"awash" - Suomenkielinen käännös

EN

"awash" suomeksi

EN

awash {adjektiivi}

volume_up
1. yleinen
2. Kuvainnollinen
   Mr President, the debate about Turkey has always been awash with duplicity.
   Arvoisa puhemies, Turkista käyty keskustelu on ollut aina tulvillaan kaksinaamaisuutta.
It is no longer merely western Austria that is awash with heavy goods vehicles.
Tilanne ei ole enää sellainen, että vain läntinen Itävalta on tulvillaan raskaita tavarankuljetusajoneuvoja.
Europe is awash with badly contaminated foods, and our bureaucratic apparatus clearly does not know what to do about it.
Eurooppa on tulvillaan saastunutta ruokaa, eikä byrokraattinen järjestelmämme selvästikään tiedä, mitä sille pitäisi tehdä.

Esimerkkejä "awash"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishSomalia is more awash with arms than ever, according to a recent UN report.
YK:n äskettäisen raportin mukaan Somaliassa on enemmän aseita kuin koskaan.
English   Mr President, the debate about Turkey has always been awash with duplicity.
   Arvoisa puhemies, Turkista käyty keskustelu on ollut aina tulvillaan kaksinaamaisuutta.
EnglishIt is no longer merely western Austria that is awash with heavy goods vehicles.
Tilanne ei ole enää sellainen, että vain läntinen Itävalta on tulvillaan raskaita tavarankuljetusajoneuvoja.
EnglishUnfortunately the world is awash with lost opportunities, with shipwrecked good ideas.
Maailma on valitettavasti pullollaan menetettyjä mahdollisuuksia, haaksirikkoon joutuneita hyviä ajatuksia.
EnglishEurope has been described as being awash with illegal CFCs.
Euroopan sanotaan olevan täynnä laittomia CFC-tuotteita.
EnglishI repeat the point that, if we were awash with funds, our legal basis might not cause us so much grief.
Toistan, että jos meillä olisi mielin määrin varoja, oikeusperusta ei ehkä aiheuttaisi meille niin suuria vaikeuksia.
EnglishWe are awash with testimonies from human rights organisations concerning the situation of, in particular, civilians in Chechnya.
Meille virtaa ihmisoikeusjärjestöistä todistajien kertomuksia erityisesti T?et?enian siviilien tilanteesta.
EnglishEurope is awash with badly contaminated foods, and our bureaucratic apparatus clearly does not know what to do about it.
Eurooppa on tulvillaan saastunutta ruokaa, eikä byrokraattinen järjestelmämme selvästikään tiedä, mitä sille pitäisi tehdä.
EnglishMr President, the world of IT is awash with opportunities, if we believed the Commission' s communication and Parliament' s resolution.
Arvoisa puhemies, mikäli komission tiedonantoon ja parlamentin päätöslauselmaan on uskomista, tietotekniikan ala on täynnä mahdollisuuksia.
EnglishSecondly, fundamentalism cannot be combated by means of fundamentalism under another guise; the history of humanity is awash with disasters of that type.
Toiseksi fundamentalismia ei saa torjua päinvastaisen fundamentalismin avulla; ihmiskunnan menneisyys on täynnä tämänkaltaisia epäonnistumisia.
EnglishEurope is awash with counterfeit goods which are ever more hazardous to human health and represent large economic losses to companies.
Eurooppa on tulvillaan väärennettyjä tuotteita, jotka ovat jatkuvasti vaarallisempia ihmisten terveydelle ja aiheuttavat suuria taloudellisia tappioita yrityksille.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "awash":

awash