EN

awakening {substantiivi}

volume_up
1. virallinen
awakening (myös: revival, wake-up)
This awakening is one of the most important signals of our times.
Tämä herääminen on eräs aikamme tärkeimmistä merkeistä.
Siviilien herääminen tietoisuuteen asioista on vakavassa vaarassa.
The further off that day is, however, Mr President, the harsher the awakening will be.
Arvoisa puhemies, totean kuitenkin, että mitä kauempana tämä päivä on, sitä vaikeampaa on herääminen todellisuuteen.
awakening (myös: reveille, wake-up)
Let us not be guided by prejudice, or else there will be a rude awakening in store for us.
Emme saa olla ennakkoluuloisia, tai meitä odottaa karu herätys.
Mr President, Commissioner, the representative of the country holding the presidency said in his speech that at the start of the presidency there was an awakening.
. – Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, puheenjohtajavaltion edustaja totesi puheessaan, että puheenjohtajakauden alussa tapahtui herätys.

Esimerkkejä "awakening"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI can guarantee that some Member States are in for a rude awakening in this respect.
Voin taata, että jotkin jäsenvaltiot heräävät karuun todellisuuteen tässä asiassa.
EnglishWe have to learn a different way of awakening young people's interest in building Europe.
Meidän täytyy osata herättää nuorten kiinnostus Eurooppaan uudella tavalla.
EnglishThis is the awakening of fundamental values to which we all aspire.
Tämä merkitsee niiden perusarvojen heräämistä, joita me kaikki tavoittelemme.
EnglishI am more than happy that Europe, in general, now seems to be awakening from its slumbers.
Olen erittäin iloinen, että Eurooppa näyttää nyt heränneen talviunestaan.
EnglishThis is where all the big awakening processes of a society begin.
Juuri siellä käynnistyvät kaikki suuret yhteiskunnalliset heräämisprosessit.
EnglishThey are in danger of having a rude awakening before too long, however.
He tosin heräävät todennäköisesti raakaan todellisuuteen ennen pitkää.
EnglishTurkey offers a huge market which is awakening various appetites.
Turkki tarjoaa valtavat markkinat, mikä herättää erilaisia intohimoja.
EnglishLet us not be guided by prejudice, or else there will be a rude awakening in store for us.
Emme saa olla ennakkoluuloisia, tai meitä odottaa karu herätys.
EnglishYou may be the architects of the Union's awakening in foreign policy.
Te voitte olla unionin ulkopoliittisen heräämisen aikaansaajia.
EnglishThis crisis also contributes to awakening our consciences and highlighting all our responsibilities.
Luottamuspula herättelee osaltaan tietoisuuttamme ja korostaa monimuotoista vastuutamme.
EnglishThis awakening is one of the most important signals of our times.
Tämä herääminen on eräs aikamme tärkeimmistä merkeistä.
EnglishThe further off that day is, however, Mr President, the harsher the awakening will be.
Arvoisa puhemies, totean kuitenkin, että mitä kauempana tämä päivä on, sitä vaikeampaa on herääminen todellisuuteen.
EnglishThe civilian awakening is at serious risk.
Siviilien herääminen tietoisuuteen asioista on vakavassa vaarassa.
EnglishFurthermore, the Netherlands has had a rude awakening.
Alankomaat on lisäksi herännyt aikamoiseen krapulaan.
EnglishI believe there is a sleeping giant that is awakening because of the gratuitous and vicious abuse of Christians.
Minun mielestäni nukkuva jättiläinen on heräämässä kristittyjen aiheettoman ja vahingollisen hyväksikäytön takia.
EnglishWe should be very pleased about this awakening of democratic awareness and about the broad popular turn-out.
Meidän olisi oltava hyvin tyytyväisiä tähän demokraattisen tietoisuuden heräämiseen ja kansan vilkkaaseen äänestysintoon.
EnglishThe awakening of people' s movements all over the world proves the objection to the principles of the World Trade Organisation.
Tämän lisäksi kansanliikkeiden maailmanlaajuinen aktivoituminen osoittaa, ettei WTO:n periaatteita hyväksytä.
EnglishInstead, however, of awakening hope and enthusiasm, present developments appear, rather, to be giving rise to anxiety among governments.
Sen sijasta, että kehitys loisi toivoa ja intoa, se tuntuu pikemminkin herättävän ahdistusta hallituksissa.
English0:45 I was a student in the '60s, a time of social upheaval and questioning, and on a personal level, an awakening sense of idealism.
0:45 Opiskelin 60-luvulla, sosiaalisen myllerryksen ja kyseenalaistamisen ja oman idealistisen heräämiseni aikana.
EnglishBut, first of all, no prince will come to wake us up and secondly, this late awakening could be a very sobering one.
Mutta ensiksikään meitä ei ole tulossa prinssi herättämään, ja toiseksi liian myöhään herääminen voisi karistaa harhaluulot erittäin pian.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "awakening":

awakening