"backers" - Suomenkielinen käännös

EN

"backers" suomeksi

EN

backers {monikko}

volume_up
backers (myös: advocates)
backers (myös: supporters)
There are also allegations that there have been numerous paper or technical candidates submitted by backers of Mr Yanukovych in order to distort the composition of the local election committees.
On myös esitetty väitteitä siitä, että Janukovitšin tukijat ovat esittäneet useita tekaistuja tai teknisluonteisia ehdokkaita paikallisten vaalilautakuntien kokoonpanon vääristämiseksi.

Esimerkkejä "backers"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishCould you tell me who the film's backers were, or who its producer was?
Tiedättekö ketkä rahoittivat elokuvan tekemisen tai kuka oli elokuvan tuottaja?
EnglishThe burden of proof now lies in the camp of the Member States and of non-European backers.
Todistustaakka on nyt jäsenvaltioilla ja Euroopan ulkopuolisilla tukijoilla.
EnglishFreedom of the press in Italy has, in the Berlusconi Government, the most generous of backers.
Lehdistön vapaudella on Italiassa Berlusconin hallituksessa erittäin antelias tukija.
EnglishTerrorism always has fathers, leaders, an organization, networks, financial backers.
Terrorismille löytyy aina alkuunpanijoita, johtajia, organisaatio, verkosto, rahoittajia, mutta ei koskaan oikeutusta.
EnglishAs one of the backers of the bid to slash the budget, you have belaboured the Union with its lowest capability ever.
Olette yhtenä talousarvion leikkaamisehdotuksen tukijoista työstänyt Euroopan unionille huonoimmat toimintamahdollisuudet kuin koskaan aiemmin.
EnglishIt is a known fact that Benazir Bhutto was killed by violent terrorists, but who their backers were remains an open question.
On yleisesti tunnettu tosiseikka, että väkivaltaiset terroristit surmasivat Benazir Bhutton, mutta heidän taustavoimistaan ei edelleenkään ole tietoa.
EnglishIn the meantime, the American pharmaceutical laboratories, who are the main financial backers for the Bush campaign, have returned to the attack.
Tällä välin Yhdysvaltojen lääkelaboratoriot, jotka ovat Bushin vaalikampanjan tärkeimpiä rahoittajia, ovat ryhtyneet uuteen hyökkäykseen.
English. - (DE) Public and officially supported export credit agencies are important backers for private business projects in developing countries.
kirjallinen. - (DE) Julkisesti tuetut vientiluottolaitokset ovat yksityisten liiketoimintahankkeiden tärkeitä tukijoita kehitysmaissa.
EnglishThirdly, the European Union is increasingly associated with various financial backers via joint actions in international structures, such as in the case of Kedo, for example.
Kolmanneksi: Euroopan unioni joutuu yhteisissä kansainvälisissä toimissa, kuten esimerkiksi KEDOssa, yhä enemmän tekemisiin erilaisten luotonantajien kanssa.
EnglishEuropean countries have to work more closely together to uncover information that will help prevent terrorists and their backers from carrying out attacks.
Euroopan maiden on tehtävä tiiviimmin yhteistyötä sellaisten tietojen paljastamiseksi, jotka auttavat estämään terroristien ja heidän tukijoukkojensa suunnittelemat terrori-iskut.
EnglishWith the other backers, the Commission is currently assessing the opportunities and methods to contribute to the establishment of this system within the framework of our cooperation.
Komissio arvioi parhaillaan muiden rahoittajien kanssa mahdollisuutta ja menettelytapoja avustaa tämän järjestelmän perustamisessa osana yhteistyötämme.
English   Mr President, this Parliament has a very good record as a strong supporter of the peace process in Northern Ireland and, indeed, we were strong backers of the peace fund for Northern Ireland.
   Arvoisa puhemies, tämä parlamentti on tukenut vahvasti Pohjois-Irlannin rauhanprosessia ja olemme myös tukeneet voimakkaasti rauhanrahaston toimintaa Pohjois-Irlannissa.
EnglishIt is for all of us, observers and international backers, inconceivable that a transition to a legitimate and democratically elected regime should take place without dialogue.
Meidän kaikkien eli tarkkailijoiden ja kansainvälisten tukijoiden on mahdotonta kuvitella, että siirtyminen lailliseen ja demokraattisesti valittuun hallintoon voisi tapahtua ilman vuoropuhelua.
EnglishThere are also allegations that there have been numerous paper or technical candidates submitted by backers of Mr Yanukovych in order to distort the composition of the local election committees.
On myös esitetty väitteitä siitä, että Janukovitšin tukijat ovat esittäneet useita tekaistuja tai teknisluonteisia ehdokkaita paikallisten vaalilautakuntien kokoonpanon vääristämiseksi.