"Azerbaijani" - Suomenkielinen käännös

EN

"Azerbaijani" suomeksi

FI
FI
EN

Azerbaijani {adjektiivi}

volume_up

Esimerkkejä "Azerbaijani"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe call on Azerbaijani authorities to release the journalists in jail without further delay.
Me vetoamme Azerbaidžanin viranomaisiin vangittujen toimittajien vapauttamiseksi viipymättä.
EnglishWe can add to this the Azerbaijani energy supplies necessary to implement the Nabucco project.
Voimme lisätä tähän Nabucco-hankkeen toteuttamiseen tarvittavat Azerbaidžanin energiatoimitukset.
EnglishWe urgently need a peaceful solution in Nagorno-Karabakh and in the occupied Azerbaijani areas.
Tarvitaan pikaisesti rauhanomainen ratkaisu Vuoristo-Karabahin ja miehitetyn Azerbaidžanin alueilla.
EnglishThis report is very critical of the Armenian occupation of Azerbaijani territory.
Tässä mietinnössä suhtaudutaan erittäin arvostelevasti siihen, että Armenia miehittää Azerbaidžanin aluetta.
EnglishI am a committee member of the Azerbaijani-Swedish Friendship Association.
Puhun Azerbaidžanin ystävänä, sillä olen RuotsiAzerbaidžan-seuran hallituksen jäsen.
EnglishIt is well known that the Azerbaijani people are extraordinarily poor, in spite of the country’s abundant natural resources.
On hyvin tiedossa, että Azerbaidžanin kansalaiset ovat erittäin köyhiä huolimatta valtion runsaista luonnonvaroista.
EnglishIt is heavily populated by troops on both sides, and a part of Azerbaijani territory is occupied by Armenian troops from Karabakh.
Molemmin puolin on runsaasti joukkoja, ja armenialaiset Karabah-joukot ovat miehittäneet osan Azerbaidžania.
EnglishWe cannot make any judgement on these accusations, nor are we willing to interfere with the decisions to be taken by the Azerbaijani judiciary.
Emme voi arvostella näitä syytöksiä, emmekä halua puuttua Azerbaidžanin oikeuslaitoksen tuleviin päätöksiin.
EnglishThe Azerbaijani authorities must release the prisoners of conscience, Adnan Hajizade and Emin Abdullayev, immediately and unconditionally.
Azerbaidžanin viranomaisten täytyy vapauttaa mielipidevangit Adnan Hajizade ja Emin Abdullayev välittömästi ja ehdoitta.
EnglishImagine if the Azerbaijani Parliament were say that it would supply us with petrol provided we were all believers – or non-believers.
Kuvitelkaapa, jos Azerbaidžanin parlamentti ilmoittaisi meille, että bensiinin toimitus riippuu siitä, uskommeko jumalaan vai emme.
EnglishThe Council, the Commission and the Member States of the European Union must raise the issue of democracy and human rights with the Azerbaijani Government.
Euroopan unionin neuvoston, komission ja jäsenvaltioiden täytyy keskustella demokratiasta ja ihmisoikeuksista Azerbaidžanin hallituksen kanssa.
EnglishThe UNHCR has confirmed to me that neither the political nor the legal position is conducive to finding safe third countries, especially for Armenian and Azerbaijani refugees.
UNHCR vahvisti, että poliittinen tai oikeudellinen tilanne ei puhu turvallisen kolmannen maan puolesta, etenkään Armeniassa ja Azerbaidžanissa.
EnglishIn light of this, it is really quite staggering how the Azerbaijani Government has behaved towards peacefully demonstrating people over the last two months.
Tämän valossa on todellakin varsin ällistyttävää, kuinka Azerbaidžanin hallitus on käyttäytynyt rauhanomaisesti mieltään osoittaneita ihmisiä kohtaan kahden viime kuukauden aikana.
EnglishI regret the fact that, after concern on media freedom was expressed during the regular meeting with Azerbaijani parliamentarians, there has been no feedback.
Olen pettynyt siihen, että Azerbaidžanilta ei ole saatu vastausta maan parlamentin jäsenille säännöllisessä tapaamisessa esitetyistä tiedotusvälineiden vapautta koskevista ongelmista.
EnglishI should therefore like to take this opportunity to call on the Azerbaijani authorities to comply with basic electoral principles during the forthcoming parliamentary elections.
Haluan siten käyttää tilaisuuden hyväkseni ja kehottaa Azerbaidžanin viranomaisia noudattamaan näitä perustavanlaatuisia vaaliperiaatteita tulevien parlamenttivaalien aikana.
EnglishThe Azerbaijani Government is losing its credibility by breaching conventions it has itself signed up to, such as the Council of Europe and the European Convention on Human Rights.
Azerbaidžanin hallitus on menettämässä uskottavuuttaan rikkomalla itse allekirjoittamiaan valtiosopimuksia, kuten Euroopan neuvostoa ja Euroopan ihmisoikeussopimusta, vastaan.
EnglishIn addition, I would like to add my voice to the appeal of my political group for the unconditional release of the imprisoned journalists and adequate revision of Azerbaijani law.
Haluan lisäksi yhtyä poliittisen ryhmäni vetoomukseen vangittujen toimittajien vapauttamiseksi välittömästi ja Azerbaidžanin lainsäädännön tarvittavien tarkistusten toteuttamiseksi.
EnglishNagorno-Karabakh, populated by Armenians, dreams of an independent future, and while waiting for this its guerillas occupy a considerable proportion of the Azerbaijani territory they conquered.
Armenialaisten asuttama Vuoristo-Karabah haluaisi itsenäistyä ja tätä odottaessaan sen sotilaat ovat miehittäneet laajahkon osan valloittamastaan Azerbaidzanin alueesta.
EnglishI also think that the Azerbaijani Government must take this action urgently because it must respect the commitments arising from both the European Neighbourhood Policy and the Eastern Partnership.
Katson myös, että Azerbaidžanin hallituksen on ryhdyttävä näihin toimiin viipymättä, sillä sen on noudatettava Euroopan naapuruuspolitiikan ja itäisen kumppanuuden mukaisia sitoumuksiaan.