"back country" - Suomenkielinen käännös

EN

"back country" suomeksi

EN

back country {substantiivi}

volume_up
back country

Esimerkkejä "back country"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishMy request is, in fact, to put this country back on the top of the agenda.
Pyydän siis oikeastaan, että tämä maa otettaisiin jälleen asialistan alkupäähän.
EnglishI am thinking in particular of Ukraine, but I will come back to this country shortly.
Mielessäni on erityisesti Ukraina, mutta palaan sen tilanteeseen hetken kuluttua.
EnglishIt is not just a question of ‘we want our money back’ – we want our country back!
Kysymys ei ole siitä, että haluaisimme rahamme takaisin – me haluamme maamme takaisin!
EnglishIf people are picked up on the high seas, they can be taken back to the country of transit.
Jos ihmisiä löydetään avomereltä, heidät voidaan palauttaa kauttakulkuvaltioon.
EnglishThey were then put on an aeroplane to be taken back to their country of origin.
Sitten heidät pantiin lentokoneeseen vietäväksi takaisin lähtömaahan.
EnglishBy sending them back to their country of origin we may in fact be sentencing them to death.
Jos lähetämme heidät takaisin lähtövaltioon, voimme tuomita heidät kuolemaan.
EnglishThe proposal before us now can be traced back to when my country held the presidency in 1999.
Nyt käsiteltävänä oleva esitys sai alkunsa maani puheenjohtajakaudella vuonna 1999.
EnglishWe want our country back and, believe you me, we are going to get it.
Haluamme maamme takaisin ja, uskokaa pois, aiomme myös saada sen.
EnglishThe first fisheries agreement with the country dates back to 1988.
Ensimmäinen kalastussopimus maan kanssa tehtiin jo vuonna 1988.
EnglishOtherwise, I will never be able to explain it back home in my country.
Muutoin en koskaan pysty selittämään sitä kotona Ruotsissa.
EnglishAlgerian refugees are still being sent back to their country without guarantees for their safety.
Yhä vielä algerialaisia pakolaisia lähetetään takaisin maahansa ilman takuita turvallisuudesta.
EnglishWhen you get back home to the country where you live, you'll have to get a new licence from the authorities there.
Palatessasi asuinmaahasi sinun on hankittava uusi ajokortti sen viranomaisilta.
EnglishMr President, unfortunately my country is back in the news.
Arvoisa puhemies, valitettavasti kotimaani on jälleen uutisissa.
EnglishIllegal immigrants must be sent back to their country of origin.
Laittomat maahanmuuttajat on palautettava alkuperämaihinsa.
EnglishIt will be impossible to build a stable Europe if we turn our back on that country or try to isolate it.
On mahdotonta rakentaa vakaata Eurooppaan kääntämällä selkänsä tälle maalle tai yrittämällä eristää se.
EnglishHe is asking to be allowed to go back to his country of origin.
Hän pyytää saada palata takaisin synnyinmaahansa.
EnglishThe waste must be sent back to its country of origin, pursuant to EU legislation and international law.
Jäte on EU:n lainsäädännön ja kansainvälisen lainsäädännön nojalla lähetettävä takaisin alkuperämaahansa.
EnglishIt took over 60 years to bring your country back into a free and democratic Europe and unify our continent.
Vei yli 60 vuotta tuoda maanne takaisin vapaaseen ja demokraattiseen Eurooppaan ja yhdistää maanosamme.
EnglishTaliban rule has set the country back many years.
Talibanin hallinto on vienyt maata monta vuotta taaksepäin.
EnglishI hope that the main issue which has been holding the country back from starting negotiations will be resolved soon.
Toivon pääasian, joka on estänyt neuvottelujen aloittamisen valtion kanssa, tulevan pian ratkaistuksi.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "back country":

back country

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "back country" suomeksi

country substantiivi
country adjektiivi
back substantiivi
back adjektiivi
back adverbi
Finnish