"background knowledge" - Suomenkielinen käännös

EN

"background knowledge" suomeksi

EN

background knowledge {substantiivi}

volume_up
background knowledge (myös: background)
background knowledge

Esimerkkejä "background knowledge"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe professional competence and background knowledge of inspectors must be improved.
Valvontaa harjoittavien ammatillista osaamista ja asiantuntemusta on lisättävä.
EnglishPrograms take up space on your computer, and some run in the background without your knowledge.
Ohjelmat vievät tilaa tietokoneessa, ja jotkin niistä suoritetaan taustalla tietämättäsi.
EnglishAnd if it risked using Article 86 anyhow, the Convention would have to redefine Europe's objectives with full background knowledge of the situation.
Ja jos komissio päättäisi ottaa riskin, valmistelukunnan olisi määriteltävä Euroopan tavoitteet uudelleen täysin asiantuntevasti.
EnglishIt is that background knowledge, which the Commissioner outlined, that explains why it is so serious that world coffee prices have crashed by more than 60% in the last decade.
Kuten komission jäsen korosti, viime vuosikymmenenä tapahtunut kahvin hintojen lasku yli 60 prosentilla onkin siksi niin vakava asia.
EnglishHaving, as I do, some background knowledge of you as a person, I can say, in response to what was said earlier, that I have every confidence in your ability to do this.
Koska minulla on hieman taustatietoja teistä henkilönä, voin vastata aiemmin sanottuun toteamalla, että luotan täysin teidän kykyynne selviytyä asiasta.
EnglishThe subjects that the Convention may tackle will be presented in this outline in the form of questions and choices, so as to enable the delegations to issue an opinion with full background knowledge.
Luonnoksessa aiheet, joita valmistelukunta voisi käsitellä, esitetään kysymyksinä ja vaihtoehtoina siten, että valtuuskunnat voivat ottaa niihin kantaa täysin asioihin perehtyneinä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "background knowledge":

background knowledge
English

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "background knowledge" suomeksi

knowledge substantiivi
background substantiivi
carnal knowledge substantiivi
background image substantiivi
Finnish
background radiation substantiivi
common knowledge substantiivi
general knowledge substantiivi
Finnish