"backdrop" - Suomenkielinen käännös

EN

"backdrop" suomeksi

EN

backdrop {substantiivi}

volume_up
1. Teatteri

Esimerkkejä "backdrop"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAgainst this backdrop, Iran’s nuclear activities are further cause for concern.
Tätä taustaa vasten Iranin toimet ydinvoima-alalla aiheuttavat lisää huolta.
EnglishAgainst this backdrop, the EU and all of the Quartet must agree on the next steps.
Tältä pohjalta EU:n ja koko kvartetin on sovittava seuraavista askeleista.
EnglishA picture, color, or design that acts as a backdrop to the open windows on your desktop.
Kuva, väri tai kuvio, joka toimii työpöydälle avattujen ikkunoiden taustakuvana.
EnglishA picture, colour or design that acts as a backdrop to the open windows on your desktop.
Kuva, väri tai kuvio, joka toimii työpöydälle avattujen ikkunoiden taustakuvana.
EnglishAgainst this backdrop, we support the proposals in this regard contained in the report.
Kannatammekin mietintöön sisältyviä edellä mainittuja asioita koskevia ehdotuksia.
EnglishThe issues that form the backdrop to this directive are extremely complex.
Tämän direktiivin taustalla olevat kysymykset ovat äärimmäisen monimutkaisia.
EnglishAgainst such a backdrop, negotiations on EU accession are leading to a dead end.
Tätä taustaa vasten EU-jäsenyysneuvottelut ovat johtamassa umpikujaan.
EnglishAgainst a backdrop such as this, what is needed is relentless commitment to dialogue.
Tämän vuoksi tarvitaan nimenomaan taipumatonta sitoutumista vuoropuheluun.
EnglishThis is the important backdrop to our debate today on the Bilbao Agency.
Tämä on se merkittävä tausta, jonka pohjalta Bilbaon virastosta tänään keskustellaan.
EnglishBenefits of free trade have been hailed against the backdrop of increasingly global markets.
Vapaan kaupan tuottamia hyötyjä on ylistetty globaalien markkinoiden laajentuessa.
EnglishAgainst this backdrop, one might vote against this report, for the reasons I have stated.
Tämän perusteella olisimme voineet äänestää mietintöä vastaan mainitsemistani syistä.
EnglishA picture, color, or design that provides a backdrop to your open windows.
Kuva, väri tai kuvio, joka toimii avointen ikkunoiden taustakankaana.
EnglishAgainst this current backdrop, I have two questions I would like to put to Commissioner Rehn.
Tätä taustaa vasten haluan esittää komission jäsenelle Olli Rehnille kaksi kysymystä.
EnglishAgainst this backdrop, I endorse the objectives tabled in the report before us.
Tästä syystä kannatan nyt käsittelemämme mietinnön tavoitteita.
EnglishThese are some of the issues that will provide the policy backdrop for our action.
Tässä joitakin aiheita, jotka muodostavat perustan toimillemme.
EnglishI am saying that also against the backdrop of the debate we will be holding this week.
Sanon tämän myös sen keskustelun taustaa vasten, jota meidän on käytävä vielä tällä viikolla.
EnglishHow should we read your report against the backdrop of these events?
Miten meidän pitäisi lukea mietintönne näiden tapahtumien taustaa vasten?
EnglishThe summit took place with the dreadful tragedy of Kosovo as a backdrop.
Huippukokouksen taustalla väijyi Kosovon kauhistuttava murhenäytelmä.
EnglishEven with the backdrop of the economic and financial crisis today, health is our ultimate wealth.
Myös tämän päivän talous- ja rahoituskriisissä terveys on suurin rikkautemme.
EnglishOn top of this we have the backdrop of BSE, the tragedy of foot-and-mouth, and E.coli scares.
Tämän lisäksi taustalla ovat BSE-tauti, suu- ja sorkkatautitragedia ja E.coli-hysteria.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "backdrop":

backdrop