"back seat" - Suomenkielinen käännös

EN

"back seat" suomeksi

EN

back seat {substantiivi}

volume_up
back seat
back seat

Esimerkkejä "back seat"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIn those circumstances, the provisions contained in Article 287 must take a back seat.
Näissä tapauksissa 287 artiklassa olevat säännökset on sivuutettava.
EnglishA report about the struggle against Shell was found on the back seat.
Shellin vastaisesta taistelusta kertova raportti löytyi takapenkiltä.
EnglishMy father, who at the time was 80 years old, was in the back seat.
Isäni, joka tuohon aikaan oli 80-vuotias, istui auton taka-istuimella.
EnglishTo tell the truth, the driver of the European vehicle is sitting in the back seat.
Totta puhuakseni EU:n ajoneuvon ajaja istuu takapenkillä.
EnglishIssues concerning the economic, financial and social crisis therefore took a back seat.
Taloudellista, rahoituksellista ja sosiaalista kriisiä koskevat kysymykset joutuivat siksi taka-alalle.
EnglishConsiderations to do with prevention therefore take a back seat.
Ennaltaehkäisyä koskeva harkinta joutuu siksi taka-alalle.
EnglishThe European Union and the State must take a back seat.
Euroopan unionin ja valtiovallan on jäätävä taka-alalle.
EnglishDespite this, Europe is adopting a back-seat approach again.
Silti Euroopan unioni katsoo passiivisena sivusta.
EnglishHowever, the European Union must not be prepared to take a back seat and watch as Iran becomes a player in the contest.
Euroopan unionin ei pidä kuitenkaan jäädä taka-alalle ja katsoa sivusta, kun Iran ottaa osaa kilpaan.
EnglishYou think I've lost my way, and somebody's going to come on the stage in a minute and guide me gently back to my seat.
Ajattelette, että olen eksynyt, ja kohta joku tulee lavalle ja ohjaa minut hienotunteisesti takaisin paikalleni.
EnglishEurope must take a central role, not a back seat, especially if the EU wants to connect with the people of Europe.
Euroopan pitää olla keskeisessä asemassa eikä jäädä taka-alalle, etenkin jos EU haluaa saada yhteyden unionin kansalaisiin.
EnglishI disagree: the State should not take a back seat, it should intervene more, should carry out more supervision in economic matters.
Valtion ei pidä pysytellä taka-alalla. Sen pitää puuttua asioihin nykyistä enemmän, sen pitäisi valvoa talousasioita tarkemmin.
EnglishEither we proceed using the Community method or we take a back seat and watch while Member States proceed by means of an intergovernmental treaty.
Sovellamme joko yhteisön menettelyä tai siirrymme taka-alalle katsomaan, kun jäsenvaltiot toimivat hallitustenvälisen sopimuksen pohjalta.
EnglishThe rapporteur complains that people are still not the focus for social policy and that the human factor is still required to take a back seat to the competitiveness factor.
Esittelijä valittaa, että ihmiset eivät edelleenkään ole sosiaalipolitiikan keskipisteessä ja että kilpailukyky menee yhä heidän edelleen.
EnglishI should also like to paraphrase the words of Angela Merkel at the 2000 CDU party conference: the State must take a back seat in the economic and social policy fields.
Angela Merkel totesi CDU-puolueen vuoden 2000 kokouksessa, että valtion on pysyteltävä talous- ja sosiaalipolitiikassa taka-alalla. Olen toista mieltä.
EnglishThis is what I wanted to emphasise in this debate in which both the Commission and Parliament have a back seat.
Näitä asioita halusin korostaa tässä keskustelussa, jossa sen paremmin komissio kuin parlamenttikaan eivät ole päätoimijoita; viesti onkin suunnattu ennen kaikkea neuvostolle.
EnglishIt is hard to believe that in the fifteen countries of the European Union as many as 7,500 lives are lost simply because people do not use seatbelts in the front seat and in the back seat.
On vaikea uskoa, että 15 unionimaassa jopa 7 500 ihmistä kuolee vain siksi, että he eivät käytä turvavöitä etupenkillä eivätkä takapenkillä.
EnglishSince the publication of the Green Paper on energy, Socialists in this Parliament have been asking for consumers to be put right back into the driving seat.
Energiaa koskevan vihreän kirjan julkaisemisesta lähtien parlamentin sosialidemokraattisen ryhmän jäsenet ovat vaatineet asettamaan kuluttajat heti takaisin päättäjän paikalle.
EnglishWe also have Mr Zalm back in his seat as the Netherlands’ representative, so that we might again hear his normally tough position on this issue, which I of course love.
Myös neuvoston puheenjohtaja Zalm on jälleen paikallaan edustamassa Alankomaita, jotta voisimme kuulla tästä asiasta hänen tavanomaisen jyrkän kantansa, josta tietenkin pidän.
EnglishI am aware, however, that this question currently takes a back seat behind the major political question, namely what we can do to resolve the current situation.
Tiedän kuitenkin, että tämä kysymys asettuu tällä hetkellä taka-alalle suhteessa tärkeisiin poliittisiin kysymyksiin, nimittäin siihen, mitä voimme tehdä nykytilanteen ratkaisemiseksi.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "back seat" suomeksi

seat substantiivi
back substantiivi
back adjektiivi
back adverbi
Finnish