina, Kuuba, jopa nyky-Venäjä ja osa arabimaista ja joissa demokratian vastaisku lähestyy.
EnglishAs part of the struggle to banish fear, these days in the Basque Country and in the rest of Spain there is a popular, civic and peaceful backlash against the tyranny of murderous terrorism.
Baskimaassa ja muualla Espanjassa on nyt syntynyt pelkoa uhmaava kansanliike, rauhanomainen kansalaisliike, joka vastustaa murhanhimoisen terrorismin harjoittamaa vainoa.
EnglishThe very success of the reformist agenda seems to have provoked a backlash by the conservative reactionary forces and an attempt to punish the majority who voted in February for reform.
Uudistusmielisten saama suosio näyttää johtaneen vanhoillisten ja taantumuksellisten tahojen vastareaktioon ja yrityksiin rangaista enemmistöä, joka äänesti helmikuussa uudistusten puolesta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "backlash":

backlash