"back road" - Suomenkielinen käännös

EN

"back road" suomeksi

FI
EN

back road {substantiivi}

volume_up
back road

Esimerkkejä "back road"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThere is no turning back; the only road to the future is the road to the European Union.
Takaisin ei ole paluuta, ja ainoa tie kohti tulevaisuutta johtaa myös Euroopan unioniin.
EnglishWe should therefore do all we can to put Bangladesh back on the road of democracy.
Meidän pitäisi sen vuoksi tehdä voitavamme, jotta Bangladesh saataisiin takaisin demokratian tielle.
EnglishThere is no turning back on the road to democracy, even in Burma.
Tiellä demokratiaan ei enää ole paluuta - myöskään Burman kohdalla!
English'For the foreseeable future' means, for me, that the future may perhaps find us back on a better road ahead.
"Lähiaikoina" tarkoittaa minusta sitä, että tulevaisuudessa saattaa löytyä parempikin keino.
EnglishI would like to call the present Commission back to the road of making European citizenship a living reality.
Kehottaisin nykyistä Euroopan komissiota palaamaan takaisin tielle, joka kulkee kohti Euroopan kansalaisuuden toteutumista.
EnglishSpeaking with one voice, on the basis of European values, is the only way to help Russia back to the road of democracy.
Yhdellä äänellä puhuminen eurooppalaisiin arvoihin nojautuen on ainoa tapa auttaa Venäjä takaisin demokratian tielle.
EnglishLet us now hope that all the parties can come together to get the roadmap for peace back on the road.
Toivokaamme, että kaikki osapuolet voivat kokoontua, jotta rauhaan tähtäävän etenemissuunnitelman täytäntöönpanoa voidaan jälleen jatkaa.
EnglishThat is now our task as the EU: to continue to help and support these forces as they set Turkey back on the right road again.
Euroopan unionin tehtävänä on tukea näitä voimia jatkossakin, sillä ne saattavat Turkin takaisin oikealle tielle.
EnglishMr President, the proposed directive might be the last straw to break the back of the British road haulage industry.
(EN) Arvoisa puhemies, ehdotettu direktiivi saattaa olla viimeinen pisara Yhdistyneen kuningaskunnan maantiekuljetusalalle.
EnglishIts withdrawal should also open up a way back to implementing the road map, which is what the quartet demanded on 22 September.
Israelin vetäytyminen loisi jälleen mahdollisuudet etenemissuunnitelman täytäntöönpanolle, mitä kvartetti vaati 22. syyskuuta.
EnglishWhat then can we still do to get back on the road to achieving the targets in the Sixth Environment Action Programme?
Mutta mitä sitten voimme vielä tehdä, jotta pääsisimme takaisin sille tielle, jolla kuudennen ympäristöohjelman tavoitteet on saavutettavissa?
EnglishThis is a real turning point for European economic governance, especially if we look back at the road we have come down to get to this point.
Tämä on eurooppalaisen taloushallinnon todellinen käännekohta, varsinkin jos katsomme taaksepäin sitä, kuinka olemme edenneet tähän pisteeseen.
EnglishRather than trying to become a PC mechanic overnight, there’s a simpler way to fix the engine and get back on the road—one that can save both your time and your sanity.
Rather than trying to become a PC mechanic overnight, there’s a simpler way to fix the engine and get back on the road—one that can save both your time and your sanity.
EnglishOne sentence by way of conclusion: from time to time, it is certainly worth looking back at the road we have covered, but we also have to see clearly where we are headed.
Johtopäätökseksi yksi lause: aika ajoin kannattaa ehdottomasti katsella taaksepäin kulkemaamme tietä, mutta meidän on myös nähtävä selkeästi, minne olemme suuntaamassa.
EnglishYour resolution sends a strong signal to the leaders of Bosnia and Herzegovina to get on with the reforms and to get their country back on the road to Europe.
Päätöslauselmallanne lähetetään vahva viesti Bosnia ja Hertsegovinan johtajille siitä, että heidän on jatkettava uudistuksia ja saatava maansa takaisin Eurooppaan johtavalle tielle.
EnglishYou profess to love peace but, by railroading through Lisbon and by this power grab of our embassies, you are putting Europe firmly back on the road towards war once again.
Saarnaatte rakastavanne rauhaa, mutta jyräämällä läpi Lissabonin sopimuksen ja sieppaamalla vallan lähetystöiltämme te johdatte Euroopan tiukasti takaisin tielle kohti sotaa.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "back road" suomeksi

road substantiivi
Finnish
back substantiivi
back adjektiivi
back adverbi
Finnish
back door substantiivi
Finnish
back entrance substantiivi
back line substantiivi
Finnish
back then adverbi
Finnish