"axe" - Suomenkielinen käännös

EN

"axe" suomeksi

volume_up
axe {subst.}
FI
EN

axe {substantiivi}

volume_up
axe (myös: hatchet)
axe (myös: battle axe)
Now it is time, I think, to bury the axe and restore trust, the way in which we used to have it before Nice.
Mielestäni nyt on aika haudata sotakirves ja palauttaa luottamus ja tavat, joilla toimimme ennen Nizzaa.

Esimerkkejä "axe"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe Council is being self-congratulatory while ably wielding the axe.
Neuvosto on tyytyväinen itseensä, koska se käyttää niin taitavasti juustohöylää.
EnglishNone of these Member States can tell us where the axe will fall.
Yksikään näistä jäsenvaltioista ei voi kertoa meille, mihin leikkaukset kohdistuvat.
EnglishI am not only talking about the twins, because Tony Blair was the one who took an axe to our project.
En puhu pelkästään kaksosista, sillä juuri Tony Blair toi oman lehmänsä projektiimme.
EnglishMany important improvements can be introduced without taking an axe to the UCITS Directive.
Monia tärkeitä parannuksia voidaan tehdä kumoamatta yhteissijoitusyrityksiä koskevaa direktiiviä.
EnglishIf Mr Barroso wishes to axe this point he will face huge opposition from Parliament.
Jos puheenjohtaja Barroso haluaa karsia tätä kohtaa, hän saa vastaansa parlamentin valtavan vastustuksen.
EnglishPopulist hacking, as though going at a botanical garden with an axe.
Populistiset hyökkäykset, jotka muistuttavat riehumista kirveen kanssa kasvitieteellisessä puutarhassa.
EnglishIt is in business, in companies, that jobs are created, and it is companies that axe jobs too.
Työpaikat luodaan liikemaailmassa, yrityksissä, ja yritykset ovat myös niitä, jotka karsivat työpaikkoja.
EnglishI understand all that, but of course we can't completely axe something somewhere else just so that we can finance it.
Ymmärrän tämän kaiken, mutta tämän rahoittaminen ei toki saa viedä muilta aloilta kaikkea.
EnglishI have no axe to grind with the European Commission.
Minulla ei ole mitään moitteita Euroopan komissiota kohtaan.
EnglishNow it is time, I think, to bury the axe and restore trust, the way in which we used to have it before Nice.
Mielestäni nyt on aika haudata sotakirves ja palauttaa luottamus ja tavat, joilla toimimme ennen Nizzaa.
EnglishEuropean tax revenue is meant to be used to stabilise plants in European locations, not to axe jobs.
Eurooppalaisten verotulot on tarkoitus käyttää tukemaan tehtaiden pysymistä Euroopassa, ei karsimaan työpaikkoja.
EnglishIt would prevent the undue influence of national bodies who quite often have a political axe to grind.
Se estäisi sellaisten kansallisten laitosten kohtuuttoman vaikutusvallan, joilla on hyvin usein oma lehmä ojassa.
EnglishClearly, nothing is too small to escape the axe.
Selvästi vähäisinkään rahoitus ei välty leikkauksilta.
EnglishI have no particular axe to grind.
Minulla ei ole tässä asiassa oma lehmä ojassa.
EnglishI believe that those who want to wield the axe here are demonstrating a certain degree of disconnection from a democratic Europe.
Mielestäni ne, jotka haluavat heiluttaa tässä asiassa kirvestä, osoittavat tietynlaista etääntymistä demokraattisesta Euroopasta.
EnglishMr President, Mr Wathelet, Commissioner, the axe of cutbacks is swinging through the public budgets in most of the Member States.
Arvoisa puhemies, arvoisa Melchior Wathelet, arvoisa komission jäsen, leikkauskirves heiluu useimpien jäsenvaltioiden talousarvioissa.
EnglishIf we abandon the heart of asylum policy, we jeopardise human rights and take an axe to the pillars supporting that community of values that is the European Union.
Mikäli unohdamme turvapaikkapolitiikan ytimen, vaarannamme ihmisoikeudet ja horjutamme arvojen yhteisön, Euroopan unionin, tukipilareita.
EnglishThat is why it is all the sadder that it is specifically in these areas that the EU’s Heads of State or Government are considering wielding the axe in order to make cuts.
Siksi on sitäkin surullisempaa, että juuri näillä aloilla EU:n valtionpäämiehet ja hallitusten päämiehet harkitsevat menojen karsimista.
EnglishFinally, I would stress the need to restructure the budget - for example, we could axe TAOs - and thus secure new resources.
Viimeiseksi korostan sitä, että talousarviota on tarpeen muokata uudelleen poistamalla esimerkiksi teknisen tuen toimistot: silloin ehkä löydämme uusia voimavaroja.
EnglishInstead of wielding the axe, as is sometimes referred to in this Parliament, we should use Mr Blak' s surgical filleting knife, which will yield us more results.
Meidän ei pidä käyttää tylppää kirvestä, jollaista parlamentissa joskus kyllä puolustetaan, vaan esittelijä Blakin tarjoamaa kirurginveistä, jolla pääsemme parempiin tuloksiin.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "axe":

axe
English