"back line" - Suomenkielinen käännös

EN

"back line" suomeksi

EN

back line {substantiivi}

volume_up
back line (myös: deadline)

Esimerkkejä "back line"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWith flax and hemp I propose to bring hemp back into line with flax.
Pellavan ja hampun osalta ehdotan, että hamppu asetetaan samalle tasolle kuin pellava.
EnglishIt could be interpreted as an attempt to bring Poland back into line.
Se voidaan tulkita yritykseksi panna Puola takaisin ruotuun.
EnglishAmendment No 25 does the necessary job of bringing paragraph 1 of the report back into line with reality.
Tarkistus 25 on välttämätön, jotta mietinnön 1 kohta saadaan todellisuutta vastaavaksi.
EnglishI want to take us back, in line with what Mrs Rühle was saying.
EnglishAfter rejecting this report, we now hope that the Stockholm Council, in March, will bring the Commission back into line.
Hylättyämme mietinnön toivomme nyt, että ensi maaliskuussa kokoontuva Tukholman Eurooppa-neuvosto palauttaisi komission maan pinnalle.
EnglishThe object of this is that critics of the regime should be brought back into line by means of drastic physical and mental re-education measures.
Kampanjan päämäärä on, että hallinnon kritisoijat saadaan kuriin voimallisilla fyysisen ja psyykkisen uudelleenkoulutuksen keinoilla.
EnglishThat was the upshot of a recent speech by Chancellor Helmut Kohl, and all the European federalists have today fallen back on that line.
Tällainen sanoma oli kansleri Helmut Kohlin äskettäisessä puheenvuorossa ja kaikki eurooppalaiset liittovaltion kannattajat ovat tänään vetäytyneet samalle linjalle.
EnglishWe will therefore be voting against that amendment and if we vote against it, it will not get 314 votes and consequently the money will go back on the line.
Siksi äänestämme kyseistä tarkistusta vastaan ja kun me äänestämme sitä vastaan, se ei saa taakseen 314 ääntä, jolloin määrärahat palautuvat kyseiseen kohtaan.
EnglishA proposal of this type brings us back into line with the thinking adopted for the Special Summit on employment which is to take place in Lisbon in March.
Tämä ehdotus vie meidät samalle linjalle niiden ajatusten kanssa, joista neuvotellaan Lissabonissa maaliskuussa pidettävässä työllisyyttä käsittelevässä erityishuippukokouksessa.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "back line" suomeksi

back substantiivi
back adjektiivi
back adverbi
Finnish
line substantiivi