"to back up" - Suomenkielinen käännös

EN

"to back up" suomeksi

EN

to back up {verbi}

volume_up

Esimerkkejä "to back up"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThose who have any dealings with it will, I think, be able to back me up on that.
Luullakseni kaikki, jotka ovat tekemisissä yksikön kanssa voivat vahvistaa tämän.
EnglishFor information about backing up data, search Help and Support for "back up."
Voit etsiä lisätietoja Ohje- ja tukipalveluista hakutermillä "varmuuskopiointi".
EnglishFor more information about backing up data, search Help and Support for "back up."
Voit etsiä lisätietoja Ohje ja tuki -toiminnosta hakutermillä "varmuuskopiointi".
EnglishWe strongly recommend that you back up the registry before making any changes.
On erittäin suositeltavaa varmuuskopioida rekisteri ennen muutosten tekemistä.
EnglishPrevious versions are also created by Windows Backup when you back up your files.
Myös Windowsin varmuuskopiointi luo aiempia versioita, kun varmuuskopioit tiedostoja.
EnglishFor more information, see How does Windows choose which files to back up?
Lisätietoja on ohjeaiheessa Miten Windows valitsee varmuuskopioitavat tiedostot?
EnglishTo help ensure that you don't lose your files, you should back them up regularly.
Tiedostot tulisi varmuuskopioida säännöllisesti niiden tietojen menetyksen estämiseksi.
EnglishThey are used to dismissing our words because we never back them up with deeds.
Niitä käytetään sanojemme sivuuttamiseen, koska emme koskaan vahvista niitä sopimuksin.
EnglishYou'll need to back up your files and then restore them after installation is complete.
Sinun täytyy varmuuskopioida tiedostosi ja palauttaa ne, kun asennus on valmis.
EnglishAt the moment we have no evidence to back up what has been claimed in the German press.
Tällä hetkellä todisteita Saksan lehdistössä esitettyjen väitteiden tueksi ei ole.
EnglishDo not back up files to the same hard disk that Windows is installed on.
Älä varmuuskopioi tiedostoja samalle kiintolevylle, jolle on asennettu Windows.
EnglishBefore you begin, you should back up your programs, files, and settings.
Ohjelmat, tiedostot ja asetukset kannattaa varmuuskopioida ennen kuin aloitat.
EnglishI would like to back up Mrs Schierhuber in what she said about the sugar market regime.
Annan tukeni sille, mitä jäsen Schierhuber totesi sokerialan markkinajärjestelyistä.
EnglishWe therefore advise you to make regular back-up copies of your content.
Tästä syystä Microsoft suosittelee, että sisältö varmuuskopioidaan säännöllisesti.
EnglishIf there is more than one EFS certificate, you should back up all of them.
Jos EFS-varmenteita on useampia kuin yksi, varmuuskopioi kaikki varmenteet.
EnglishAnd speaking of backups, there's a great way to back up documents in Office.
Varmuuskopioista puheen ollen, Officessa on erinomainen tapa varmuuskopioida tiedostoja.
EnglishWe went back up a narrow pathway, past churches and schools that had been destroyed.
Nousemme takaisin pientä kujaa pitkin ja kuljemme tuhottujen koulu- ja kirkkosalien läpi.
EnglishThis version of the Player does not permit you to back up your media usage rights.
Mediakäyttöoikeuksia ei voi varmuuskopioida tässä Playerin versiossa.
EnglishI am absolutely convinced of this, and examples in a number of Member States back me up.
Olen ehdottoman vakuuttunut tästä, ja esimerkit monessa jäsenvaltiossa tukevat minua.
EnglishBut since I've saved, and I don't have a back-up anywhere else, I’m out of luck, right?
But since I've saved, and I don't have a back-up anywhere else, I’m out of luck, right?

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to back up" suomeksi

up adverbi
up adjektiivi
up prepositio
Finnish
back substantiivi
back adjektiivi