"to back down" - Suomenkielinen käännös

EN

"to back down" suomeksi

EN

to back down {verbi}

volume_up
The European Union must not back down and must systematically ensure that the importance of human rights is respected.
Euroopan unioni ei saa perääntyä, vaan sen on järjestelmällisesti varmistettava, että keskeisiä ihmisoikeuksia kunnioitetaan.

Esimerkkejä "to back down"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe should not back down from the courage and political will we have shown hitherto.
Emme saisi luopua tähän asti osoittamastamme rohkeudesta ja poliittisesta tahdosta.
EnglishBut I do not back down or retract one bit on the need for reform.
En kuitenkaan peräänny tai vedä takaisin sanojani uudistuksen tarpeellisuudesta.
EnglishWe back down over taking decisions which will be unpopular in the short term with our electorates.
Me emme halua tehdä päätöksiä, joista äänestäjämme eivät lyhyellä aikavälillä pidä.
EnglishTo my mind, Commissioner Mandelson is too willing to back down where EU agriculture is concerned.
Mielestäni komission jäsen Mandelson on liian innokas luovuttamaan EU:n maatalouden osalta.
EnglishTurkey still has a lot to do and has to get back down to work.
Turkilla on vielä paljon tehtävää, ja sen on jatkettava työtään.
EnglishAs soon as the vote is over, we must carry on and get back down to work on this issue.
Kun äänestys on pidetty, on taas jatkettava työtä.
EnglishThe one thing we have agreed upon is that we are not going back down the route of prophylactic vaccination.
Yhdestä asiasta olemme päässeet yksimielisyyteen: profylaktisiin rokotuksiin ei pidä palata.
EnglishMr President, I think we should come back down to earth.
Arvoisa puhemies, mielestäni meidän pitäisi palata tosiasioihin.
EnglishLikewise, I call on Tiraspol to sit back down at the negotiating table and put an end to its delaying tactics.
Kehotan myös Tiraspolia palaamaan neuvottelupöydän ääreen ja lopettamaan viivyttelytaktiikkansa.
EnglishBut I did not want to back down as far as visibility is concerned.
EnglishWe would never get agreement and therefore nothing would ever happen, and back down the mountain we would roll.
Emme ikinä saa sopua aikaiseksi eikä mikään koskaan toteudu, ja taas vierimme alas vuorenrinnettä.
EnglishPresidencies start with big goals, but real life brings us all back down to earth.
Arvoisat parlamentin jäsenet, puheenjohtajakaudet alkavat suurin tavoittein, mutta elävä elämä palauttaa meidät kaikki maan kamaralle.
EnglishStudying the figures which the Court of Auditors quotes for each country will bring you back down to earth with a bump.
Tilintarkastustuomioistuimen esittämien maakohtaisten lukujen tarkastelu pudottaa rajusti maan tasalle.
EnglishAccording to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
EnglishThe Council must stop pleading ignorance of the problem, come back down to earth and face reality.
Neuvoston on lakattava vetoamasta siihen, ettei se ole tietoinen tästä ongelmasta, palattava maan pinnalle ja kohdattava todellisuus.
EnglishThis protocol was laid down back in 1983, and underpins the thinking and actions of the Member States of the Union.
Tämä pöytäkirja laadittiin vuonna 1983, ja se on perusta kaikelle unionin jäsenvaltioiden ajattelulle ja toiminnalle.
EnglishCome back down to earth, Mr Aznar!
Señor Aznar ¡aterrice! (Arvoisa Aznar, herätkää!)
EnglishHe did a horrible thing, condemned for all time to roll this rock up, it would roll back down, roll back up, roll back down.
Hän teki kauhean asian ja hänet tuomittiin vierittämään kivenlohkaretta ylös, kunnes se vieri alas, yhä uudelleen.
EnglishThe SNCF is just beginning to climb out of the abyss, and this is certainly no time to push it back down again.
Ranskan valtionrautatiet on hädin tuskin selvinnyt vaikeuksistaan, nyt ei todellakaan ole oikea aika syöstä sitä niihin uudelleen.
EnglishThe European Union must not back down and must systematically ensure that the importance of human rights is respected.
Euroopan unioni ei saa perääntyä, vaan sen on järjestelmällisesti varmistettava, että keskeisiä ihmisoikeuksia kunnioitetaan.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to back down" suomeksi

down adjektiivi
down adverbi
down substantiivi
Finnish
back substantiivi
back adjektiivi
Finnish