"award decision" - Suomenkielinen käännös

EN

"award decision" suomeksi

EN

award decision {substantiivi}

volume_up
award decision
award decision

Esimerkkejä "award decision"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI welcome Parliament's decision to award the Sakharov Prize to the Secretary-General of the UN.
Olen tyytyväinen parlamentin päätökseen myöntää Saharov-palkinto YK:n pääsihteerille.
EnglishFurther, what research is used by the Commission as the basis for the decision to award the quality mark?
Minkälaista tutkimusta komissio käyttää laatumerkin myöntämistä koskevien päätösten perustana?
EnglishEvidence of this can be seen, in particular, in your decision to award this year's Sakharov Prize to human rights defenders in Russia.
Tästä voidaan nähdä todisteita erityisesti päätöksessänne myöntää tämän vuoden Saharov-palkinto ihmisoikeuksien puolustajille Venäjällä.
EnglishThe decision to award the Nobel Peace Prize to Liu Xiaobo must be considered as strong support for the struggle for freedom of expression in China.
Päätöstä myöntää Nobelin rauhanpalkinto Liu Xiaobolle on pidettävä voimakkaana tuen osoituksena sananvapaustaistelulle Kiinassa.
EnglishAthletes should think twice whether they ought to take part in these Games, and organisers should think twice about the wisdom of their decision to award the Games to China.
Urheilijoiden pitäisi harkita tarkoin, onko oikein osallistua näihin kisoihin, ja järjestäjien pitäisi harkita tarkoin, oliko viisasta myöntää kisaisännyys Kiinalle.
EnglishI hope that the European Parliament's decision to award the Sakharov prize to the Sudanese lawyer Salih Mahmoud Osman will be helpful in making a breakthrough in the Sudanese drama.
Toivon, että Euroopan parlamentin päätös myöntää Saharov-palkinto sudanilaiselle asianajaja Salih Mahmoud Osmanille auttaa saamaan aikaan läpimurron Sudanin draamassa.
EnglishIt is a paradox that on the day when we have announced our decision to award the 2010 Sakharov Prize, we are talking about the persecution of one of the winners of last year's prize.
On paradoksaalista, että samana päivänä, jona olemme julkistaneet vuoden 2010 Saharov-palkinnon myöntämistä koskevan päätöksemme, puhumme yhden viime vuoden palkinnon saajan vainosta.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "award decision" suomeksi

award substantiivi
Finnish
decision substantiivi
majority decision substantiivi
buying decision substantiivi
negative decision substantiivi
tax decision substantiivi
to reach a decision verbi