"to backfire" - Suomenkielinen käännös

EN

"to backfire" suomeksi

EN

to backfire {verbi}

volume_up
to backfire
A reduction in the use of pesticides in these countries compared with their current level of use will backfire on us consumers.
Torjunta-aineiden käytön vähentäminen kyseisissä maissa nykyiseen käyttötasoon verrattuna kostautuu kuluttajille.
We receive many letters in this regard telling us to be careful, that simplification is useful but that it ought not to backfire.
Olemme saaneet useita asiaa koskevia kirjeitä, joissa meitä on kehotettu olemaan huolellisia, sillä yksinkertaistaminen on hyväksi, mutta se ei saa kostautua.
If the transatlantic partners do not finally join forces emphatically in a military and economic sense for a better future for Iraq, this could well backfire at some point.
Jos transatlanttiset kumppanit eivät lopulta yhdistä sotilaallisia ja taloudellisia voimiaan tehokkaasti Irakin paremman tulevaisuuden hyväksi, se voi hyvinkin kostautua jossain vaiheessa.

Esimerkkejä "to backfire"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt will only backfire on you when the EU starts to interfere.'
Se kostautuu kuitenkin, kun EU alkaa puuttua teidän asioihinne".
EnglishThat is the coward's option and one which will backfire.
Se olisi pelkurin vaihtoehto, joka kostautuisi myöhemmin.
EnglishI insist that effective measures be taken to ensure that this does not backfire on women.
Vaadin toteuttamaan tehokkaita toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että tästä ei koidu naisille päinvastaisia vaikutuksia.
EnglishThis approach can only backfire on them.
Tämä toimintatapa kääntyy vain heitä itseään vastaan.
EnglishThis is a strategy which will backfire.
EnglishA reduction in the use of pesticides in these countries compared with their current level of use will backfire on us consumers.
Torjunta-aineiden käytön vähentäminen kyseisissä maissa nykyiseen käyttötasoon verrattuna kostautuu kuluttajille.
EnglishIt might even backfire.
EnglishIt is to be feared that this proposal, if it were to be implemented, could backfire on women and would, as a result, make them less employable.
Jos tämä ehdotus toteutetaan, on pelättävissä, että se aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia naisille ja vaikeuttaa heidän työllistettävyyttään.
EnglishWe receive many letters in this regard telling us to be careful, that simplification is useful but that it ought not to backfire.
Olemme saaneet useita asiaa koskevia kirjeitä, joissa meitä on kehotettu olemaan huolellisia, sillä yksinkertaistaminen on hyväksi, mutta se ei saa kostautua.
EnglishUltimately, women are going to find themselves trapped by a text that is being allowed to drift on all points and which will backfire on them.
Loppujen lopuksi naiset huomaavat olevansa sellaisen tekstin ansassa, jonka annetaan ajelehtia kaikkialle ja jolla tehdään heille karhunpalvelus.
EnglishUnilateral European provisions may even backfire on European companies if competitive third-country companies are not subject to the same rules.
Eurooppalaiset yksipuoliset määräykset saattaisivat jopa kääntyä omia yrityksiämme vastaan, jos niitä ei sovellettaisi myös muiden maiden kilpaileviin yrityksiin.
EnglishIf the transatlantic partners do not finally join forces emphatically in a military and economic sense for a better future for Iraq, this could well backfire at some point.
Jos transatlanttiset kumppanit eivät lopulta yhdistä sotilaallisia ja taloudellisia voimiaan tehokkaasti Irakin paremman tulevaisuuden hyväksi, se voi hyvinkin kostautua jossain vaiheessa.
EnglishHowever, experience shows that measures directed against freedom of the press will sooner or later, but with mathematical certainty, backfire precisely against those who adopt such measures.
Kokemus kuitenkin osoittaa, että painovapautta vastaan kohdistetut toimenpiteet kääntyvät matemaattisen tarkasti, hitaasti tai nopeasti, näihin toimenpiteisiin ryhtyviä vastaan.