EN

awakened {adjektiivi}

volume_up

Esimerkkejä "awakened"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe first need more money, therefore, in order to meet the desires we have awakened.
Ensinnäkin tarvitsemme siis enemmän rahaa voidaksemme täyttää herättämämme toiveet.
EnglishI hope you have not awakened extravagant expectations, but we will do our best.
Toivon, ettette herättänyt kohtuuttomia odotuksia, mutta teemme parhaamme.
EnglishThe cities have been promoted and their citizens’ cultural ambitions awakened.
Kaupunkeja on mainostettu, ja niiden asukkaiden kulttuurinen kunnianhimo on herännyt.
EnglishThe disaster in Japan has awakened people's concern over nuclear safety.
Japanin onnettomuus on herättänyt kansalaisten huolen ydinturvallisuudesta.
EnglishTheir hopes are also awakened by our partnership agreements with the human rights clauses.
Toivoa tuovat myös kumppanuussopimuksemme ihmisoikeuslausekkeineen.
EnglishMuch of the hope awakened by Zimbabwe has meanwhile been dashed.
Paljon Zimbabwen aikoinaan herättämistä toiveista on tällä välin tuhottu.
EnglishThe key thing now is that we should also live up to the expectations we have awakened in Europe.
Keskeistä on nyt se, että meidän on myös täytettävä odotukset, joita olemme herättäneet EU:ssa.
EnglishAs regards other countries, political consciousness is increasingly being awakened, and advances are being made.
Muiden maiden poliittinen omatunto vahvistuu koko ajan ja tuottaa tuloksia.
EnglishThis appears to have awakened world opinion again.
Se on nähtävästi saanut maailman uudelleen hereille.
EnglishWorse still, we shall have awakened unfounded expectations and we shall be fuelling renewed Euroscepticism.
Vielä pahempaa olisi, että tällöin herättäisimme perusteettomia odotuksia ja ruokkisimme euroskeptisismin kasvua.
EnglishThe young Kabila has awakened high expectations.
EnglishLadies and gentlemen, Mr President, the oil crisis has awakened and stirred public opinion on the problem of energy.
Hyvät parlamentin jäsenet, arvoisa puhemies, öljykriisi on saanut kansalaisten huomion kiinnittymään energiaongelmaan.
EnglishFalse expectations are being awakened, and you have a responsibility to ensure compliance with the Stability and Growth Pact.
Nyt herätellään turhia toiveita, ja teidän tehtävänne on huolehtia vakaus- ja kasvusopimuksen noudattamisesta.
EnglishIn this area, far too many false hopes have been awakened for many years, instead of genuinely looking at alternatives.
Alalla on herätelty liian monia katteettomia toiveita vuosien ajan pohtimatta todella käytettävissä olevia vaihtoehtoja.
EnglishThe plan to regulate chemical products awakened environmental and social consciences in Europe and even beyond our borders.
Kemikaalien sääntelysuunnitelma herätti ihmisten kiinnostuksen ympäristö- ja sosiaalikysymyksiin niin Euroopassa kuin rajojemme ulkopuolellakin.
EnglishThese peoples, quite rightly, have been imprudent in calling for their freedom, but I hope above all that they will have awakened our consciences.
Kyseiset kansat ovat olleet perustellusti harkitsemattomia vaatiessaan vapautta, mutta toivon ennen kaikkea, että ne ovat herättäneet omatuntomme.
EnglishMadam President, to paraphrase words first uttered 500 years ago now spirits have awakened, and life has again become a pleasure.
   . Arvoisa puhemies, mukaillakseni ensimmäisen kerran 500 vuotta sitten lausuttuja sanoja totean, että henget ovat nyt heränneet ja elämästä on tullut taas nautinto.
EnglishThe disaster involving the Erika is still fresh in our memories and the wreck of the Amoco Cadiz in 1978 awakened an environmental awareness in many of my generation.
Erikan aiheuttama katastrofi muistetaan yhä selvästi ja Amoco Cadizin haaksirikko vuonna 1978 sai monet ikätovereistani tietoisiksi ympäristökysymyksistä.
EnglishThe dirty imperialist war met with heroic resistance from a nation defending its national independence, awakened consciences and provoked massive and continual demonstrations of protest.
Kansallista riippumattomuuttaan puolustava kansa uhkui vastarintaa likaista imperialistista sotaa kohtaan, joka oli vastoin ihmisten oikeudentajua ja sai aikaan valtavia ja jatkuvia mielenosoituksia.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "awakening":

awakening