"back matter" - Suomenkielinen käännös

EN

"back matter" suomeksi

EN

back matter {substantiivi}

volume_up
1. Kirjallisuus
back matter

Esimerkkejä "back matter"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishDo you wish to postpone the final vote or refer the matter back to committee?
Haluaisitteko lykätä lopullista äänestystä vai viedä asian takaisin valiokuntaan?
EnglishThere will of course be a debate when the matter comes back before the House.
Asiasta järjestetään tietysti keskustelu, kun se palaa parlamentin käsiteltäväksi.
EnglishI am prepared to go back over this matter with the honourable Member in minute detail.
Olen valmis palaamaan tähän asiaan arvoisan jäsenen kanssa ihan yksityiskohtaisestikin.
English(Parliament rejected the request to refer the matter back to committee)
(Parlamentti hylkäsi valiokuntakäsittelyyn palauttamista koskevan pyynnön.)
EnglishNo purpose would be served by referring this matter back to committee.
Mietinnön palauttaminen valiokuntakäsittelyyn ei hyödyttäisi mitään.
English. - Mr President, I would like to go back to the matter of Libya if I may.
EFD-ryhmän puolesta. - (EN) Arvoisa puhemies, haluan palata Libyaan, jos sallitte.
EnglishI would like to thank all the fellow Members who have put this matter back on the agenda.
Haluan kiittää kaikkia kollegoitani, jotka ovat ottaneet tämän asian takaisin esityslistalle.
EnglishMadam President, I will not go back to the matter I raised here.
Arvoisa rouva puhemies, tarkoitukseni ei ole palata täällä esiin ottamaani kysymykseen.
English(Parliament decided to refer the matter back to the committee responsible)
(Parlamentti päätti palauttaa asian vastaavaan valiokuntaan.)
EnglishThen only the Commission can put a matter back on the agenda of the Council of Ministers.
Näin vain komissio voi palauttaa asian neuvoston esityslistalle.
EnglishMr President, I would like to refer back to the matter of the responsibilities of committees.
Arvoisa puhemies, haluaisin palata valiokuntien toimivalta-asiaan.
EnglishColleagues, under the circumstances I propose that we refer this matter back to committee.
Hyvät parlamentin jäsenet, tässä tilanteessa ehdotan, että palautamme asian valiokuntakäsittelyyn.
EnglishIt is for that reason that we referred this matter back to the Agriculture Committee weeks ago.
Siksi me palautimme asian viikkoja sitten maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaan.
EnglishSo there is no question of putting referral back of this matter to the vote.
Kysymys ei siis ole siitä, äänestetäänkö tämän kysymyksen palauttamisesta tai palauttamatta jättämisestä.
EnglishWe shall of course look more closely at the issue, check the names and come back to the matter tomorrow.
Tarkastelemme tietenkin asiaa lähemmin, tarkistamme nimet ja palaamme asiaan huomenna.
EnglishYou apparently referred the matter back to Spain's representation.
Te ilmiselvästi annoitte tapauksen takaisin tälle edustustolle.
EnglishBecause we have now referred the matter back to the committee, I must formally follow the rules.
Koska olemme nyt palauttaneet asian valiokunnalle, minun on muodollisesti noudatettava sääntöjä.
EnglishI should like to come back to the matter of the New Flame.
Haluaisin palata New Flame -rahtialusta koskevaan kysymykseen.
English(Parliament decided to refer the matter back to committee)
(Asia palautettiin asiasta vastaavaan valiokuntaan.)
EnglishI have referred the matter back to the competency of the Commission.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "back matter":

back matter
English

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "back matter" suomeksi

matter substantiivi
back substantiivi
back adjektiivi
back adverbi
Finnish