"awful" - Suomenkielinen käännös

EN

"awful" suomeksi

volume_up
aw {interjektio}
FI
EN

awful {adjektiivi}

volume_up
It is an awful sort of horse-trading, based on unequal positions!
Se on hirvittävä arabialainen basaari, jossa vallitsevat epäsuhtaiset olot.
Meillä on hirvittävä, hirvittävä nykytilanne.
Epäonnistumisenne hinta olisi hirvittävä.
Se oli hirveä ansa meille kaikille pudota.
Minun mielestäni se on hirveä.
I agree with those other Members who think it is absolutely awful, but that is a matter of individual taste.
Olen samaa mieltä niiden parlamentin jäsenten kanssa, joiden mielestä se on aivan hirveä, mutta kyse on henkilökohtaisista mieltymyksistä.
We should therefore stop this awful campaign and tell the people of Ireland the truth.
Siksi meidän pitäisi lopettaa tuo kauhea kampanja ja kertoa irlantilaisille totuus.
4:58 But they think, "Well, if that's it, that's an awful problem.
4:58 Mutta näin ajatellaan: "Jos noin on, se on kauhea ongelma.
Gayla Benefield was just doing her job — until she uncovered an awful secret about her hometown that meant its mortality rate was 80 times higher than anywhere else in the U.S.
Gayla Benefield teki vain työtään — kunnes hänelle selvisi kaamea salaisuus, jonka vuoksi hänen kotikaupunkinsa kuolleisuus oli 80 kertaa korkeampi kuin missään muualla USA:ssa.

Esimerkkejä "awful"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe should therefore stop this awful campaign and tell the people of Ireland the truth.
Siksi meidän pitäisi lopettaa tuo kauhea kampanja ja kertoa irlantilaisille totuus.
EnglishThe reality is really awful, especially in rural areas and for Roma women.
Todellisuus on erityisen kurja maaseutualueilla ja romaninaisten keskuudessa.
English1:32 Well, "Rare Earth" actually taught me an awful lot about meeting the public.
1:32 "Rare Earth" itse asiassa opetti minulle tosi paljon julkisuudesta.
EnglishAt 14 minutes, I had these awful contractions, like this urge to breathe.
14 minuutin jälkeen, minulla oli hirveitä kouristuksia, ikään kuin tarve hengittää.
EnglishLet us renew our commitment to overcome the awful impact of anti-personnel landmines.
Uusikaamme siis sitoutumisemme jalkaväkimiinojen hirveiden vaikutusten nujertamiseksi.
EnglishWhat has happened in this matter is simply awful, and we shall not tolerate it.
Tämä asia on kerta kaikkiaan mennyt päin seiniä, emmekä me pidä siitä.
EnglishPerhaps he really has helped to kick into touch this awful Constitution.
Ehkä hän on todella auttanut potkaisemaan tämän kamalan perustuslain sivurajan yli.
EnglishThose tabling this resolution cannot possibly have it in mind to raise this awful spectre.
Tämä kauhukuva ei päätöslauselman esittäjillä mitenkään ole voinut olla mielessä.
EnglishHowever, this evening I heard something else awful coming from the lips of Mrs Győri.
Tänä iltana olen kuullut jäsen Győrin lausuvan myös jotakin muuta kamalaa.
EnglishI do not for one minute doubt that the Commission is doing an awful lot on IT information.
En hetkeäkään epäile sitä, etteikö komissio tee paljon tietotekniikka-alan hyväksi.
EnglishSecondly, an awful lot depends on the cooperation of business and industry.
Toiseksi erittäin moni asia riippuu yhteistyöstä yritysmaailman kanssa.
EnglishI welcome international cooperation, but we still have an awful lot of work to do.
Olen tyytyväinen kansainväliseen yhteistyöhön, mutta meillä on vielä todella paljon tehtävää.
EnglishAlternatively it could be available on the Internet which would save an awful lot of money.
Se voisi olla sen sijaan saatavilla Internetissä, jolloin säästyisi valtavasti rahaa.
EnglishAn awful lot needs to be done if we are to make Europe salmonellafree.
Vaaditaan tavattoman paljon, jotta salmonella saataisiin pois Euroopasta.
English   Mr President, for a secret service, the CIA is in the news an awful lot.
   Arvoisa puhemies, salainen palvelu CIA on jatkuvasti uutisissa.
EnglishMr President, there are awful coincidences in parliamentary life.
Arvoisa puhemies, parlamentaarisessa elämässä on joskus uskomattomia yhteensattumia.
EnglishIt is an awful sort of horse-trading, based on unequal positions!
Se on hirvittävä arabialainen basaari, jossa vallitsevat epäsuhtaiset olot.
EnglishIt does not exercise the public mind an awful lot in the European Union.
Se ei anna yleiselle mielipiteelle kovinkaan paljon ajattelemisen aihetta Euroopan unionissa.
EnglishWe have an awful lot of work to do between now and the end of next year.
Meillä on valtavasti työtä tästä hetkestä ensi vuoden loppuun asti.
EnglishIt really must be a big question because there are an awful lot of questions on your plate.
Sen täytyy olla todella hyvin suuri asia, koska pöytänne notkuu inhottavista kysymyksistä.