EN

background {substantiivi}

volume_up
background (myös: context, history)
The complicated background to the conflict shows the depth of the divisions involved.
Konfliktin monimutkainen tausta osoittaa näiden erimielisyyksien vakavuuden.
Social background must not determine a person's educational opportunities.
Yhteiskunnallinen tausta ei saa määrittää henkilön koulutusmahdollisuuksia.
This is the background to today’s debate on the Services Directive in this House.
Tämä on parlamentin tämänpäiväisen palveludirektiivikeskustelun tausta.
background
Click Change background color, click a color, and then click OK.
Valitse Vaihda taustaväri, napsauta väriä ja valitse sitten OK.
In the Colors group, click Color 2, and then click a background color for the text area.
Valitse Värit-ryhmästä Väri 2 ja valitse tekstialueen taustaväri.
Under How should the picture be positioned, click Change background color, click a color, and then click OK.
Valitse Miten kuva pitäisi asetella -kohdasta Vaihda taustaväri, valitse väri ja valitse sitten OK.
Their background includes the way in which they were manufactured.
Taustatieto sisältää myös sen, millä tavalla ne on valmistettu.
The Commission should produce the necessary background information and reports in a clear form so that the committee and Parliament can use them effectively.
Komission olisi tuotettava tarvittava taustatieto ja raportointi selkeässä muodossa, niin että valiokunta ja parlamentti voivat käyttää sitä hyväksi.
background

Esimerkkejä "background"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt is against this background that I invite you to look at the present proposal.
Pyydän teitä tarkastelemaan käsiteltävänä olevaa ehdotusta tätä taustaa vasten.
EnglishAgainst that background, it is, if anything, absurd to attend today' s debate.
Tätä taustaa vasten on lähes järjetöntä osallistua tämänpäiväiseen keskusteluun.
EnglishParagraph 32 of the draft resolution should be read against this dark background.
Päätöslauselmaluonnoksen 32 kohtaa tulee tarkastella tätä synkkää taustaa vasten.
EnglishThis is the background to the distinction made between the short and medium term.
Tämä on lyhyen ja keskipitkän aikavälin tavoitteiden välillä tehdyn eron peruste.
EnglishAgainst this background, this proposal for a directive is along the right lines.
Arvoisa puhemies, tämän perusteella direktiiviehdotuksessa mennään oikean suuntaan.
EnglishAgainst this background, let me address three wishes to the European Council.
Sallikaa minun esittää tätä taustaa vasten Eurooppa-neuvostolle kolme toivomusta.
EnglishThey represent the future of our society, no matter what background they come from.
He edustavat yhteiskuntamme tulevaisuutta, olipa heidän taustansa mikä tahansa.
EnglishThe professional competence and background knowledge of inspectors must be improved.
Valvontaa harjoittavien ammatillista osaamista ja asiantuntemusta on lisättävä.
EnglishThat sets the background to this admirable resolution which is before us today.
Tämä on taustana tänään keskusteltavanamme olevalle erinomaiselle päätöslauselmalle.
EnglishTo paint using the background color, right-click while you drag the pointer.
Voit maalata taustavärillä pitämällä hiiren kakkospainiketta alhaalla vetäessäsi.
EnglishAgainst this background, I am calling for higher safety standards on the railways.
Näillä perusteilla vaadin rautateille entistä korkeampia turvallisuusnormeja.
EnglishAgainst this background, I would like to thank everyone involved for their hard work.
Tämän perusteella haluan kiittää kaikkia asianosaisia heidän ahkerasta työstään.
EnglishIf a word is marked with a green background, it's likely that you need to correct it.
Jos sana on merkitty vihreällä taustalla, joudut todennäköisesti korjaamaan sen.
EnglishAllow me to summarise the historical background to this proposal for a directive.
Haluaisin palata tämän direktiiviehdotuksen osalta hiukan ajassa taaksepäin.
EnglishThe basic aim of the Spanish initiative needs to be viewed against this background.
Espanjan aloitteen keskeistä tavoitetta on tarkasteltava tätä taustaa vasten.
EnglishAgainst this background, the reasons given by the King appear somewhat unconvincing.
Tätä taustaa vasten kuninkaan selitykset näyttävät jokseenkin epäuskottavilta.
EnglishFor example, each user can choose a unique desktop background and color theme.
Jokainen käyttäjä voi valita esimerkiksi oman taustakuvan ja väriteeman työpöydälle.
EnglishTo draw using the background color, right-click while you drag the pointer.
Voit piirtää taustavärillä pitämällä hiiren kakkospainiketta alhaalla vetäessäsi.
English   Mr President, I wish to start by providing some background to this case.
   Arvoisa puhemies, haluan aluksi antaa joitakin taustatietoja tästä tapauksesta.
EnglishWe started with a very difficult background.
Aloitimme erittäin hankalasta tilanteesta, mutta opimme vuosi vuodelta enemmän.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "background":

background