"backbone" - Suomenkielinen käännös

EN

"backbone" suomeksi

EN

backbone {substantiivi}

volume_up
1. Anatomia
backbone
SMEs are the backbone of small economies in Europe, such as Northern Ireland.
Pk-yritykset ovat Pohjois-Irlannin kaltaisten Euroopan pienten talouksien selkäranka.
In spite of everything, industry is the backbone of the European economy.
Kaikesta huolimatta teollisuus on kuitenkin Euroopan talouden selkäranka.
. - (IT) Women are the backbone of the agricultural sector in rural areas.
. - (IT) Naiset ovat maaseudulla maatalousalan selkäranka.

Esimerkkejä "backbone"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThey are the backbone of the EU and cannot be excluded from the EU's common future.
Se on EU:n selkäranka, eikä sitä voida erottaa EU:n yhteisestä tulevaisuudesta.
EnglishHence the need for the four recommendations, which are the backbone of the report.
Tämän vuoksi on laadittu neljä suositusta, jotka muodostavat mietinnön selkärangan.
EnglishThis policy hits at family farms, which are the backbone of European agriculture.
Tämä politiikka vahingoittaa perhetiloja, jotka ovat Euroopan maatalouden selkäranka.
English(SV) Madam President, we know that small businesses form the backbone of our economy.
(SV) Arvoisa puhemies, tiedämme, että pienyritykset ovat taloutemme selkäranka.
EnglishSMEs are the backbone of small economies in Europe, such as Northern Ireland.
Pk-yritykset ovat Pohjois-Irlannin kaltaisten Euroopan pienten talouksien selkäranka.
EnglishHuman rights and good governance are for us the backbone of stability in our societies.
Ihmisoikeudet ja hyvä hallinto ovat meille yhteiskuntiemme vakauden selkäranka.
EnglishTransport, energy and communications form the backbone of the European economy.
Liikenne, energia ja viestintä muodostavat Euroopan talouden selkärangan.
English. - (DE) In many ways, women are the backbone of our agricultural sector.
kirjallinen. - (DE) Naiset ovat monessa mielessä maatalousalan selkäranka.
EnglishUnless a government invests in or maintains backbone networks the market will not function.
Jos julkinen valta ei investoi ja ylläpidä kantaverkkoja, markkinat eivät toimi.
EnglishThe Danube River Basin is the backbone of a sustainable macro-regional structure.
Tonavan vesistöalue on kestävän makroalueellisen rakenteen selkäranka.
EnglishIt must be stressed today that the procedures recast forms the backbone of the package.
Nyt on korostettava, että menettelyjen uudelleenlaadinta on uuden paketin selkäranka.
EnglishIn spite of everything, industry is the backbone of the European economy.
Kaikesta huolimatta teollisuus on kuitenkin Euroopan talouden selkäranka.
EnglishBio-energy, solar power and wind power must form the backbone of this.
Bioenergian, aurinkoenergian ja tuulivoiman pitää olla suunnitelman perusta.
EnglishCertainly, as someone pointed out, money provides the backbone for this effort.
Tosin kuten joku totesi, raha on pääosassa näissäkin pyrkimyksissä.
English. - (IT) Women are the backbone of the agricultural sector in rural areas.
kirjallinen. - (IT) Naiset ovat maaseudulla maatalousalan selkäranka.
EnglishNATO is, and will remain, the backbone of European defence, there is no doubt about that.
Nato on nyt ja jatkossakin Euroopan puolustuksen selkäranka, siitä ei ole epäilystäkään.
EnglishCommerce and centralism are the backbone of the European Union' s current policy.
. (NL) Kaupalla ja keskittämisellä on keskeinen sija Euroopan unionin tämänhetkisessä politiikassa.
EnglishIn economic terms, SMEs are what we call the 'backbone of the EU'.
Taloudelliselta kannalta pk-yritykset ovat niin sanotusti EU:n selkäranka.
EnglishIndeed, small and medium-sized enterprises are the backbone of the EU economy.
Pienet ja keskisuuret yritykset ovat EU:n talouden selkäranka.
EnglishThe small and medium-sized enterprises are the backbone of European economic growth and employment.
Pienet ja keskisuuret yritykset ovat EU:n talouskasvun ja työllisyyden selkäranka.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "backbone":

backbone