EN

awards {monikko}

volume_up
awards (myös: rewards)
I hope we will succeed in going to both of those countries with an EP delegation to deliver the awards.
Toivon, että meidän onnistuu matkustaa kumpaankin maahan Euroopan parlamentin valtuuskunnan kanssa myöntämään palkinnot.
When these spies are exposed, it is the West that feels embarrassment, not Russia, which decorates its spies openly with the highest state awards.
Kun vakoilijat paljastuvat, länsimaissa ollaan nolostuneita, mutta Venäjä jakaa vakoilijoilleen valtion korkeimmat palkinnot.
awards (myös: charges, payments)

Esimerkkejä "awards"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI believe this categorisation can be used to restrict aid awards.
Nähdäkseni tällaista luokittelua voitaisiin käyttää tukimaksujen rajoittamiseen.
EnglishWe will not exactly win any awards with this regulation as far as that is concerned.
Tällä asetuksella ei saada aikaan juuri enempää kuin luudanvarrella.
EnglishAdditional resources will therefore be required if the awards are not to become even smaller.
Jos emme halua alentaa apurahoja entisestään, on nostettava käyttöön annettavien varojen määrää.
EnglishWe have also received some very good ideas including journalist awards.
Olemme myös kuulleet muutamia erittäin hyviä ajatuksia, jotka koskevat esimerkiksi toimittajille myönnettäviä palkintoja.
EnglishThe Commission must ensure that it evaluates, selects and awards funding in an efficient and effective way.
Komission on varmistettava, että se arvioi, valitsee ja myöntää rahoitusta tehokkaasti ja vaikuttavasti.
EnglishIn addition, my region encourages sporting activities by arranging financial awards for the best young sports people.
Lisäksi alueeni edistää urheilutoimintaa jakamalla rahapalkkioita parhaille nuorisourheilijoille.
EnglishIt awards us a sort of 'pass' , and I thank you, but we will try to improve.
Olemme siis eräässä mielessä saaneet hyväksytyn arvosanan, ja olen siitä kiitollinen, mutta pyrimme parantamaan toimintaamme entisestään.
EnglishI hope we will succeed in going to both of those countries with an EP delegation to deliver the awards.
Toivon, että meidän onnistuu matkustaa kumpaankin maahan Euroopan parlamentin valtuuskunnan kanssa myöntämään palkinnot.
EnglishThe list of international awards that you have received in recognition of your efforts is far too extensive to read out here.
Teille myönnettyjen kansainvälisten palkintojen luettelo on aivan liian pitkä lueteltavaksi tässä.
EnglishOver 120 young people have received awards so far.
EnglishCurrently, these awards are certainly very low.
EnglishAid awards were authorised in 2002.
English• the Commission awards additional top-up
EnglishMr Tsvangirai has, as you know, already been nominated twice for the Sakharov Prize, which Parliament awards each year.
Kuten tiedätte, Morgan Tsvangirai on ollut jo kaksi kertaa ehdokkaana parlamentin joka vuosi myöntämän Saharov-palkinnon saajaksi.
EnglishYou can view your game progress, earn awards and achievements, and see which Xbox friends are online and what they're playing.
Voit tarkastella pelien etenemistä, ansaita palkintoja ja katsoa, ketkä Xbox-ystäväsi ovat verkossa ja mitä pelejä he pelaavat.
EnglishAs a worst-case scenario, many patients may face delays in the early detection of breast cancer as a result of these patent awards.
Näillä patenteilla on se ikävä seuraus, että monien potilaiden rintasyövän toteaminen varhaisessa vaiheessa uhkaa viivästyä.
EnglishThey are worthy successors of the Soviet academic whose name is on the prize that the European Parliament awards.
He ansaitsevat paikkansa neuvostoliittolaisen akateemikon seuraajina, joka on antanut nimensä tälle Euroopan parlamentin myöntämälle palkinnolle.
EnglishHowever, in my opinion, neither side is exactly going to win any awards for the way in which it has been dealing with the accession process.
Mielestäni kumpikaan osapuoli ei kuitenkaan ansaitse kehuja siitä tavasta, jolla ne ovat hoitaneet liittymisprosessia.
EnglishThe aerospace industry awards contracts to hundreds of small and medium-sized businesses in most Member States of the European Union.
Ilmailu- ja avaruusteollisuus tekee tilauksia sadoista pienistä ja keskisuurista yrityksistä useimmista Euroopan unionin jäsenvaltioista.
EnglishWhen these spies are exposed, it is the West that feels embarrassment, not Russia, which decorates its spies openly with the highest state awards.
Kun vakoilijat paljastuvat, länsimaissa ollaan nolostuneita, mutta Venäjä jakaa vakoilijoilleen valtion korkeimmat palkinnot.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "award":

award