EN

back-to-back {adverbi}

volume_up
back-to-back
back-to-back

Esimerkkejä "back-to-back"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishHowever, if there are two recordings scheduled back to back, and you have only one TV tuner, a recording conflict may occur.
Jos kaksi tallennusta on ajastettu peräkkäin ja järjestelmässä on vain yksi TV-viritin, saattaa ilmetä tallennusristiriita.
EnglishThese must be incorporated, but further-reaching negotiating powers must be implemented in transactions and back-to-back transactions.
Ne on otettava mukaan, mutta pitemmälle menevät neuvotteluvaltuudet on hoidettava kauppa ja vastakauppa -periaatteella.
EnglishHowever, if there are two recordings scheduled back to back, and you have only one TV tuner device, a recording conflict may occur.
Jos kaksi tallennusta on ajastettu peräkkäin ja järjestelmässä on vain yksi TV-viritin, saattaa ilmetä tallennusristiriita.
EnglishAnd like airport traffic control, as they start to go past us they're called back -- and they're called back and back and back.
Ihan kuin lennonjohto, sillä hetkellä, kun ne alkavat lentää ohitsemme, ne kutsutaan takaisin – ja ne kutsutaan takaisin ja uudestaan takaisin.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "back-to-back":

back-to-back

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "back-to-back" suomeksi

back substantiivi
back adjektiivi
back adverbi
Finnish
to prepositio
Finnish
back to front adverbi
Finnish
back to the drawing board