EN

aware {adjektiivi}

volume_up
So, if your staff were aware of it, then, by implication, you were aware of it.
Jos siis henkilökuntanne oli asiasta tietoinen, tekin olitte siitä siis tietoinen.
The Prime Minister is aware of the grave concern of this European Parliament.
Pääministeri on tietoinen Euroopan parlamentin vakavasta huolestuneisuudesta.
Are you aware that the serious consequences of these decrees are still valid?
Oletteko tietoinen siitä, että näiden asetusten vakavat seuraamukset jatkuvat yhä?
aware (myös: alert, nimble, vigilant, woke)

Esimerkkejä "aware"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe Commission confirms that it is aware of the phenomenon of child trafficking.
. (EN) Komissio vahvistaa, että se on tietoinen lapsikauppaa koskevasta ilmiöstä.
EnglishI will ensure that the college of Quaestors is aware of what you have mentioned.
Pidän huolta siitä, että mainitsemanne asiat saatetaan kvestorikollegion tietoon.
EnglishMr President, the Commission is fully aware of the above-mentioned issues.
   . Arvoisa puhemies, komissio on täysin tietoinen edellä mainituista asioista.
EnglishYou are well aware that during Question Time, you can only have the floor once.
Tiedätte aivan hyvin, että kyselytunnilla voi käyttää yhden ainoan puheenvuoron.
EnglishPresident Arroyo and his government are aware of the seriousness of the situation.
Presidentti Arroyo ja hänen hallituksensa ovat tietoisia tilanteen vakavuudesta.
EnglishEveryone is well aware that the common agricultural policy is on its last legs.
Kaikki tietävät hyvin, että yhteinen maatalouspolitiikka elää viimeisiä vuosiaan.
EnglishThey are aware of my view and of the areas in which we can achieve compromise.
He ovat tietoisia näkemyksestäni ja aloista, joilla voimme päästä kompromissiin.
EnglishHowever, in that respect, let me tell you something that you may not be aware of.
Tämän osalta minun on kuitenkin kerrottava teille jotain, mitä ette ehkä tiedä.
EnglishAt the same time, we need to be aware of the future risks which we are exposed to.
Meidän on kuitenkin samalla tiedostettava tulevaisuuden uhat, joille altistumme.
EnglishAs you are well aware, Member States' budget deficits are growing fast right now.
Kuten hyvin tiedätte, jäsenvaltioiden budjettivajeet kasvavat juuri nyt nopeasti.
EnglishWe are all aware of the constraints posed by weak governance in African countries.
Olemme tietoisia Afrikan maiden heikkojen hallintojen asettamista rajoitteista.
EnglishBaroness Ludford, as far as I am aware, you are a citizen of the United Kingdom.
(DE) Hyvä jäsen Ludford, olette tietääkseni Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen.
EnglishSo, if your staff were aware of it, then, by implication, you were aware of it.
Jos siis henkilökuntanne oli asiasta tietoinen, tekin olitte siitä siis tietoinen.
EnglishIs Deby aware that he is irrevocably bound to honour the agreements he has made?
Ymmärtääkö Deby, että hänen solmimansa sopimukset sitovat häntä peruuttamattomasti?
English      Mr President, we are all aware that the Constitutional Treaty is bad news.
      Arvoisa puhemies, tiedämme kaikki, että perustuslakisopimus on huono uutinen.
EnglishI am aware that this has been the subject of lively debate here in Parliament.
Olen tietoinen siitä, että parlamentissa on keskusteltu tästä asiasta vilkkaasti.
EnglishWe are fully aware of the extent of this task and the difficulties to be overcome.
Olemme täysin selvillä tehtävän laajuudesta ja vaikeuksista, jotka on voitettava.
EnglishTherefore, it is extremely important that our citizens be aware of their rights.
Sen vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että kansalaisemme ovat tietoisia oikeuksistaan.
EnglishWe are all aware of the value of the single currency to the European project.
Me kaikki olemme tietoisia yhtenäisvaluutan arvosta eurooppalaiselle hankkeelle.
EnglishI am fully aware of the obligations created by Article 218 of the Lisbon Treaty.
Olen täysin tietoinen Lissabonin sopimuksen 218 artiklalla luoduista velvoitteista.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "aware":

aware
awareness