EN

backing {substantiivi}

volume_up
We must also secure backing from advanced developing countries such as China.
Meidän on varmistettava myös Kiinan kaltaisten edistyneiden kehitysmaiden tuki.
Let us not forget that we have the clear backing of the Member States in this exercise.
Älkäämme unohtako, että meillä on jäsenvaltioiden selvä tuki tässä tehtävässä.
For more information about backing up data, search Help and Support for "back up."
Voit etsiä lisätietoja Ohje ja tuki -toiminnosta hakutermillä "varmuuskopiointi".
(SV) EMU is a centralizing, high-risk project which lacks popular backing.
(SV) EMU on keskitetty suuri riskiprojekti, jolla on heikko kannatus kansan parissa.
EMU is a centralizing, high-risk project which lacks popular backing.
EMU on keskitetty suuri riskihanke, jolla on heikko kannatus kansan parissa.
EMU is a centralizing, high-risk project which lacks popular backing.
EMU on suuri keskitetty riskihanke, jolla on heikko kannatus kansan parissa.

Esimerkkejä "backing"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI give my full backing to any action undertaken by the Commission on this score.
Kannatan sydämestäni kaikkia niitä toimia, joihin komissio ryhtyy tässä asiassa.
EnglishInstead of backing appeasement, we should back the legitimate Iranian Opposition.
Myönnytyksen tukemisen sijaan meidän pitäisi tukea laillista Iranin oppositiota.
EnglishThe Socialist Group gives the UN resolution, which is very clear, its 100% backing.
Sosialistinen ryhmä kannattaa täysin YK:n päätöslauselmaa, joka on hyvin selkeä.
EnglishFor information about backing up data, search Help and Support for "back up."
Voit etsiä lisätietoja Ohje- ja tukipalveluista hakutermillä "varmuuskopiointi".
EnglishFor more information about backing up data, search Help and Support for "back up."
Voit etsiä lisätietoja Ohje ja tuki -toiminnosta hakutermillä "varmuuskopiointi".
EnglishI congratulate the rapporteur and therefore give him my full backing for his report.
Onnittelen esittelijää ja jaan täysin hänen mietinnössään esittämänsä ajatukset.
EnglishWe must also secure backing from advanced developing countries such as China.
Meidän on varmistettava myös Kiinan kaltaisten edistyneiden kehitysmaiden tuki.
EnglishIf you can give it your backing therefore, things are bound to fall into place.
Jos tekin annatte sille tukenne, kaikki osat loksahtavat varmasti paikalleen.
EnglishThe Commission is backing water access projects and programmes in several countries.
Komissio tukee veden saatavuuteen liittyviä hankkeita ja ohjelmia useissa maissa.
EnglishWe give our full backing to the reports of Mr Leinen and Mr Dimitrakopoulos.
Annamme täyden tukemme kollega Leinenin ja kollega Dimitrakopoulosin mietinnölle.
EnglishAnd when we were signing and backing the Dayton solution, we all knew as much.
Sen jälkeen syyllisiä ovat tietysti kaikki, jotka ovat syyllistyneet sotarikoksiin.
EnglishThe EU should now concentrate on giving our neighbours our backing and support.
Euroopan unionin olisi nyt panostettava naapureihimme ja keskityttävä tukemaan heitä.
EnglishColombia will continue to need strong backing from the international community.
Kolumbia tarvitsee vastakin voimakasta tukea kansainväliseltä yhteisöltä.
EnglishFor this reason, we should provide appropriate financial backing for cohesion policy.
Tämän vuoksi meidän on tarjottava koheesiopolitiikalle asianmukaista rahoitustukea.
EnglishLet us not forget that we have the clear backing of the Member States in this exercise.
Älkäämme unohtako, että meillä on jäsenvaltioiden selvä tuki tässä tehtävässä.
EnglishAll these reasons have persuaded me to give my full backing to the rapporteur.
Kaikista näistä syistä olen valmis antamaan esittelijälle täyden tukeni.
English(SV) EMU is a centralizing, high-risk project which lacks popular backing.
(SV) EMU on keskitetty suuri riskiprojekti, jolla on heikko kannatus kansan parissa.
EnglishThere should therefore be great interest in backing this proposal in the Plenary tomorrow.
Siksi olisikin erittäin tärkeää tukea tätä ehdotusta huomisessa täysistunnossa.
EnglishMember States are backing this up with additional bilateral funding to countries in need.
Jäsenvaltiot tukevat puutteenalaisia maita lisäksi kahdenkeskisin rahoituksin.
EnglishWe therefore want more information from Member States backing up their claims.
Siksi haluamme jäsenvaltioilta enemmän tietoa niiden väitteiden tueksi.