"Azores" - Suomenkielinen käännös

EN

"Azores" suomeksi

volume_up
Azores {erisnimi}
FI
EN

Azores {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Azores
The Azores, Madeira and Cape Verde should also be included and have a prominent role in this strategy.
Azorit, Madeira ja Kap Verde pitäisi myös sisällyttää strategiaan, ja niillä pitäisi olla siinä näkyvä asema.
Madeira, Porto Santo and the Azores are particularly deprived island regions in the context of the European Union.
Madeira, Porto Santo ja Azorit ovat Euroopan unionin piirissä erityisen puutteenalaisia saarialueita.
Espanja/Portugali/Azorit

Esimerkkejä "Azores"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishMadam President, Commissioner, ladies and gentlemen, I come from the Azores.
Arvoisa puhemies, arvoisa komissaari ja hyvät jäsenet, minä olen azorilainen.
EnglishFor most of us, you are still one of those who organised the Azores summit.
Suurimmalle osalle meistä olette yhä vain yksi Azorien huippukokouksen järjestäjistä.
EnglishSubject: Passage of oil tankers through the waters of the Azores, the Canaries and Madeira
Aihe: Öljytankkereiden liikennöinti Azoreiden, Kanariansaarten ja Madeiran vesillä
EnglishSome colleagues who had come over from the Azores could not even travel directly to Madeira.
Jotkut kollegat, jotka tulivat Azoreilta, eivät edes päässeet suoraan Madeiraan.
EnglishFishery products from Azores, Madeira, the Canary Islands and Guiana
Azorien, Madeiran, Kanariansaarten ja Ranskan Guayanan kalataloustuotteet
EnglishThis was clearly reiterated at the meeting in the Azores in November.
Tämä toistettiin selkeästi Azoreilla pidetyssä kokouksessa marraskuussa.
EnglishI am referring here to the Canary Islands, Madeira, the Azores and the French overseas departments.
Tarkoitan Kanarian saaria, Madeiraa, Azoreita ja Ranskan merentakaisia alueita.
EnglishFor one this is enshrined in the New York memorandum, and for the other in the Declaration of the Azores.
Toinen nimittäin perustuu New Yorkin pöytäkirjaan ja toinen Azorien julistukseen.
EnglishIn the particular case of the Azores, the risk is all the greater given the volcanic nature of the seabed.
Azorien tapauksessa vaara on sitäkin suurempi merenpohjan tuliperäisyyden vuoksi.
EnglishSpecifically, in the Azores, the issue of milk quotas is very important.
Erityisesti Azoreilla maitokiintiökysymys on erittäin tärkeä.
EnglishFirstly, on the POSEIMA schemes where we had monies going to the Azores.
Ensimmäinen koskee POSEIMA-järjestelmiä, joiden puitteissa meillä oli Azoreille tarkoitettuja varoja.
EnglishThis is the regulation of sugar in the Autonomous Region of the Azores.
Se on Azorien autonomisen alueen sokerintuotannon sääntely.
EnglishMr President, I will say firstly that I very much regret the storm that has taken place in the Azores.
Arvoisa puhemies, haluan ensinnäkin ilmaista pahoitteluni Azoreilla riehuneen myrskyn vuoksi.
EnglishWe hope that we will see further signs of this willingness to support the needs of the peoples of the Azores.
Toivomme, että tämä vastaanottavaisuus Azoreitten tarpeita kohtaan jatkuu.
EnglishSecondly, you hosted the meeting in the Azores which determined the invasion and war in Iraq.
Toiseksi isännöitte Azoreilla kokousta, jossa päätettiin Irakiin kohdistuvasta hyökkäyksestä ja sodasta.
EnglishMy colleagues from Portugal also value the sensitivity of boxes, especially concerning the Azores.
Myös portugalilaiset kollegani ymmärtävät näiden alueiden herkkyyden, erityisesti Azoreiden osalta.
EnglishIn any event, the Azores have no means to give them the kind of support they need in these circumstances.
Toisaalta Azoreilla ei myöskään ole voimavaroja tukea heitä olosuhteiden vaatimalla tavalla.
EnglishThe case of the Azores is worth noting, as it has the largest Exclusive Economic Zone in the European Union.
Azorien tapaus kannattaa panna merkille, koska sillä on Euroopan unionin suurin talousalue.
EnglishTherefore, allow everyone from Fajã Grande in the Azores, Europe's westernmost point, to participate.
Antakaa siksi kaikkien Azoreiden Fajã Grandelta, Euroopan läntisimmästä kolkasta alkaen osallistua.
EnglishThat also applies to the Azores, I am sure, and to Ireland, though the Azores' waters are not so rich.
Tämä koskee varmasti myös Azoreita ja Irlantia, vaikka Azoreiden kalavarat eivät olekaan yhtä runsaat.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Azores":

Azores
English