EN

baccalaureate {substantiivi}

volume_up

Esimerkkejä "baccalaureate"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe Baccalaureate and European education is one element in our architecture.
EB-tutkinto ja eurooppalainen koulutus ovat yksi elementti unionimme rakenteessa.
EnglishWe now have rules on how to go ahead with the European Baccalaureate.
Meillä on nyt olemassa säännöt siitä, kuinka edetä EB-tutkinnon kanssa.
EnglishAccredited schools can now deliver the European Baccalaureate.
EB-tutkinto voidaan nyt suorittaa myös akkreditoiduissa kouluissa.
EnglishWhat they were looking at were their baccalaureate results.
He olivat katsomassa ylioppilaskokeidensa tuloksia.
EnglishThe Board of Governors of the European Schools approved in April 2008 a revision of the European Baccalaureate Agreement.
Eurooppa-koulujen johtokunta hyväksyi huhtikuussa 2008 EB-tutkintosopimuksen tarkistuksen.
EnglishWhy do they have to make a careful choice of Baccalaureate courses before they have any lessons?
Miksi heidän täytyy valita ylioppilaskirjoitusaineet tarkasti, ennen kuin ovat käyneet ensimmäiselläkään oppitunnilla?
EnglishAfter almost 50 years of existence, the European Baccalaureate has indeed acquired a high intrinsic value.
Lähes 50-vuotisen olemassaolonsa aikana eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB-tutkinto) on todellakin saavuttanut arvostetun aseman.
EnglishIs the Commission suggesting that the European baccalaureate should be available in schools other than the European schools?
Ehdottaako komissio, että eurooppalainen ylioppilastutkinto pitäisi olla saatavilla myös muissa kuin Eurooppa-kouluissa?
EnglishThe Secretary-General of the European Schools has also launched a study to make an external evaluation of the European Baccalaureate.
Eurooppa-koulujen johtokunnan pääsihteeri on myös käynnistänyt tutkimuksen, jonka tarkoituksena on ulkopuolisen arvioinnin laatiminen EB-tutkinnosta.
EnglishOur committee is calling for class sizes to be reduced, special needs pupils to be admitted and a technical baccalaureate to be introduced.
Valiokuntamme vaatii luokkakokojen pienentämistä, erityisopetusta tarvitsevien oppilaiden hyväksymistä ja teknisen ylioppilastutkinnon käyttöönottoa.
EnglishAs far as a European baccalaureate is concerned, I agree with the view that all Member States should be called on to ensure that it becomes more widely available.
Olen samaa mieltä siitä, että kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi taata eurooppalaisen ylioppilastutkinnon laajempi saatavuus vastaisuudessa.
EnglishThe European baccalaureate awarded to pupils is their passport to university and certifies the European profile of future workers.
Oppilaille myönnettävä eurooppalainen ylioppilastutkintotodistus on heidän passinsa yliopistoon, ja se on todistus tulevaisuuden työntekijän eurooppalaisesta profiilista.
EnglishI fear that this is a little adventurous for my British group as yet but I believe the Commission could look at promoting the international baccalaureate.
Pelkään, että tämä on hieman uhkarohkeaa brittiryhmälleni, mutta uskon, että komissio voisi tarkastella kansainvälisen ylioppilastutkinnon perustamista.
EnglishOn the openness of European schools, in our view the key issue is the European Baccalaureate, and the certification of schools which want to award the European Baccalaureate.
Eurooppa-koulujen avoimuuden osalta toteaisin, että meidän nähdäksemme keskeinen kysymys on EB-tutkinto ja koulujen sertifiointi EB-tutkinnon myöntämistä varten.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "baccalaureate":

baccalaureate