EN

away {adverbi}

volume_up
away (myös: off)
Suddenly they are saying: away with all subsidies, away with all bureaucracy.
Äkkiä he sanovatkin: pois kaikenlaiset tuet, pois kaikenlainen byrokratia.
All of this creates pointless bureaucracy that frightens industry away.
Kaikki tämä lisää turhaa byrokratiaa, joka säikyttää teollisuuden pois.
To restore your desktop view, move the pointer away from the thumbnails.
Voit palauttaa työpöytänäkymän siirtämällä osoittimen pois pikkukuvien päältä.
We are just a few months away from an important date for the European Parliament.
Olemme vain muutaman kuukauden päässä Euroopan parlamentille tärkeästä päivästä.
So that, even thousands of kilometres away, they hear our voice in Luanda!
Kuultakoon äänemme jopa tuhansien kilometrien päässä Luandassa!
And we are still miles away from a convention on forests.
Myös metsiä koskevasta sopimuksesta olemme vielä peninkulmien päässä.
away (myös: clear, out)
Internal development is stagnating and European businesses are staying away.
Sisäinen kehitys polkee paikallaan, ja Euroopan unionin yritykset pysyvät poissa markkinoilta.
Everybody in my Manhattan neighborhood is away.
"Kaikki minun kotikadullani Manhattanilla ovat poissa."
Mr Schmid, for whom I am deputising, has not stayed away deliberately.
Kollega Schmid, jota edustan täällä, ei ole pahantahtoisuuttaan poissa paikalta.
away (myös: hence)
We are weeks away from the Copenhagen Summit, the biggest challenge of all.
Kaikkein suurin haaste, Kööpenhaminan huippukokous, alkaa muutaman viikon kuluttua.
The main implementation milestones are still some time away.
Täytäntöönpanon tärkeimpiin vaiheisiin päästään vasta jonkin ajan kuluttua.
Commissioner, we are a few weeks away from the elections.
Arvoisa komission jäsen, vaalit ovat muutaman viikon kuluttua.
Now as we pull away from this world -- we're going to keep pulling away from the star now.
Kun vetäydymme tästä maailmasta poispäin -- me siirrymme tähdestä kauemmas.
12:36 So here's our little solar system, as we pull away from our melted planet here.
12:36 Tässä on aurinkokunta, kun vetäydymme sulaneesta planeetastamme poispäin.
The people are turning away from a Europe in which they cannot recognise themselves.
Kansat kääntyvät poispäin sellaisesta yhteisöstä, jossa ne eivät tunnista itseään.

Esimerkkejä "away"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishOften, however, the nearest authorised repair garage is hundreds of miles away.
Kuitenkin lähin valtuutettu korjaamo sijaitsee usein satojen kilometrien päässä.
EnglishWe are just a few months away from an important date for the European Parliament.
Olemme vain muutaman kuukauden päässä Euroopan parlamentille tärkeästä päivästä.
EnglishIn situations like this children may run away from home or attack their parents.
Tällaisessa tilanteessa lapsi voi karata kotoa tai hyökätä vanhempiensa kimppuun.
EnglishWe need to make sure that this does not happen, as it really eats away at people.
Meidän on varmistettava, että niin ei tapahdu, koska se todella kuluttaa ihmisiä.
EnglishWe should not do away with the possibility of transfers between accounts, either.
Meidän ei pitäisi myöskään lopettaa mahdollisuutta tehdä tilien välisiä siirtoja.
EnglishIf borders go, they will not simply be removed - they will have to be torn away.
Jos rajat halutaan pois, ei niitä tule pelkästään poistaa. Ne tulee kuluttaa pois.
EnglishAnd then he asked them to go away and work on those problems that they’d brought.
Sitten hän pyysi heitä menemään pois työskentelemään tuomiensa ongelmien parissa.
EnglishThe misuse of biotechnology for hostile purposes must be addressed straight away.
Biotekniikan käyttöön muihin kuin rauhanomaisiin tarkoituksiin on puututtava heti.
EnglishWe must combine the transparent policies and get away from the present rigidity.
Meidän on pantava yhteen asialliset politiikat eikä nykyisiä kankeita tapoja.
EnglishThe Commissioners directly involved must not be allowed to get away scot-free.
Suoraan vastuussa olevat komission jäsenet eivät saa päästä kuin koira veräjästä.
EnglishThey are chatting away on some other matter no doubt, but it is an important fact.
He rupattelevat epäilemättä jostain muusta aiheesta, mutta tämä on tärkeä asia.
EnglishThe Council and the Member States are still light years away from this attitude.
Neuvosto ja jäsenvaltiot ovat tästä suhtautumisesta vielä valovuosien päässä.
EnglishThis issue will not go away and, if the lights go out, governments can fall.
Tämä kysymys ei ratkea itsestään, ja hallituksia voi kaatua, jos valot sammuvat.
EnglishI am sure that we all took away rewarding reading matter during our summer break.
Olen varma, että me kaikki otimme kesälomillemme mukaan jotakin antoisaa luettavaa.
EnglishI recall our impassioned debates in this House about the throw-away mentality.
Muistan, kuinka parlamentissa keskusteltiin intohimoisesti kertakäyttöajattelusta.
EnglishTens of thousands of people live and sleep a stone' s throw away from the runway.
Kymmenet tuhannet ihmiset elävät ja nukkuvat kivenheiton päässä kiitoradasta.
EnglishI hope we can get away from blaming the Commission and put the blame where it lies.
Toivon, että voisimme lakata syyttämästä komissiota ja syyttää oikeita syyllisiä.
EnglishWhy should Uganda's parliamentarians choose to throw all that goodwill away?
Miksi Ugandan parlamentin jäsenet heittäisivät tämän hyväntahtoisuuden menemään?
EnglishI hope that we can continue to hammer away internally at our own responsibilities.
Toivon, että saamme jatkossa taottua jäsentemme mieliin omat velvollisuutemme.
EnglishHe must know, as must this House, that I will not allow this issue to go away.
Hän ja Euroopan parlamentti varmaankin tietävät, etten aio päästää asiaa käsistäni.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "away":

away
going away
away game
English