"back then" - Suomenkielinen käännös

EN

"back then" suomeksi

EN

back then {adverbi}

volume_up
back then (myös: at the time)
Back then we were discussing the regulation on genetically modified food and feed.
Keskustelimme tuolloin muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja koskevasta asetuksesta.
To that end, you called, back then, for reflection on the European social model.
Siksi pyysitte tuolloin Euroopan sosiaalisen mallin tarkastelua.
Back then, the intention was to replace policies with propaganda.
Tuolloin tarkoitus oli korvata toimintalinjat propagandalla.

Esimerkkejä "back then"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI would like to know whether you will be coming back to the resolution on Haiti.
Haluaisin tietää, onko Haitia koskevaan päätöslauselmaan tarkoitus vielä palata.
EnglishWhy are they just looking at the industry's tests and just going back over them?
Miksi EFSA tutkii ainoastaan teollisuuden tekemiä kokeita ja palaa vain niihin?
EnglishIf we do not take action now, we turn our back on the very future of the planet.
Jos emme ryhdy toimiin nyt, olemme piittaamattomia maapallomme tulevaisuudesta.
EnglishI stand back and ask again: what is the purpose of the European Investment Bank?
Nojaan taaksepäin ja kysyn jälleen: mikä on Euroopan investointipankin tarkoitus?
EnglishAgain, I would like to come back to your consultation, which you can have today.
Haluaisin vielä palata mainitsemaanne kuulemiseen, jonka voitte järjestää tänään.
EnglishMr Lannoye says that he has gone back to retable some of the original amendments.
Jäsen Lannoye sanoo ottaneensa muutamia alkuperäisiä tarkistuksia jälleen esiin.
EnglishI hope that will be taken back very clearly to the Intergovernmental Conference.
Toivon, että tämä tehdään täysin selväksi hallitusten välisessä konferenssissa.
EnglishI would like to go back to the request for solidarity that many of you have made.
Palaisin vielä solidaarisuutta koskevaan pyyntöön, jonka monet teistä esittivät.
EnglishInstead of backing appeasement, we should back the legitimate Iranian Opposition.
Myönnytyksen tukemisen sijaan meidän pitäisi tukea laillista Iranin oppositiota.
EnglishMove the cursor back to the beginning of any text that has the same formatting.
Siirtää kohdistinta taaksepäin sellaisen tekstin alkuun, jossa on sama muotoilu.
EnglishI would be grateful if you could go back to that and ensure that it was rejected.
Olisin kiitollinen, jos voisitte palata asiaan ja varmistaa, että se hylättiin.
EnglishI will not go back over what Mrs Betancourt said, but it is extremely important.
En toista sitä, mitä Ingrid Betancourt sanoi, mutta se on äärimmäisen tärkeää.
EnglishThere has never been a case in which we have not written back to the complainant.
Yhdessäkään tapauksessa emme ole jättäneet kirjoittamatta kantelijalle vastausta.
EnglishIt is a pleasure and a joy to see our fellow Member Baroness Ludford back at work.
On suuri ilo tavata jälleen kollegamme paronitar Sarah Ludford töidensä parissa.
EnglishThose who have any dealings with it will, I think, be able to back me up on that.
Luullakseni kaikki, jotka ovat tekemisissä yksikön kanssa voivat vahvistaa tämän.
EnglishMr Erdogan, the prime minister of Turkey, has put women in Turkey back ten years.
Turkin pääministeri Erdogan on työntänyt naisia taka-alalle kymmenen vuoden ajan.
EnglishNaturally we must demand that the weapons inspectors be allowed back unhindered.
Meidän on tietenkin vaadittava, että asetarkastajat saavat palata vapaasti maahan.
EnglishAre we actually talking about loans, where every cent is paid back with interest?
Onko kyse aina lainoista, jolloin joka sentti maksetaan korkojen kera takaisin?
EnglishWe referred the report back on 16 May and in the meantime it has been improved.
Palautimme mietinnön 16. toukokuuta, ja pystyimme sen jälkeen parantelemaan sitä.
EnglishThere is therefore no reason why this point should be referred back to committee.
Näin ollen tältä osin ei ole mitään syytä palauttaa asia takaisin valiokuntaan.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "back then" suomeksi

then adverbi
then adjektiivi
Finnish
back substantiivi
back adjektiivi
back adverbi
Finnish
now and then adverbi
Finnish